Keluaran 17

Minggu 8 Maret 2020, Reminiscere: Ambilan 2 Musa 17: 1-7; Sibasaon Roma 5: 1 – 11

Topik: Idop ni Uhur ni Naibata bani bangsani

17:1 Dob ai bingkat ma haganup tumpuan ni halak Israel hun halimisan Sin, marguru hubani pangkatahon ni Jahowa pardalan ni sidea ai, gabe marsaran ma sidea i Rafidim; tapi seng dong bah siinumon ni bangsa ai ijai. 17:1 Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah TUHAN, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu.
17:2 Jadi itinggili bangsa ai ma si Musa, nini sidea: Bere bannami bah inumonnami! Nini ma dompak sidea: Mase ma tinggilannasiam ahu? Mase ma lajouonnasiam Jahowa? (5 Mus. 6:16; 1 Kor. 10:9.) 17:2 Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka: “Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum.” Tetapi Musa berkata kepada mereka: “Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai TUHAN?”
17:3 Tapi horahan bani bah do bangsa ai ijai, gabe marungut-ungut sidea hubani si Musa, nini: Mase ma patangkogonmu hanami hun Masir, laho mamunuh hanami, anaknami pakon pinahannami marhitei horah? 17:3 Hauslah bangsa itu akan air di sana; bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata: “Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?”
17:4 Jadi doruh-doruh ma si Musa hubani Jahowa, nini ma: Aha ma bahenonku hubani bangsa on? Narus ma pargijigon ni sidea ahu bani batu. (4 Mus. 14:10.) 17:4 Lalu berseru-serulah Musa kepada TUHAN, katanya: “Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu!”
17:5 Nini Jahowa ma dompak si Musa: Mamontas ma ho hun lobei ni bangsa in, arahkon ma deba humbani partua ni halak Israel bahen hasomanmu, jolom ma tungkot na nilibaskonmu hu bah Nil ondi anjaha laho ma ho. (bd. 7:20; 14:16, 17.) 17:5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel; bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kaupakai memukul sungai Nil dan pergilah.
17:6 Tonggor ma, jongjong pe Ahu ijai i lobeimu iatas ni sada batu gingging i Horeb; anjaha libas ma batu gingging ai, ase luar hunjai bah siinumon bani bangsa in. Jadi ibahen si Musa ma sonai ilobei ni partua ni Israel. (4 Mus. 20:11; 1 Kor. 10:4.) 17:6 Maka Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb; haruslah kaupukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum.” Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel.
17:7 Jadi ibahen ma goran ni ianan ai Massa (parlajouan) pakon Meriba (partinggilan), halani partinggilan ni halak Israel ampa halani na ilajou sidea ai Jahowa marhitei na mangkatahon: Itongah-tongahta do nani Jahowa atap lang? (Ps. 95:8, 9.) 17:7 Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai TUHAN dengan mengatakan: “Adakah TUHAN di tengah-tengah kita atau tidak?”
17:8 Dob ai roh ma Amalek marmunsuh dompak Israel i Rafidim. 17:8 Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim.
17:9 Dob ai nini si Musa ma dompak si Josua: Pilih ma banta dalahi anjaha misir ma ho mamorang Amalek; patar jongjong ma ahu i pakpak ni dolog-dolog ai manjolom tungkot ni Jahowa ibagas tanganku. 17:9 Musa berkata kepada Yosua: “Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku.”
17:10 Jadi ibahen si Josua ma songon na hinatahon ni si Musa hubani; tapi tangkog ma anggo si Musa, si Aron pakon si Hur hu pakpak ni dolog-dolog ai. 17:10 Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek; tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit.
17:11 Sadokah ipaherbang si Musa tanganni hubabou monang ma Israel, tapi anggo lenduk ma tanganni, monang ma Amalek. 17:11 Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek.
17:12 Tapi ngayotan ma tangan ni si Musa; jadi ibuat sidea ma sada batu, inahkon ma hu toruhni, gabe hundul ma ia hujai; roh ma si Aron pakon si Hur manungkol tanganni salopah bei, gabe hot ma tanganni paima sundut mata ni ari. 17:12 Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya; Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
17:13 Jadi ipatunduk si Josua ma Amalek pakon bangsani marhitei mata ni podang. 17:13 Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang.
17:14 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Suratkon ma in bani sada buku bahen pardingatan, anjaha paingat ma in hubani pinggol ni si Josua; ai sai na sasaponku do barita ni Amalek hun toruh ni langit. (5 Mus. 27:17; 1 Sam. 15:2, 3.) 17:14 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa Aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit.”
17:15 Ipauli si Musa ma sada anjap-anjap anjaha ibahen ma goranni: Jahowa do alatan bangku. 17:15 Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya: “TUHANlah panji-panjiku!”
17:16 Ai nini do: Jolom paratas ni Jahowa! Porangon ni Jahowa ma Amalek marsundut-sundut. 17:16 Ia berkata: “Tangan di atas panji-panji TUHAN! TUHAN berperang melawan Amalek turun-temurun.”
<< Keluaran 16
Keluaran 18 >>