Mazmur 95

Minggu 12 November 2017: Sibasaon Psalmen 95: 1-7a; Ambilan Matius 25: 31-46
95:1 Eta, dodingkon hita ma Jahowa, olobkon hita ma dolog batu, hatuahonta in. (Ps. 89:27.) 95:1 Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
95:2 Roh ma hita hu lobeini marhasoman puji-pujian, olobkon hita ma Ia marhitei doding. (Ps. 100:2.) 95:2 Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.
95:3 Ai Naibata na banggal do Jahowa, Raja Na Bolon, siatasi sagala naibata-naibata. (Ps. 82:1, 6; 96:4, 5; 97:7, 9.) 95:3 Sebab TUHAN adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala allah.
95:4 Ibagas kuasani do luhung ni tanoh, anjaha gok bani do pakpak ni dolog. 95:4 Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaan-Nya.
95:5 Ia do simada laut anjaha Ia do na manompa ai, anjaha tanoh darat, tanganni do na manjadihon ai. 95:5 Kepunyaan-Nya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nyalah yang membentuknya.
95:6 Masuk ma hita, manrogop anjaha marsombah; manrogop ma hita ilobei ni Jahowa, Sitompa hita. 95:6 Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan TUHAN yang menjadikan kita.
95:7 Ai Ia do Naibatanta, anjaha hita bangsa pinarmahanni, biri-biri tinogu-togu ni tanganni. Ah, sadari on ma namin itangihon hanima sorani! (5 Mus. 4:39; Ps. 100:3; Joh. 10:27, 28; Heb. 3:7-11; 4:7.) 95:7 Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara-Nya!
95:8 Ulang ma pahengkeng hanima uhurnima, songon na i Mariba, songon bani ari na i Massa, i halimisan, (2 Mus. 17:1-7; 4 Mus. 14:22.) 95:8 Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun,
95:9 sanggah nilajou ni impungnima Ahu, niuji ni sidea ai Ahu, age pe dob ididah pambahenanku. (2 Mus. 17:2-7.) 95:9 pada waktu nenek moyangmu mencobai Aku, menguji Aku, padahal mereka melihat perbuatan-Ku.
95:10 Ompat puluh tahun dokahni sai sogam do uhurhu bani bangsa on, jadi ningku ma: Bangsa paruhur na kahou do sidea, seng itandai sidea dalanku. (5 Mus. 32:5.) 95:10 Empat puluh tahun Aku jemu kepada angkatan itu, maka kata-Ku: “Mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalan-Ku.”
95:11 Halani ai marbija do Ahu ibagas ringisku: Seng malo masuk sidea bani parsarananku. (4 Mus. 14:22, 23; Heb. 4:3.) 95:11 Sebab itu Aku bersumpah dalam murka-Ku: “Mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Ku.”
<< Mazmur 94 Mazmur 96 >>