Keluaran 11

11:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Sada nari ope parohonku uhum hubani Parao pakon hu Masir, dob ai palopasonni ma hanima laho hunjon; sanggah na pinalopasni ai hanima laho, juljulonni do hanima hunjon. 11:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini; apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini.
11:2 Hatahon hanima ma hu pinggol ni bangsa in, ase ganup dalahi pakon naboru mangindo humbani huan-huanni ugas pirak pakon ugas omas. (bd. 3:21 ps.) 11:2 Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula.”
11:3 Domma iojur Jahowa hinan, ase maidop uhur ni halak Masir bani bangsa ai. Si Musa pe halak na sangap tumang do i tanoh Masir iidah juak-juak ni Parao pakon iidah bangsa ai. 11:3 Lalu TUHAN membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu; lagipula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat.
11:4 Dob ai nini si Musa ma: Sonon do hata ni Jahowa: Hira-hira tongah borngin bontasonku ma tongah-tongah ni Masir. 11:4 Berkatalah Musa: “Beginilah firman TUHAN: Pada waktu tengah malam Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir.
11:5 Jadi matei ma ganup bunga tubuh i tanoh Masir, humbani bunga tubuh ni Parao, na hundul i paratasni, das hubani bunga tubuh ni jabolon naboru, na ipudi ni pandudaan pakon ganup bunga tubuh ni pinahan. (bd. 4:23; 12:29.) 11:5 Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan.
11:6 Jadi masa ma doruh banggal i sab tanoh Masir, na so ongga masa sonai, anjaha seng anjai masa be sonai. 11:6 Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi.
11:7 Tapi anggo bani haganup halak Israel seng mahua baliang, age sada, sonai jolma pakon pinahan, ase itanda ho naha parpalegan ni Jahowa bani halak Israel humbani halak Masir. (bd. 9:4.) 11:7 Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui, bahwa TUHAN membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel.
11:8 Anjaha tuad ma ganup juak-juakmu marayak ahu, sombahon ni sidea ma ahu, hatahonon ni sidea ma: Luar ma ham pakon ganup bangsa in na mangirikkon ham. Dob salpu sonai luar ma ahu. Dob ai luar ma ia hun lobei ni Parao manringis tumang. 11:8 Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata: Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau; sesudah itu aku akan keluar.” Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala.
11:9 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Seng anjai tangihonon ni Parao hanima, ase lambin buei halongangan sibahenonku i tanoh Masir. 11:9 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang Kubuat bertambah banyak di tanah Mesir.”
11:10 Domma ibahen si Musa pakon si Aron ganup halongangan ai ilobei ni Parao; tapi ipahengkeng Jahowa do uhur ni Parao, gabe seng ilopas halak Israel laho hun tanohni. (bd. 4:21.) 11:10 Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.
<< Keluaran 10 Keluaran 12 >>