Keluaran 9

9:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Laho ma ho marayak Parao, hatahon ma hu bani: Sonon do hata ni Jahowa Naibata ni halak Heber: Lopas ma laho bangsangku, ase isombah sidea Ahu. (bd. 5:1.) 9:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya: Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku.
9:2 Ai anggo mangengkar ho manlopas sidea laho anjaha ijolomi ho ope sidea, 9:2 Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka,
9:3 tonggor ma, mangonai ma tangan ni Jahowa hubani pinahanmu na i sampalan, hubani huda, halode, unta, lombu pakon biri-biri, hona bunrung na parah tumang. (bd. 3:20.) 9:3 maka ternakmu, yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba, akan kena tulah TUHAN, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat.
9:4 Tapi papuligon ni Jahowa do pinahan ni halak Israel humbani pinahan ni halak Masir, gabe seng dong matei humbani pinahan ni Israel age sada. 9:4 Dan TUHAN akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel.”
9:5 Dob ai ibuhul Jahowa ma panorangni, nini ma: Patar ma bahenon ni Jahowa na hinatahonni ai i tanoh in. 9:5 Selanjutnya TUHAN menentukan waktunya, firman-Nya: “Besoklah TUHAN akan melakukan hal itu di negeri ini.”
9:6 Jadi patar ni ai, ibahen Jahowa ma sonai; marmateian ma ganup pinahan ni halak Masir, tapi humbani pinahan ni halak Israel seng dong na matei age sada. 9:6 Dan TUHAN melakukan hal itu keesokan harinya; segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati.
9:7 Isuruh Parao ma na manorih, tonggor ma, seng dong na matei age sada humbani pinahan ni Israel. Tapi lanjar hengkeng do uhur ni Parao, seng ilopas laho bangsa ai. (bd. 4:21.) 9:7 Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnyalah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi.
9:8 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa pakon si Aron: Buat hanima ma sirabun hun tataring gok tangannima, anjaha isaburhon si Musa ma ai dompak langit ilobei ni Parao. (bd. 7:8.) 9:8 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun: “Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun.
9:9 Gabe orbuk na alus ma ai i sab tanoh Masir, gabe sanggul na birong bani jolma pakon pinahan, gabe bayoh na mapultak bani sab tanoh Masir. (5 Mus. 28:27; Panguh. 16:2.) 9:9 Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung, pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir.”
9:10 Jadi ibuat sidea ma sirabun hun tataring, laho ma sidea hulobei ni Parao, isaburhon si Musa ma ai dompak langit, jadi gabe bayoh na mapultak ampa sanggul na birong ma ai bani jolma pakon pinahan. 9:10 Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan, dan berdiri di depan Firaun, kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah, yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang,
9:11 Lang tarbahen datu ai be jongjong ilobei ni si Musa, halani bayoh ai, ai hona bayoh do datu ai pakon ganup halak Masir. 9:11 sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa, karena barah-barah itu; sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir.
9:12 Tapi ipahengkeng Jahowa do uhur ni Parao, gabe seng itangihon sidea, songon na hinatahon ni Jahowa hinan hubani si Musa. (bd. 4:21.) 9:12 Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka — seperti yang telah difirmankan TUHAN kepada Musa.
9:13 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Pagirah ma girah sogod puho laho jongjong ilobei ni Parao, hatahon ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa Naibata ni halak Heber: Lopas ma bangsangku laho, ase isombah sidea Ahu. 9:13 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku.
9:14 Anggo sahali on, parohonku ma ganup uhumhu hubagas uhurmu, hubani juak-juak pakon hubani bangsamu, ase itanda ho, na so adong songon Ahu i sab tanoh on. (bd. 8:10.) 9:14 Sebab sekali ini Aku akan melepaskan segala tulah-Ku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi.
9:15 Sonari pe boi do pagostongonku tanganku laho mangkonahon hubam pakon hubani bangsamu sampar ase bois ho hun tanoh on; 9:15 Bukankah sudah lama Aku dapat mengacungkan tangan-Ku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi;
9:16 tapi halani on do ase hupajongjong ho, ase hupataridahkon hubam gogohku, anjaha ase tarambilan goranku hu sab tanoh on. (Rom 9:17.) 9:16 akan tetapi inilah sebabnya Aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatan-Ku, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi.
9:17 Sai inunut ho ope mangimbang bangsangkin, seng ilopas ho sidea laho. 9:17 Engkau masih selalu mengalangi umat-Ku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi.
9:18 Tonggor ma, sonon patar parohonku ma udan sira-sira na doras tumang, songon na seng ongga masa i tanoh Masir, olat ni ari parjonamni ronsi nuan. (Job 38:22.) 9:18 Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini Aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini.
9:19 On pe suruh ma na patumpuhon pinahanmu, haganup na dong bam i sampalan halani haganup jolma pakon pinahan na jumpah i sampalan, na so pinatumpu hu rumah, buaton ni udan sira-sira ma ai, gabe matei. 9:19 Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kaupunyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman; semua orang dan segala hewan, yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu, sehingga mati.”
9:20 Barang ise humbani juak-juak ni Parao na mangkabiari hata ni Jahowa, isuruh ma lintun jabolonni pakon pinahanni hu rumah. 9:20 Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman TUHAN, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah,
9:21 Tapi barang ise na so mardiateihon hata ni Jahowa, ipaturut ma jabolonni pakon pinahanni i sampalan. 9:21 tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman TUHAN, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang.
9:22 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Pagostong ma tanganmu dompak langit, ase roh udan sira-sira hu sab tanoh Masir, hubani jolma, pinahan pakon hubani ganup suan-suanan i tanoh Masir. 9:22 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir.”
9:23 Jadi ipagostong si Musa ma tungkotni dompak langit, gabe iparoh Jahowa ma longgur pakon udan sira-sira, anjaha roh ma homa apuy hu tanoh on. Dob ai iparoh Jahowa ma udan sira-sira hu tanoh Masir, (Panguh. 16:21.) 9:23 Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka TUHAN mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan TUHAN menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir.
9:24 masa ma udan sira-sira, anjaha apuy pe gara do itongah-tongah ni udan sira-sira ai, jangin tumang, seng ongga ope sonai masa i sab tanoh Masir, olat ni na dob sada bangsa Masir. 9:24 Dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa.
9:25 Ibasbas udan sira-sira ai ma haganup na i talun i sab tanoh Masir, jolma pakon pinahan; sonai homa ibasbas udan sira-sira ai do sagala suan-suanan na i juma, anjaha sagala hayu na i harangan mangkarumbak do. 9:25 Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang; juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu dan segala pohon di padang ditumbangkannya.
9:26 Pitah i tanoh Gosen, na niianan ni halak Israel, seng masa udan sira-sira. 9:26 Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es.
9:27 Dob ai isuruh Parao ma na mandilo si Musa pakon si Aron, nini ma dompak sidea: Domma mardousa ahu sahali on; na pintor do Jahowa, tapi anggo ahu pakon bangsangku parpipot do. (bd. 10:16.) 9:27 Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka: “Aku telah berdosa sekali ini, TUHAN itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah.
9:28 Martonggo ma hanima hubani Jahowa, maparahtu do longgur ni Jahowa pakon udan sira-sira in. Hulopas pe hanima laho, ulang tading ijon be hanima. (bd. 8:8.) 9:28 Berdoalah kepada TUHAN; guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi.”
9:29 Nini si Musa ma dompaksi: Mandarathonsi ahu hun huta in, paherbangonku ma tanganku dompak Jahowa; maronti ma sora ni longgur anjaha udan sira-sira in pe seng roh be, ase itanda ham gok bani Jahowa do tanoh on. 9:29 Dan berkatalah Musa kepadanya: “Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada TUHAN; guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui, bahwa bumi adalah milik TUHAN.
9:30 Tapi anggo ham pakon juak-juakmu hubotoh hinan do na so mabiar nasiam mangidah Naibata Jahowa. 9:30 Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu, bahwa kamu belum takut kepada TUHAN Allah.”
9:31 Ia kapas pakon omei ripas do, ai runsang ope omei, anjaha marbunga kapas. 9:31 — Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga.
9:32 Tapi seng ripas anggo gandum pakon dali, halani pudian do ai. 9:32 Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. —
9:33 Dob ai luar ma si Musa hunlobei ni Parao hudarat ni huta ai, ipaherbang ma tanganni dompak Jahowa; gabe maronti ma sora ni longgur pakon udan sira-sira ai, anjaha udan pe seng roh be use hu tanoh ai. 9:33 Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannyalah tangannya kepada TUHAN, maka berhentilah guruh dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi.
9:34 Tapi dob iidah Parao, na dob maronti udan, sira-sira pakon longgur ai, inunuti ma mardousa, ipahengkeng ma uhurni, sonai homa juak-juakni. 9:34 Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa hujan, hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa; ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya.
9:35 Lanjar hengkeng do uhur ni Parao, seng ilopas laho halak Israel songon na hinatahon ni Jahowa hinan marhitei si Musa. (bd. 4:21.) 9:35 Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi — seperti yang telah difirmankan TUHAN dengan perantaraan Musa.
<< Keluaran 8 Keluaran 10 >>