Kejadian 34

34:1 Jadi laho ma si Dina, boru ni si Lea na tinubuhkonni bani si Jakob, martandang hubani boru ni parnagori ai. 34:1 Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu.
34:2 Iidah si Sikem, anak ni si Hemor, halak Hevi, raja ni nagori ai ma ia, iluahon ma ia, modom ma ia pakonsi lanjar iparseda. 34:2 Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikhem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya.
34:3 Rosuh tumang do uhurni hubani si Dina, boru ni si Jakob ai, holong tumang do uhurni mangidah anak boru ai, gabe ihatahon ma hatani mambuat uhurni. 34:3 Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub; ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu.
34:4 Nini si Sikem ma hubani si Hemor bapani ai: Buat ham ma bangku anak boru on bahen parinangonku. 34:4 Sebab itu berkatalah Sikhem kepada Hemor, ayahnya: “Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi isteriku.”
34:5 Tarbogei si Jakob ma na dob iparseda si Sikem do boruni, si Dina ai; tapi halani i talun do anakni manjaga pinahanni, ipasip si Jakob do ai paima roh sidea. 34:5 Kedengaranlah kepada Yakub, bahwa Sikhem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya, jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang.
34:6 Jadi laho ma si Hemor bapa ni si Sikem ai marayak si Jakob sihol marsahap pakonsi. 34:6 Lalu Hemor ayah Sikhem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia.
34:7 Mulak ma anak ni si Jakob hun talun, dob ibogei sidea na masa ai; borit anjaha marah tumang do uhur ni halak ai, halani na ibahen si Sikem na masambor itongah-tongah ni Israel marhitei na pabutakkon boru ni si Jakob, ai seng bulih bahenon sonai. 34:7 Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikhem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan.
34:8 Marsahap ma si Hemor hubani sidea, nini ma: Rosuh do uhur ni anakku si Sikem hubani borunasiam; mahua bere nasiam ma ia hubani bahen parinangonni. 34:8 Berbicaralah Hemor kepada mereka itu: “Hati Sikhem anakku mengingini anakmu; kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi isterinya
34:9 Marsitondong-tondongan ma hita; bere nasiam ma borunasiam bannami, borunami pe buat nasiam ma bani nasiam. 34:9 dan biarlah kita ambil-mengambil: berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami.
34:10 Rapkon hanami ma nasiam marianan; ungkab do tanoh on bani nasiam; iani anjaha mardalani ma nasiam ijin, anjaha totap ma nasiam ijin. 34:10 Tinggallah pada kami: negeri ini terbuka untuk kamu; tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini.”
34:11 Nini si Sikem ma homa bani bapa ni si Dina ampa hubani botouni: Idop ma uhurnasiam bangku, hubere pe bani nasiam atap aha na pinindo nasiam. 34:11 Lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya: “Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta;
34:12 Humbuei pe ipangindo nasiam bolini pakon sibere-bere, sai bereonku do ai romban hubani hatanasiam, asal ibere nasiam boru ai bangku bahen parinangonku. 34:12 walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta; tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi isteriku.”
34:13 Jadi akal ma ibahen anak ni si Jakob mambalosi si Sikem pakon si Hemor bapani ai, halani na binutakanni ai si Dina, botou ni sidea ai. 34:13 Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Karena Sikhem telah mencemari Dina, adik mereka itu,
34:14 Nini sidea ma hubani na dua halak ai: Seng tarbalosi hanami hata ai, laho mamberehon botounami hubani halak na so marsunat, ai habadoron do ai bannami. 34:14 berkatalah mereka kepada kedua orang itu: “Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami.
34:15 Pitah ibagas pahara on ra hanami mambalosi pangindoannasiam, anggo ra nasiam dos pakon hanami, marhitei na marsunat ganup dalahi bani nasiam. 34:15 Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu: kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat,
34:16 Ai pe ase ra hanami mambere borunami bani nasiam anjaha mambuat borunasiam, marianan ma hanami rap pakon nasian, gabe sada bangsa ma hita. 34:16 barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu; maka kami akan tinggal padamu, dan kita akan menjadi satu bangsa.
34:17 Tapi anggo lang ra nasiam mambalosi hanami ase isunat nasiam, buatonnami ma borunami, dob ai bungkas ma hanami. 34:17 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu, lalu pergi.”
34:18 Jadi rosuh ma uhur ni si Hemor pakon si Sikem anakni ai mambogei hata ni sidea ai. 34:18 Lalu Hemor dan Sikhem, anak Hemor, menyetujui usul mereka.
34:19 Lang pala mardokah-dokah anak parana ai pasaudkon hata ai, halani rosuh ni uhurni bani boru ni si Jakob ai. Ia do sisangapan humbani ginompar ni bapani. 34:19 Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub, lagipula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya.
34:20 Jadi laho ma si Hemor pakon si Sikem anakni ai hu horbangan ni huta ni sidea, marsahap ma ia hubani dalahi na i huta ni sidea ai, nini ma: 34:20 Lalu pergilah Hemor dan Sikhem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu:
34:21 Sihol do halak ai marhuan-huan pakon hita; palopas hita ma sidea marianan i tanoh on, anjaha marhujai-hujon ijon, ai sungkup do lumbang ni tanoh on bahen ianan ni sidea. Boi do buatonta boru ni sidea bahen parinangonta, anjaha boi do bereonta borunta bani sidea. 34:21 “Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas; bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi isteri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka.
34:22 Pitah ibagas pahara on do ase ra halak ai marianan i lambungta anjaha jadi sada bangsa pakon hita, anggo ganup dalahi na itongah-tongahta isunat songon sidea na marsunat ai. 34:22 Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat.
34:23 Pinahan ni sidea, arta ni sidea pakon ganup na adong bani sidea, ai lang hita ma simada ai? Sai balosi hita ma pangindoan ni sidea ai, ase marianan sidea rap pakon hita. 34:23 Ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita.”
34:24 Jadi ibalosi sidea ma si Hemor pakon si Sikem, anakni ai, ai ma sagala na roh marrapot hu horbangan ni hutani ai; isunat ma ganup dalahi, sagala na roh marrapot hu horbangan ni hutani ai. 34:24 Maka usul Hemor dan Sikhem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu.
34:25 Bani ari patoluhon, sanggah na borit ai iahap sidea, marsiboan podangni ma dua anak ni si Jakob, ai ma si Simeon pakon si Levi, botou ni si Dina ai, idorab ma huta ai na so panagaman anjaha ibunuhi ma sagala dalahi. 34:25 Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki.
34:26 Ibunuh sidea ma homa si Hemor pakon si Sikem, anakni ai, marhitei podang; iboan sidea ma si Dina hun rumah ni si Sikem, jadi laho ma sidea. 34:26 Juga Hemor dan Sikhem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikhem, lalu pergi.
34:27 Idorab anak ni si Jakob ma na tarbunuh ai, itaban ma huta ai, halani na binutakanni ai botou ni sidea ai. 34:27 Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dicemari.
34:28 Ibuat sidea ma biri-biri, lombu pakon halode ni sidea ronsi haganup na ibagas huta pakon na idarat; 34:28 Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka;
34:29 haganup ugas-ugas ni sidea pakon dakdanak ampa parinangon ni sidea, haganup na ibagas rumah ni sidea itaban anjaha idayok sidea ma. 34:29 segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah.
34:30 Dob ai nini si Jakob ma hubani si Simeon pakon si Levi: Domma iparoh hanima hasunsahan bangku marhitei na pasamborhon goranku hubani isi ni nagori on, hubani halak Kanaan pakon halak Peris; otik do bilanganku, ase anggo marsada ni riah sidea mangimbang ahu, tontu talu ma ahu bahenon ni sidea, gabe pusa ma ahu pakon na hugompar. 34:30 Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi: “Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya; apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku.”
34:31 Tapi nini sidea ma: Talup ma doskon boru jalang bahenonni botounami? 34:31 Tetapi jawab mereka: “Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal!”
<< Kejadian 33 Kejadian 35 >>