Kidung Agung 8

Minggu 28 Juni 2020, 3 Dob Trinitas; Sibasaon Doding ni Doding 8:5-7; Ambilan Kolosse 3:18-21
8:1 Porini botouhu ham, na minum humbani bagod ni inang. Anggo jumpah ahu ham i darat, summahonku do ham, anjaha ise pe lang na mangkata. 8:1 O, seandainya engkau saudaraku laki-laki, yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku!
8:2 Arahkononku ma ham anjaha boanonku hu rumah ni inang, hubagas kamar ni na mantubuhkon ahu. Bereonku ma ham minum anggur na i rarui, bah ni buah dalima. (bd. 3:14.) 8:2 Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku.
8:3 Sai tangan sambilouni ma mangkalang ulungku, tangan siamunni manrohop ahu. (bd. 2:6.) 8:3 Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku.
8:4 Hupabija ma nasiam, ale boru Jerusalem, ase ulang iganggu atap ipuhoi nasiam na marsihaholongan ronsi sombuh uhurni. (bd. 2:7.) 8:4 Kusumpahi kamu, puteri-puteri Yerusalem: mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya?
8:5 Ai ise do ai tangkog hun halimisan, mangunsandei bani haholonganni? Itoruh ni hayu untei manis do hupuhoi ho. Ijai do inangta mangarou ham, ijai do ia mangarou mantubuhkon ham. 8:5 Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? — Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau.
8:6 Bahen ma ahu gabe tintin pansap bani tontonmu, gabe tintin pansap bani tanganmu! Gogoh do haholongan ai songon hamateian, golgol songon nagori toruh do oji ni uhur ai. Gajag do ai songon gara ni apuy, jimbur-jimburni songon jimbur humbani Jahowa. (Jes. 49:16; Jes. 22:24.) 8:6 — Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api TUHAN!
8:7 Seng tarintopi bah banggal haholongan, barang tarayubkon bah mabaor ai. Porini pe ibere halak ganup arta na adong i rumahni mambuat haholongan ai, hona apasan do ia ijai. (1 Kor. 13.) 8:7 Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina.
8:8 Adong do sada botounami na etek-etek, seng dong ope adopni. Aha do bahenonnami bani botounami, anggo roh hata ni halak bani? 8:8 — Kami mempunyai seorang adik perempuan, yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang?
8:9 Ambit tembok ia, pajongjongonnami do iatasni tayub pirak, anjaha ambit labah ia, runggaonnami do ia bani papan hayu ares. 8:9 Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya; bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras.
8:10 Tembok do ahu anjaha songon menara do adopku. Dapot panonggorni do ahu, songon halak na jumpahan tuah. 8:10 — Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan.
8:11 Adong do bani si Salomo sada pohon anggur i Baal-Hamon, iondoskon do pohon anggur ai bani halak siparjaga; ganup maningon mambere saribu sekel pirak boli ni buahni ai. (Jes. 5:1-7; Mat. 21:33-46.) 8:11 Salomo mempunyai kebun anggur di Baal-Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan seribu keping perak untuk hasilnya.
8:12 Ia pohon anggurhu, ahu tumang do simadasi; bamu ma, ale Salomo, sisaribu sekel pirak ai, anjaha dua ratus bani siparjaga buahni ai. 8:12 Kebun anggurku, yang punyaku sendiri, ada di hadapanku; bagimulah seribu keping itu, raja Salomo, dan dua ratus bagi orang-orang yang menjaga hasilnya.
8:13 Ham ale na marianan bani pohon ai, manangi-nangi do huan-kuanku bani soramu; pabogeihon ma soramu bangku. (Ps. 45:15.) 8:13 — Hai, penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku!
8:14 Papodas ma, ale haholonganku; usih bani balua ma ham, bani ursa na maposo iatas ni dolog rium-riuman. (bd. 2:9, 17.) 8:14 — Cepat, kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah.
<< Kidung Agung 7 Yesaya 1 >>