Kejadian 28

28:1 Dob ai idilo si Isak ma si Jakob, ipasu-pasu ma ia, anjaha nini ma marsahap bani: Ulang buat humbani boru Kanaan parinangonmu. 28:1 Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya: “Janganlah mengambil isteri dari perempuan Kanaan.
28:2 Marugas ma ho, misir ma ho hu Padang Aram, hu rumah ni si Betuel, bapa ni inangmu, hunjai ma buat parinangonmu, humbani boru ni si Laban, botou ni inangmu. 28:2 Bersiaplah, pergilah ke Padan-Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang isteri dari anak-anak Laban, saudara ibumu.
28:3 Sai ipasu-pasu Naibata Pargogoh na so halompouan in ma ho, marginompari anjaha ipabuei ma ho, ase buei bangsa marompung hubam. 28:3 Moga-moga Allah Yang Mahakuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa.
28:4 Sai ibere ma hubam pasu-pasu na hubani si Abraham, hubam pakon hubani ginomparmu rap pakon ho, ase ho manean tanoh panginsolatanmin, na binere ni Naibata hubani si Abraham. 28:4 Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham.”
28:5 Jadi ipaingkat si Isak ma si Jakob, laho hu Padang Aram, hubani si Laban, anak ni si Betuel, halak Aram ai, botou ni si Rebekka, inang ni si Jakob pakon si Esau. 28:5 Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan-Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau.
28:6 Jadi dob iidah si Esau, na dob ipasu-pasu si Isak si Jakob anjaha ipaingkat ia hu Padang Aram, laho mambuat boru bani hunjai, anjaha pinandangni ai ia sanggah na ipasu-pasu ia; Ulang buat parinangonmu humbani boru Kanaan, 28:6 Ketika Esau melihat, bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan-Aram untuk mengambil isteri dari situ — pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub: “Janganlah ambil isteri dari antara perempuan Kanaan” —
28:7 anjaha na dob itangihon si Jakob hata ni bapani pakon inangni ai anjaha laho ia hu Padang Aram, 28:7 dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke Padan-Aram,
28:8 anjaha dob iidah si Esau, na sogam do uhur ni si Isak bapani ai, mangidah boru Kanaan ai, 28:8 maka Esau pun menyadari, bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya.
28:9 laho ma ia marayak si Ismael, ibuat ma si Mahalat, boru ni si Ismael, anak ni si Abraham, botou ni si Nebaijot bahen parinangonni, tambah ni parinangonni hinan. 28:9 Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi isterinya, di samping kedua isterinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot.
28:10 Jadi misir ma si Jakob hun Berseba laho hu Haran. 28:10 Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran.
28:11 Das ma ia hubani sada ianan, jadi marborngin ma ia ijai, halani na dob sundut mata ni ari. Ibuat ma sada batu na ijai ai bahen halang uluni, lanjar ipapodom ma ijai. 28:11 Ia sampai di suatu tempat, dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu.
28:12 Dob ai marnipi ma ia, iidah ma sada andar na pinajongjong hu tanoh anjaha ujungni das ronsi langit; jadi tonggor ma, marhuatas hutoruh do malekat ni Naibata ijai. 28:12 Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu.
28:13 Jongjong do Jahowa i babouni, anjaha nini ma: Ahu do Jahowa, Naibata ni ompungmu si Abraham pakon Naibata ni si Isak; ia tanoh na pinodomanmon, berehononku do in hubam pakon hubani ginomparmu. 28:13 Berdirilah TUHAN di sampingnya dan berfirman: “Akulah TUHAN, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak; tanah tempat engkau berbaring ini akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
28:14 Anjaha doskon orbuk ni tanoh on do magira buei ni ginomparmu, anjaha manrarat ma ho hu hasundutan pakon hu hapoltakan, hu utara pakon hu dangsina; anjaha dapotan pasu-pasu do sagala marga na i tanoh on marhitei ho pakon ginomparmu. 28:14 Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
28:15 Tonggor ma, sai hasomananku anjaha ramotanku do ho barang huja pe ho laho, anjaha bahenonku do ho mulak hu tanoh on; tonggor, seng anjai tadingkononku ho, anggo seng ope hupasaud na hubagahkon bam. 28:15 Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke mana pun engkau pergi, dan Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu.”
28:16 Dob ai tarpuho ma si Jakob humbani na modom ai, jadi nini ma: Tongon tumang, bani ianan on do Jahowa, tapi seng hubotoh hinan. 28:16 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia: “Sesungguhnya TUHAN ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya.”
28:17 Jadi mabiar ma ia, nini ma: Na jombut tumang do ianan on, seng anjai lang rumah ni Naibata do on, anjaha horbangan ni nagori atas do on. 28:17 Ia takut dan berkata: “Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga.”
28:18 Dob ai girah sogod puho ma si Jakob, ibuat ma batu na pinarbantalni ai, ipajongjong ma ai bahen tanda, anjaha iuseihon ma minak hu atasni. 28:18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya.
28:19 Ibahen ma goran ni ianan ai Betel; Luz do goran ni huta ai na sain dokah. 28:19 Ia menamai tempat itu Betel; dahulu nama kota itu Lus.
28:20 Marbagah-bagah ma si Jakob, nini ma: Anggo ihasomani anjaha iramoti Naibata do ahu bani dalan sidalananku, anjaha ibere bangku ruti sipanganon ampa hiou sipakeion, 28:20 Lalu bernazarlah Yakub: “Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai,
28:21 anjaha mardamei-damei ahu mulak ibobahon hu rumah ni bapa, jadi Jahowa ma Naibatangku bahenonku. 28:21 sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka TUHAN akan menjadi Allahku.
28:22 Anjaha batu na hupajongjong on bahen tanda, gabe rumah ni Naibata ma on; anjaha haganup na bineremu hubangku, parsapuluhonku ma in Bamu tongon-tongon. 28:22 Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu.”
<< Kejadian 27 Kejadian 29 >>