Keluaran 31

31:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: 31:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
31:2 Tonggor ma, domma hudilo sahalak na margoran si Besaleel, anak ni si Uri, ai ma anak ni si Hur humbani marga Juda. 31:2 “Lihat, telah Kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda,
31:3 Domma pala hugoki uhurni bani Tonduy ni Naibata, pakon hapentaran, torus ni uhur ampa habotohon bani haganup horja ai, (1 Raj. 7:44.) 31:3 dan telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan,
31:4 laho mamingkiri hatukangon na laingan, manukangi omas, pirak pakon tombaga, 31:4 untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga;
31:5 homa manguhir anjaha mamijor batu intan, manukangi hubani situkangon na marbagei-bagei ai. 31:5 untuk mengasah batu permata supaya ditatah; untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan.
31:6 Anjaha tonggor ma, domma hupabangkit hasomanni, ai ma si Ahaliab, anak ni Ahisamak humbani marga Dan; domma hubere homa hapentaran hubagas uhur ni ganup halak na pentar laho mangkorjahon haganup na dob hutonahkon ai bam: 31:6 Juga Aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamakh, dari suku Dan; dalam hati setiap orang ahli telah Kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah Kuperintahkan kepadamu:
31:7 Lampo-lampo partumpuan, poti parpadanan ampa tutup pardearan na iatasni ai, pakon haganup parugas ni lampo-lampo ai, 31:7 Kemah Pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu,
31:8 meja ai ampa parugasni, parsuluhan na humbani omas pitah ai ampa ganup parugasni, pakon anjap-anjap pardahupaan ai. 31:8 yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan,
31:9 Sonai homa anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ampa parugasni haganup, pakon tong parburihan ampa onjolanni, 31:9 mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya,
31:10 pakeian tohonan pakon pakeian na pansing bani malim Aron ampa pakeian ni anakni laho mangkorjahon hamalimon ai, 31:10 pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam,
31:11 ronsi minak pamminaki pakon dahupa na misbou hubani ianan na pansing ai; hombar hubani ganup na huhatahon ai hubam, sibahenon ni sidea ai. 31:11 minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus; tepat seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya.”
31:12 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: 31:12 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
31:13 Hatahon ma hubani halak Israel: Maningon papansingonnima do Sabathu, ai ai do tanda ni parpadanan Bangku pakon bannima ronsi bani ginomparnima, ase ibotoh hanima, Ahu do Jahowa na papansingkon hanima. (bd. 20:8, ps.) 31:13 “Katakanlah kepada orang Israel, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu.
31:14 Maningon papansingonnima do Sabat ai, ai na pansing do ai bannima; ganup na pabutakkon ai, maningon marutang hosah ia; barang ise na mangkorjahon horja ijai maningon rotaponkon do hosahni hun tongah-tongah ni bangsani. 31:14 Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu; siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya.
31:15 Onom ari do horjaonkon horja, tapi ari papituhon ai, ari parsaranan na pansing ma ai bani Jahowa; barang ise na marhorja bani ari Sabat ai, maningon marutang hosah ia. 31:15 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi TUHAN: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.
31:16 Halani ai maningon papansingon ni halak Israel do ari Sabat ai anjaha papansingon ni sidea torus marsundut-sundut, gabe padan na totap sadokah ni dokahni. 31:16 Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan merayakan sabat, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal.
31:17 Gabe tanda ma ari Sabat ai Bangku pakon bani halak Israel sadokah ni dokahni, ai ibagas na onom ari do itompa Jahowa langit pakon tanoh on, tapi bani ari papituhon ai marsaran ma Ia anjaha pahosahkon. (1 Mus. 2:2.) 31:17 Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat.”
31:18 Jadi dobkonsi Jahowa marsahap pakon si Musa iatas dolog Sinai, ibere ma bani dua batu panuratan ni hasaksian ai, na sinurat marhitei jari-jari ni Naibata. (bd. 32:15, 16; 34:28; 5 Mus. 5:22; 9:10; 10:4.) 31:18 Dan TUHAN memberikan kepada Musa, setelah Ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah.
<< Keluaran 30 Keluaran 32 >>