Keluaran 37

37:1 Dob ai ipauli si Bezaleel ma poti parpadanan ai humbani hayu nangka, tongah tolu asta ganjangni, tongah dua asta bolagni anjaha tongah dua asta gijangni. 37:1 Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya.
37:2 Ilapis ma ai pakon omas pitah humbagas pakon hundarat anjaha ibahen ma marlais-lais omas inggot. 37:2 Disalutnyalah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya.
37:3 Ituang ma ompat pinggol-pinggol humbani omas hubani suhini na ompat ai, dua pinggol-pinggol hubani na salopah anjaha dua hubani na salopah nari. 37:3 Dituangnyalah empat gelang emas untuk tabut itu, pada keempat penjurunya, yaitu dua gelang pada rusuknya yang satu dan dua gelang pada rusuknya yang kedua.
37:4 Ibahen ma lanja-lanjani humbani hayu nangka anjaha ilapis ma ai bani omas. 37:4 Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas.
37:5 Isurukkon ma lanja-lanja ai hubagas pinggol-pinggol na longkot bani poti ai laho mangusung poti ai. 37:5 Dan dimasukkannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut.
37:6 Ibahen ma sada langkob pardearan humbani omas pitah, tongah tolu asta ganjangni anjaha tongah dua asta bolagni. 37:6 Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, dua setengah hasta panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya.
37:7 Ibahen ma dua Herub humbani omas na tinopa; ibahen ma ai hubani na dua tampakan ni langkob pardearan ai. 37:7 Dibuatnyalah dua kerub dari emas, dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu,
37:8 Sada Herub hubani tampakan na sada, anjaha Herub na sada nari, hubani tampakan na sada nari; marsada rap pakon langkob pardearan ai ipauli Herub ai bani tampakanni na dua ai. 37:8 satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya.
37:9 Ipaherbang Herub ai ma habongni dompak datas laho manrongkob langkob pardearan ai marhitei habong ni sidea, anjaha padompak bohi ni sidea; dompak langkob pardearan ai do bohi ni Herub ai. 37:9 Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing; kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerub-kerub itu.
37:10 Ipauli ma meja ai humbani hayu nangka, dua asta ganjangni, saasta bolagni anjaha tongah dua asta gijangni. 37:10 Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya.
37:11 Ilampis ma ai bani omas pitah, anjaha ibahen martopi omas inggot. 37:11 Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya.
37:12 Ibahen ma topini santopak bolagni inggot, anjaha ibahen ma homa laisni humbani omas. 37:12 Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu.
37:13 Ituang ma pinggol-pinggolni ompat humbani omas, anjaha ibahen ma ai hubani suhi-suhini na ompat ai, na bani naheini na ompat ai. 37:13 Dituangnyalah untuk meja itu empat gelang emas dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya.
37:14 Dohor itoruh ni lais ai do pinggol-pinggol ai bahen panurukan ni lanja-lanja ai laho mangusung meja ai. 37:14 Dekat ke jalur pinggirnyalah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut.
37:15 Ibahen ma lanja-lanja ai humbani hayu nangka, anjaha ilapis ma ai bani omas, ai ma ipakei mangusung meja ai. 37:15 Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut.
37:16 Ipauli ma parugas sipakeion iatas meja ai: Pinggan bolagni, pingganni, batilni pakon mangkukni bahen panguseian ni galangan siinumon; ipauli ma ai humbani omas pitah. 37:16 Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni.
37:17 Ipauli ma parsuluhan ai humbani omas pitah, sangkimpal parsuluhan ai itompa, ronsi badanni, dangkahni, boltokni, tungkulni pakon bungani. 37:17 Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni; dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya baik batangnya; kelopaknya — dengan tombolnya dan kembangnya — dibuat seiras dengan kandil itu.
37:18 Onom dangkahni luar hun lambungni, tolu dangkah hun salopah ni parsuluhan ai anjaha tolu dangkah hun na salopah nari. 37:18 Ada enam cabang timbul dari sisinya: tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang lain.
37:19 Martolu boltok, songon bunga ni buah pala ganup dangkahni ai marhasoman tungkul pakon bunga, martolu boltok songon bunga ni buah pala ganup dangkahni ai marhasoman tungkul pakon bunga; sonai ma ibahen hubani dangkah na onom ai, na luar hun parsuluhan ai. 37:19 Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu — dengan tombol dan kembangnya — dan tiga kelopak yang serupa pada cabang yang lain — dengan tombol dan kembangnya –; demikian juga dibuat keenam cabang yang timbul dari kandil itu.
37:20 Tapi ompat do boltok ni parsuluhan ai, songon bunga ni buah pala marhasoman tungkul pakon bunga, 37:20 Pada kandil itu sendiri ada empat kelopak berupa bunga badam — dengan tombolnya dan kembangnya.
37:21 anjaha sada tungkul itoruh ni dua dangkah na luar hunjai, sada tungkul use itoruh ni dua dangkah na luar hunjai, anjaha sada tungkul nari use itoruh ni dua dangkah na luar hunjai, ase bani na onom dangkah na luar hunjai ai. 37:21 Juga ada satu tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan satu tombol di bawah yang kedua, dan satu tombol di bawah yang ketiga; demikianlah juga dibuat keenam cabang yang timbul dari situ.
37:22 Hunjai do luar tungkul pakon dangkahni, ganupan ai ipauli humbani sangkimpal omas pitah. 37:22 Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni.
37:23 Anjaha ipauli ma suluhni na pitu ai, panurturini pakon pangintopini humbani omas pitah. 37:23 Dibuatnyalah pada kandil itu tujuh lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni.
37:24 Humbani satalenta omas pitah do parsuluhan ai ipauli ronsi parugasni ganupan. 37:24 Dari satu talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya.
37:25 Ipauli ma anjap-anjap pardahupaan ai humbani hayu nangka, saasta ganjangni, saasta bolagni, ase marompat suhi, anjaha dua asta gijangni; luar hunjai do homa tandukni ai. 37:25 Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, empat persegi, tetapi dua hasta tingginya; tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu.
37:26 Ilampis ma ai bani omas pitah, sonai homa tutupni, dingdingni inggot pakon tandukni; ibahen do homa marlais inggot humbani omas pitah, 37:26 Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya.
37:27 anjaha ibahen do dua pinggol-pinggol omas itoruh ni laisni ai bani lambungni na dua ai angkup, bahen panurukan ni lanja-lanja, ase boi marhitei ai usungon. 37:27 Dibuatnyalah dua gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut.
37:28 Humbani hayu nangka do lanja-lanja ai ipauli, anjaha ilampis bani omas. 37:28 Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas.
37:29 Imasak ma homa minak pamminaki na pansing ai pakon dahupa na misbou na so sinampur, mangihutkon hapandeian ni tuhang pulung. (bd. 30:25, 35.) 37:29 Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah.
<< Keluarn 36 Keluarn 38 >>