Mazmur 10

10:1 Mase mandaoh-daoh Ham jongjong, ale Jahowa, marponop Ham bani panorang hasosakanku? (Ps. 13:21; 22:1; Tangis 3:56.) 10:1 Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya TUHAN, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan?
10:2 Halani enjeng ni parjahat, pusok do iahap na masombuh. Sai tardapot ma sidea bani hajahaton na niranggini ai. 10:2 Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas; mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan.
10:3 Ai ihamogahkon parjahat do sura-sura ni uhurni, ipuji-ipuji untungni, anjaha iapasi Jahowa. (5 Mus. 29:18; Sak. 11:5.) 10:3 Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista TUHAN.
10:4 Nini parjahat do marhasoman pangunsong ni igungni: Seng anjai marlulu Ia, seng dong Naibata, sonai do pingkiranni. (ay. 13.) 10:4 Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas: “Allah tidak akan menuntut! Tidak ada Allah!”, itulah seluruh pikirannya.
10:5 Manjadi do sagala langkahni tongtong; magijangtu do humbani uhumanmu; iunsongkon igungni dompak imbangni. (Ps. 12:6; Job 22:12-14; Ams. 6:3.) 10:5 Tindakan-tindakannya selalu berhasil; hukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari dia; ia menganggap remeh semua lawannya.
10:6 Nini ibagas uhurni: Seng anjai morod ahu, seng anjai mangonai bangku hasunsahan marsundut-sundut. (Ps. 30:7; 73:4-8; 1 Tes. 5:3; Pangk. 18:7.) 10:6 Ia berkata dalam hatinya: “Aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun.”
10:7 Gok do bura-bura pakon sipaoto-oto ampa panokohon pamanganni; hagedukon pakon hajahaton do itoruh ni dilahni. (Ps. 66:17; 140:4; Job 20:12; Rom 3:14.) 10:7 Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan; di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan.
10:8 Sai manggompangi do ia bani huta-huta; bani ianan na ponop ibunuhi halak na so marpipot, matani mangkahapi halak na galek. (Ps. 37:32; 56:7; Pod. 1:11, 18.) 10:8 Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah;
10:9 Marponop do ia manggompangi songon singa ibagas naporon, manggompangi ia laho manangkap halak na masombuh. Itangkap do halak na masombuh laho pamasukkonsi hubagas sidingni. (Ps. 17:12; Job 38:40.) 10:9 ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak; ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya.
10:10 Ipaunduk do dirini mardalan, jadi dapot sisilonni na gogoh ai ma halak na galek. 10:10 Ia membungkuk, dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat.
10:11 Nini ibagas uhurni: Ihalupahon Naibata do ai, iponopkon bohini, seng anjai idahonni ai ronsi sadokah ni dokahni. (ay. 6; Ps. 9:13, 19; 94:7.) 10:11 Ia berkata dalam hatinya: “Allah melupakannya; Ia menyembunyikan wajah-Nya, dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya.”
10:12 Jongjong ma Ham Jahowa, ale Naibatangku, surdukkon Ham ma tanganmu, ulang ma lupa Ham bani halak na masombuh! (Ps. 9:13.) 10:12 Bangkitlah, TUHAN! Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas.
10:13 Mase ma mapas parjahat bani Naibata, anjaha nini ibagas uhurni: Seng anjai luluhononni ai? (ay. 3; Ps. 73:11; 94:7.) 10:13 Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya: “Engkau tidak menuntut?”
10:14 Iidah Ham do ai tene, itatap Ham do halojaon pakon hasunsahan laho manangani ai. Bamu do marondos halak na galek, Ham do panolong bani halak na tading maetek. (Ps. 35:22; 68:6; 2 Mus. 22:22; 2 Kron. 24:22.) 10:14 Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepada-Mulah orang lemah menyerahkan diri; untuk anak yatim Engkau menjadi penolong.
10:15 Ponggolhon Ham ma botohon ni halak parjahat pakon halak na jungkat, balaskon Ham ma hajahatonni, ase ulang adong be ia. (Ps. 37:10, 36; Jes. 41:12; 1 Sam. 2:31; Job 38:15.) 10:15 Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak menemuinya lagi.
10:16 Jahowa do raja sadokah ni dokahni; magou do sipajuh begu-begu humbani tanohni. (Ps. 99:1; 146:10; Sak. 14:9; 3 Mus. 25:23; Jes. 5:21; Neh. 2:1; Pangk. 11:15.) 10:16 TUHAN adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanah-Nya.
10:17 Domma itangihon Ham Jahowa pangindoan ni uhur ni halak na masombuh, ipatotap Ham do uhur ni sidea, anjaha ipatiur Ham do pinggolmu, (Ps. 51:13; 78:37.) 10:17 Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kaudengarkan, ya TUHAN; Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telinga-Mu,
10:18 laho pasintong uhum bani halak na tading maetek pakon na nidorun, ase ulang inunut jolma na i tanoh on mambibiari. (5 Mus. 10:18; Ps. 9:20, 21; 17:14; Joh. 3:31.) 10:18 untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak; supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti.
<< Mazmur 9 Mazmur 11 >>