Kejadian 45

45:1 Jadi lang tartahan si Josep be sihol ni uhurni ilobei ni ganup halak na jongjong i lambungni, gabe idilohon ma: Suruh hanima ma hu darat haganup halak hun lambungkon. Ase seng dong halak na jongjong i lambungni, sanggah na pinatandahon ni si Josep dirini hubani saninani ai. 45:1 Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia: “Suruhlah keluar semua orang dari sini.” Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya.
45:2 Dob ai tangis ma ia gogoh, pala tarbogei hubani halak Masir pakon hubani sinrumah ni Parao. 45:2 Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun.
45:3 Nini si Josep ma dompak saninani ai: Ahu do si Josep, manggoluh ope bapanta? Tapi lang tarbalosi saninani ai ia, halani gobir ni sidea i lobeini. 45:3 Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya: “Akulah Yusuf! Masih hidupkah bapa?” Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
45:4 Dob ai nini si Josep ma dompak saninani ai: Padohor nasiam ma hu lambungkon! Jadi ipadohor sidea ma. Nini ma: Ahu do si Josep, angginasiam, na jinualnasiam hu tanoh Masir. 45:4 Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu: “Marilah dekat-dekat.” Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi: “Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir.
45:5 On pe, ulang ma sunsah anjaha pusok uhurnasiam, halani na jinualnasiam ahu hujon, ai pasirsir hagoluhannasiam do ase isuruh Naibata ahu parlobeinasiam. 45:5 Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
45:6 Ai padua tahun on ope masa lohei i tanoh on, tapi lima tahun nari ope lang adong tidahan atap pariama pe. 45:6 Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai.
45:7 Tapi isuruh Naibata do ahu parlobeinasiam, laho pajonamkon ginomparnasiam i tanoh on, laho paluahkon ampa pagoluhkon buei humbani nasiam. 45:7 Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar dari padamu tertolong.
45:8 On pe, sedo nasiam na marsuruh ahu hujon, Naibata do. Ia do pabangkit ahu gabe bapa bani Parao, gabe kopala ni ganup rumahni, ampa panrajai i sab tanoh Masir. 45:8 Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah; Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
45:9 Ase papodas nasiam ma tangkog hubani bapa, patugah nasiam ma hubani: Sonon do hata ni anakmu si Josep, domma ipabangkit Naibata ahu gabe raja ni ganup tanoh Masir, tuad ma ham marayak ahu, ulang be ipadokah-dokah. 45:9 Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya: Beginilah kata Yusuf, anakmu: Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir; datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu.
45:10 Marianan i tanoh Gosen ma ham, ase dohor i lambungku ham pakon anakmu, ampa pahompumu, ronsi biri-biri pakon lombumu ampa haganup na dong bamu. 45:10 Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu.
45:11 Ahu do mansarihon ham ijai, ai lima tahun nari ope lohei on, ase ulang gabe masombuh ham pakon isi ni rumahmu, ronsi ganup na adong bamu. 45:11 Di sanalah aku memelihara engkau — sebab kelaparan ini masih ada lima tahun lagi — supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau.
45:12 Ai matanasiam pakon mata ni anggingku si Benjamin in do mangidahsi, paboa pamanganku do na manonahkon hata in bani nasiam. 45:12 Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu.
45:13 Patugah nasiam ma hubani bapa pasal haganup hasangaponku i tanoh Masir on, ampa haganup na niidahnasiam, dob ai papodas nasiam ma tuad hujon rap pakon bapa. 45:13 Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa ke mari.”
45:14 Dob ai irohop ma borgok ni si Benjamin anggini ai, janah tangis; si Benjamin pe sai tangis do manrohop borgokni. 45:14 Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf.
45:15 Isummahi si Josep ma ganup abangni ai anjaha inunut tangis; dob ai pe ase marsahap-sahap saninani ai pakonsi. 45:15 Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia.
45:16 Dob tarbogei barita ai hu rumah ni Parao, paboa na dob roh sanina ni si Josep ai, jadi malas ma uhur ni Parao pakon juak-juakni pasal ai. 45:16 Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar, bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya.
45:17 Jadi nini Parao ma dompak si Josep: Hatahon ma hubani saninamu: Sonon ma bahen, muati ma ganup pinahanmu anjaha laho ma hu tanoh Kanaan, 45:17 Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf: “Katakanlah kepada saudara-saudaramu: Buatlah begini: muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan,
45:18 alop hanima ma bapanima pakon rumah tangganima, boban hanima ma hubangku, ase hubere bannima bagian sidearan i tanoh Masir, ase ipangan hanima gogoh ni tanoh on. 45:18 jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini.
45:19 Hatahon ope hubani sidea: Sonon bahen, boan hanima ma gareta hun tanoh Masir hundulan ni anak pakon parinangonnima anjaha boan hanima ma pakon bapanima roh hujon. 45:19 Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka: Buatlah begini: bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan isteri-isterimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah ke mari.
45:20 Anjaha ulang ma pusok uhurnima mangidah ugas-ugasnima, ai hanima do simada atap aha sidearan in sab tanoh Masir on. 45:20 Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu.”
45:21 Jadi ibahen anak ni si Israel ma sonai. Ibere si Josep ma hubani sidea gareta songon na hinatahon ni Parao, ibere ma pakon bohal bani sidea i dalan. 45:21 Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun; juga diberikan kepada mereka bekal di jalan.
45:22 Ibere ma hubani ganup sidea sapasang pakeian pesta, tapi hubani si Benjamin tolu ratus rupiah pakon lima pasang pakeian pesta do iberehon. 45:22 Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya tiga ratus uang perak dan lima potong pesalin.
45:23 Ambah ni ai itongos ma hubani bapani sapuluh halode tunggal, na mamboan barang sidearan na adong i Masir, pakon sapuluh halode boru-boru na mamboan gandum ruti pakon sipanganon hubani bapani ai itongah dalan. 45:23 Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya sepuluh ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagipula sepuluh ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan.
45:24 Dob ai ipabingkat ma saninani ai, anjaha sanggah na laho ai sidea, nini ma dompak sidea: Ulang ma maringori nasiam itongah dalan. 45:24 Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka: “Janganlah berbantah-bantah di jalan.”
45:25 Jadi tangkog ma sidea hun tanoh Masir, das ma sidea hu tanoh Kanaan, hubani si Jakob bapa ni sidea ai. 45:25 Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan, kepada Yakub, ayah mereka.
45:26 Ibaritahon sidea ma hubani, nini ma: Manggoluh ope si Josep, anjaha ia do na manggomgomi ganup tanoh Masir. Tapi labuh do hata ai bani uhur ni si Jakob, ai lang ihaporsayai sidea. 45:26 Mereka menceritakan kepadanya: “Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.” Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka.
45:27 Tapi dob ihatahon sidea hubani haganup hata ni si Josep, na tinonahkonni ai hubani sidea, anjaha iidah pakon gareta, na tinongos ni si Josep laho mambobansi, gabe malas ma tonduy ni si Jakob, bapa ni sidea ai. 45:27 Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu.
45:28 Jadi nini si Israel ma: Dear ma ai, manggoluh ope hape si Josep anakkai! Misir ma ahu ase huidah ia, paima matei ahu. 45:28 Kata Yakub: “Cukuplah itu; anakku Yusuf masih hidup; aku mau pergi melihatnya, sebelum aku mati.”
<< Kejadian 44 Kejadian 46 >>