Keluaran 20

20:1 Dob ai ihatahon Naibata ma ganup hata on, nini ma: (5 Mus. 5:6, 22; Mat. 5:17 ps.) 20:1 Lalu Allah mengucapkan segala firman ini:
20:2 Ahu do Jahowa Naibatamu, na paluarhon ho hun tanoh Masir, hun rumah parjabolonanmu. 20:2 “Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
20:3 Lang malo ho marnaibata na legan ilobei ni bohingku. (5 Mus. 6:4, 5; 1 Kor. 8:6.) 20:3 Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
20:4 Lang malo bahenonmu bam gana-gana, barang suman-suman aha pe na ibabou i nagori atas, age na itoruh ibagas tanoh ronsi na ibagas bah itoruh ni tanoh.(3 Mus. 26:1; 5 Mus. 27:15; Ps. 97:7; Jes. 40:18 ps.; Rom 1:23.) 20:4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
20:5 Lang malo sombahonmu in atap balosanmu, ai Ahu do Jahowa Naibatamu. Naibata parsimburu, na mambalaskon hajahaton ni bapa hubani anakni ronsi sundut patoluhon pakon paompatkon, sagala na marsogam ni uhur bangku.(bd. 34:7; Jer. 31:29, 30; Hes. 18:2, 3, 20.) 20:5 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,
20:6 Tapi maidop do uhurhu bani na marribu-ribu, na mangkaholongi Ahu, na mangkorjahon titahkin. 20:6 tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.
20:7 Lang malo sobutonmu goran ni Jahowa Naibatamu ibagas hampung ni uhur, ai seng apitan ni Jahowa barang ise na manobut goranni ibagas hampung ni uhur.(3 Mus. 24:16.) 20:7 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.
20:8 Ingat ma papansingkon ari Sabat (parsaranan) in.(bd. 16:25; Hes. 20:12; Kol. 2:16.) 20:8 Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat:
20:9 Onom ari ma ho marhorja anjaha mangkorjahon sagala horjamu. 20:9 enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
20:10 Tapi anggo ari papituhon in ari parsaranan ni Jahowa Naibatamu do in. Lang malo bahenonmu ijin age horja aha pe, ho atap anakmu, atap borumu, atap jabolonmu dalahi, atap jabolonmu naboru, ronsi pinahanmu atap halak na legan na ibagas hutamu. 20:10 tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
20:11 Ai ibagas na onom ari do itompa Jahowa langit pakon tanoh pakon laut ampa haganup isini, dob ai marsaran ma Ia bani ari papituhon ai. Halani ai do ase ipasu-pasu Jahowa ari parsarananni ai anjaha ipapansing.(1 Mus. 2:3.) 20:11 Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
20:12 Maningon pasangaponmu do na matorasmu, ase dokah ho manggoluh i tanoh na binarehon ni Jahowa bam.(Mat. 15:4; Ep. 6:2.) 20:12 Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.
20:13 Ulang ho mamunuh.(bd. 21:12; 1 Mus. 9:5, 6.) 20:13 Jangan membunuh.
20:14 Ulang ho marbangkis.(3 Mus. 20:10; Ep. 5:3, 4.) 20:14 Jangan berzinah.
20:15 Ulang ho manangko.(3 Mus. 19:11; Ep. 4:28.) 20:15 Jangan mencuri.
20:16 Ulang ho ra manaksihon ladung dompak hasomanmu.(bd. 23:1; Ep. 4:25.) 20:16 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
20:17 Lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu, barang jabolonni dalahi barang jabolonni naboru, barang lombuni, barang halodeni atap aha pe ugas ni hasomanmu. (Rom 7:7.) 20:17 Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu.”
20:18 Jadi dob iidah bangsa ai longgur, hilap, sora ni tarompit pakon dolog na martimus ai, mabiar anjaha gobir ma bangsa ai, gabe mandaoh-daoh ma sidea jongjong. 20:18 Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung-menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh.
20:19 Nini sidea ma dompak si Musa: Ho ma hasomannami marsahap, itangihon hanami pe; tapi ulang ma Naibata marsahap dompak hanami, ase ulang matei hanami. 20:19 Mereka berkata kepada Musa: “Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan; tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati.”
20:20 Tapi nini si Musa ma dompak bangsa ai: Ulang nasiam mabiar, ai na manlajou nasiam do ase roh Naibata, ase marhabiaran nasiam hubani, ase ulang mardousa nasiam. 20:20 Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu: “Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa.”
20:21 Jadi mandaoh-daoh ma bangsa ai jongjong; tapi anggo si Musa iparayak do na golap ai, ijai do Naibata. (Heb. 12:18.) 20:21 Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada.
20:22 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Sonon ma hatahon hubani halak Israel: Domma iidah hanima na huparsahapkon in hanima hun nagori atas. 20:22 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: Kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa Aku berbicara dengan kamu dari langit.
20:23 Lang malo bahenonmu angkuphu, naibata pirak atap naibata omas, lang malo bahenonmu in bannima. 20:23 Janganlah kamu membuat di samping-Ku allah perak, juga allah emas janganlah kamu buat bagimu.
20:24 Bahen ma bangku sada anjap-anjap humbani tanoh, anjaha ijai ma galangkononmu galangan situtungonmu, galangan pardameianmu, biri-birimu pakon lombumu; bani sagala ianan na hupasuk bahen pardingatan bani goranku, hujai do parayakonku ho anjaha pasu-pasuonku ho. (bd. 27:1, 8; 29:42, 43; 5 Mus. 12:5.) 20:24 Kaubuatlah bagi-Ku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang Kutentukan menjadi tempat peringatan bagi nama-Ku, Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau.
20:25 Tapi anggo sihol bahenonmu bangku sada anjap-anjap humbani batu, ulang humbani batu na binarbar pauli, ai anggo mangonai bosimu hujai gabe butak ma ai. (5 Mus. 27:5; Jos. 8:31.) 20:25 Tetapi jika engkau membuat bagi-Ku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya.
20:26 Anjaha ulang ho marandar naik hu anjap-anjapkin, ase ulang taridah niabitanmu i atasni. 20:26 Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbah-Ku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya.”
<< Keluaran 19 Keluaran 21 >>