Mazmur 102

Minggu 26 Mei 2019, Rogate: Sibasaon, Psalmen 102: 2-3; 13-23; Ambilan, Lukas 11: 1-13

102:1 Tonggo ni sada halak na madoyuk ibagas hagelokkonni, anjaha iuseihon tangisni ai ilobei ni Jahowa. (Ps. 142:3.) 102:1 Doa seorang sengsara, pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan TUHAN.
102:2 Ham Jahowa, tangihon ham ma tonggongku, sai das ma Bamu dilo-dilongku. (Ps. 5:2; 17:2.) 102:2 TUHAN, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepada-Mu.
102:3 Ulang lingodkon Ham bohimu humbangku sanggah hasosakanku. Paeleng Ham ma pinggolmu hu bangku; sanggah hudilo Ham, balosi Ham ma ahu podas. 102:3 Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku; pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku!
102:4 Ai magou do ari-ari ni goluhku songon timus, anjaha gara do holi-holingku songon parapuyan. (Ps. 37:20.) 102:4 Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian.
102:5 Mosog do pusu-pusungku anjaha melus songon poyon-poyon, gabe lupa ahu mangan sipanganonku. (1 Sam. 1:7; 20:34.) 102:5 Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku.
102:6 Halani gogoh ni pangorongku, longkot do holi-holingku bani huling-hulingku. (Ps. 137:6; Job 19:20.) 102:6 Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang-belulang.
102:7 Songon onggang na i halimisan ahu, songon langkupa itongah-tongah ni na mareong. (Jes. 34:11.) 102:7 Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan.
102:8 Seng ra tarpodom ahu, songon manuk-manuk na punjung bani tayub do ahu. 102:8 Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh.
102:9 Manipat ari do ahu irisai munsuhku, halak na manggila dompak ahu, mamapai marhitei goranku. 102:9 Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku.
102:10 Hupangan do abuan songon ruti, anjaha husaorhon do iluhku bani siinumonku. (Ps. 80:6; Jer. 6:26.) 102:10 Sebab aku makan abu seperti roti, dan mencampur minumanku dengan tangisan,
102:11 halani ringismu pakon gilamu; iangkat Ham do ahu, dob ai iambalhon Ham. (Job 30:22.) 102:11 oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku.
102:12 Songon halinoh na manabad do goluhku, anjaha melus do ahu songon poyon-poyon. (Ps. 90:5; 109:23; Job 14:2.) 102:12 Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput.
102:13 Tapi anggo Ham Jahowa, sadokah ni dokahni do marparatas, anjaha goranmu tardingat do marsundut-sundut. 102:13 Tetapi Engkau, ya TUHAN, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun.
102:14 Jongjongkon Ham ma, maidop ma uhurmu bani Sion, ai domma jumpah panorangni mangkaholongisi, tongon, domma das panorang na binuhul hinan. (Ps. 14:7.) 102:14 Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya.
102:15 Ai holong do uhur ni juak-juakmu bani batuni, anjaha pusok uhurni mangidah parreongni. 102:15 Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya.
102:16 Jadi habiaran ni bangsa parbegu ma use goran ni Jahowa, ampa raja-raja na i tanoh on hamuliaonmu, 102:16 Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama TUHAN, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu,
102:17 anggo ipajongjong Jahowa ma use Sion, ipataridahkon dirini ibagas hamuliaonni; 102:17 bila TUHAN sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya,
102:18 idompakkon dirini bani tonggo ni halak na so mardiha-diha, anjaha seng mapas uhurni bani elek-elek ni sidea. (Ps. 22:25.) 102:18 sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka.
102:19 Suratkon ma ai bani sundut na roh, anjaha bangsa na sihol jadi ope, pujionni ma Jahowa, (Ps. 22:28-32.) 102:19 Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji TUHAN,
102:20 halani marpanatap do Ia dompak toruh humbani ianan na mapansing na gijang ai, marpanatap Jahowa hun nagori atas hu tanoh on, (Ps. 33:13.) 102:20 sebab Ia telah memandang dari ketinggian-Nya yang kudus, TUHAN memandang dari sorga ke bumi,
102:21 laho manangihon hoih-hoih na tartutup, laho paluahkon halak na dob ondos hu hamateian, (Ps. 79:11; 2 Mus. 3:7.) 102:21 untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh,
102:22 ase ibaritahon halak goran ni Jahowa i Sion ampa puji-pujianni i Jerusalem, 102:22 supaya nama TUHAN diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem,
102:23 bani na martumpu ijai bangsa-bangsa ampa harajaon laho mambalosi Jahowa. (Ps. 87:4.) 102:23 apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada TUHAN.
102:24 Ia do na mamonggolhon gogohku itongah dalan, anjaha ipapondok do ari-aringku. (Ps. 89:46.) 102:24 Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan, dan memperpendek umurku.
102:25 Ningku: Ham Naibatangku, ulang alop Ham ahu bani partongahan ni goluhku, Ham pargoluh na marsundut-sundut. (Ps. 55:24.) 102:25 Aku berkata: “Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku! Tahun-tahun-Mu tetap turun-temurun!”
102:26 Sapari Ham do na pajonamkon tanoh on, anjaha jadi-jadian ni tanganmu do sagala langit. (Ps. 89:12; 90:2; Heb. 1:10-12.) 102:26 Dahulu sudah Kauletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu.
102:27 Haganupan ai laho salpu do, tapi totap do anggo Ham; laho buruk do ai haganup songon hiou, songon sabei-sabei igantih Ham sidea, jadi masab ma sidea. (Jes. 50:9; 51:6; Luk. 21:33; 2 Ptr. 3:10.) 102:27 Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah;
102:28 Tapi anggo Ham totap do, seng marpunsa tahunmu. 102:28 tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan.
102:29 Sai sonang do marianan ginompar ni juak-juakmu, anjaha totap do i lobeimu ginompar ni sidea. (Ps. 69:37; 1 Joh. 2:17.) 102:29 Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu.
<< Mazmur 101 Mazmur 103 >>