Kejadian 7

 Minggu 17 Juni 2018, III Dob Trinitas, Ambilan 2 Petrus 3: 1-13; Sibasaon 1 Musa 7: 10-24
7:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Noak: Masuk ma ho hubagas parau in pakon ganup sinrumahmu, ai ho do huidah na bonar i lobeihu humbani halak na sansundut on. 7:1 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: “Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini.
7:2 Humbani pinahan na panti panganon buat ma bam pitu parangguan, tunggal pakon boru-boruni, tapi saparangguan ma humbani pinahan na so panti panganon, tunggal pakon boru-boruni; 7:2 Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya;
7:3 sonai homa humbani manuk-manuk na i awang-awang pitu parangguan, tunggal pakon boru-boru, laho pagoluhkon bonihni bani sab tanoh on. 7:3 juga dari burung-burung di udara tujuh pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi.
7:4 Halani pitu ari nari parohonku ma udan huatas tanoh on ompat puluh ari ompat puluh borngin dokahni, anjaha ripaskononku ma sagala na dong na hutompa in, hun tanoh on. 7:4 Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu.”
7:5 Jadi ibahen si Noak ma ganup, songon na hinatahon ni Jahowa hubani. 7:5 Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan TUHAN kepadanya.
7:6 Onom ratus tahun ma umur ni si Noak, sanggah na roh ai bah na sumbang huatas tanoh on. 7:6 Nuh berumur enam ratus tahun, ketika air bah datang meliputi bumi.
7:7 Masuk ma si Noak hu parau ai rap pakon anakni, parinangonni ampa parinangon ni anakni ai, halani bah na sumbang ai. 7:7 Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan isterinya dan isteri anak-anaknya karena air bah itu.
7:8 Humbani pinahan na panti panganon pakon humbani pinahan na so panti panganon, humbani manuk-manuk pakon humbani haganup na manjulur iatas tanoh on, 7:8 Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi,
7:9 roh marsasaparangguan hubani si Noak hubagas parau ai, tunggal pakon boru-boru, songon na hinatahon ni Naibata hubani si Noak. 7:9 datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh.
7:10 Dob salpu na pitu ari ai, roh ma bah na sumbang huatas tanoh on. 7:10 Setelah tujuh hari datanglah air bah meliputi bumi.
7:11 Bani paonom ratus tahunkon goluh ni si Noak, bani bulan dua ari sapuluh pitu, bani na sadari ai ma pultak bah ni luhung bolon anjaha mungkab ma ganup labah ni bah na i langit. 7:11 Pada waktu umur Nuh enam ratus tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit.
7:12 Jadi manalosou ma roh udan hu tanoh on ompat puluh ari ompat puluh borngin dokahni. 7:12 Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya.
7:13 Bani na sadari ai ma masuk si Noak hubagas parau ai rap pakon anakni si Sem, si Ham, si Japet, pakon parinangonni ampa parinangon ni anakni na tolu halak ai, 7:13 Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan isteri Nuh, dan ketiga isteri anak-anaknya bersama-sama dengan dia, ke dalam bahtera itu,
7:14 sidea pakon sagala binatang marsiboan masamni, pakon sagala pinahan marsiboan masamni, pakon sagala binatang na manjulur iatas tanoh on, marsiboan masamni, ampa sagala manuk-manuk marsiboan masamni, sagala manuk-manuk na marambulu pakon na marhabong; 7:14 mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap;
7:15 roh ma sidea sagala na manggoluh ampa na marhosah, marparangguan-parangguan hubani si Noak hubagas parau ai. 7:15 dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu.
7:16 Ia na masuk ai, ai ma tunggal pakon boru-boru humbani sagala na manggoluh, songon na hinatahon ni Naibata hubani; dob ai itutup Jahowa ma irik i pudini. 7:16 Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh; lalu TUHAN menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh.
7:17 Ompat puluh ari do dokahni roh bah na sumbang ai hu tanoh on; naik ma bah ai, iangkat ma parau ai, daoh hubabou ni tanoh on. 7:17 Empat puluh hari lamanya air bah itu meliputi bumi; air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi.
7:18 Dob lambin martambah-tambah bah ai, anjaha lambin sumbang tumang iatas tanoh on, jadi mumbang-umbang ma parau ai iatas ni bah ai. 7:18 Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air.
7:19 Lambin manraja tumang ma bah ai iatas tanoh on, gabe irongkob ma sagala dolog na gijang na itoruh ni langit. 7:19 Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit,
7:20 Sampuluh lima asta manraja bah ai huatas, gabe tarrongkob ma sagala dolog-dolog. 7:20 sampai lima belas hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya.
7:21 Jadi rotap ma hosah ni sagala na mardaging, na manggoluh iatas tanoh on, manuk-manuk, pinahan-pinahan, binatang-binatang pakon sagala binatang na manjulur, na manjuluri iatas tanoh on, ampa jolma haganupan. 7:21 Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia.
7:22 Matei ma haganup na marhosah hagoluhan ibagas igungni, haganup na adong bani tanoh na mahorah. 7:22 Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat.
7:23 Jadi sasap ma haganup na adong iatas tanoh on, jolma sonai homa pinahan, binatang na manjulur ampa manuk-manuk na i awang-awang, haganupan ai sasap do hun tanoh on. Pitah si Noak mando na tading manggoluh ampa haganup na rap pakonsi ibagas parau ai. 7:23 Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi; hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu.
7:24 Saratus lima puluh ari do dokah ni bah ai manraja i tanoh on. 7:24 Dan berkuasalah air itu di atas bumi seratus lima puluh hari lamanya
<< Kejadian 6 Kejadian 8 >>