Kejadian 27

27:1 Jadi dob matua si Isak, anjaha rambon matani gabe lang marpangidah, jadi idilo ma si Esau, anakni sikahanan ai, nini ma dompaksi: Ale anakku! Ijon do ahu, nini mambalosi. 27:1 Ketika Ishak sudah tua, dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya: “Anakku.” Sahut Esau: “Ya, bapa.”
27:2 Nini ma: Tonggor ma, domma matua ahu, tapi lang hubotoh ari parmateihu. 27:2 Berkatalah Ishak: “Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku.
27:3 On pe, buat ma parugasmu, parlingkitan pakon siormu, laho ma ho hu talun, buru ma bangku sada binatang harangan. 27:3 Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang;
27:4 Jadi pasirsir ma bangku sipanganon songon na huharosuhkon, dob ai boan ma hubangku ase hupangan, ase ipasu-pasu tonduyhu ho, paima lape matei ahu. 27:4 olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku, supaya kumakan, agar aku memberkati engkau, sebelum aku mati.”
27:5 Tapi ibogei si Rebekka do hata ni si Isak ai, na hubani si Esau anakni ai. Dob misir si Esau hu harangan laho marburu binatang harangan siboanonni ai, 27:5 Tetapi Ribka mendengarkannya, ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya,
27:6 nini si Rebekka ma hubani si Jakob anakni ai: Tonggor ma, hubogei do bapamu marsahap hubani abangmu si Esau: 27:6 berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya: “Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu:
27:7 Boan ma hubangku sada binatang harangan, anjaha pasirsir ma bangku sipanganon na mantin ase hupangan, ase hupasu-pasu ho ilobei ni Jahowa paima lape matei ahu. 27:7 Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya kumakan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan TUHAN, sebelum aku mati.
27:8 On pe, anakku, tangihon ma hatangku, songon na huparentahkon bam. 27:8 Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu.
27:9 Laho ma ho hu sampalan ni biri-birinta, buat ma hunjai dua anak ni hambing tunggal na jenges, ase hupasirsir bahen sipanganon ni bapamu, songon na hinarosuhkonni. 27:9 Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya.
27:10 Jadi boan ma in hubani bapamu, ase ipangan, ase ipasu-pasu ho, sanggah lape matei ia. 27:10 Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau, sebelum ia mati.”
27:11 Nini si Jakob ma hubani si Rebekka, inangni ai: Tonggor ma, na jabuton do si Esau abangkin, tapi anggo ahu lemes do. 27:11 Lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya: “Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin.
27:12 Ra ijamah bapa do holi ahu, jadi songon na paoto-otohon ma ahu nini uhurni, gabe na parohkon papa do ahu hubangku sedo pasu-pasu. 27:12 Mungkin ayahku akan meraba aku; maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia; dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat.”
27:13 Tapi nini inangni ai ma dompaksi: Hubangku pe papa na hubam ai, anakku: tangihon ma gelah hatangku, laho ma ho anjaha alop ma bangku hambing ai. 27:13 Tetapi ibunya berkata kepadanya: “Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku; dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu.”
27:14 Jadi laho ma ia mangalop hambing ai, iboan ma hubani inangni. Dob ai ipasirsir inangni ai ma sipanganon, songon na hinarosuhkon ni bapani ai. 27:14 Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya; sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya.
27:15 Dob ai ibuat si Rebekka ma hiou sijengesan ni si Esau, anakni sikahanan ai, na sinimpanni i rumah, jadi isorungkon ma ai hubani si Jakob, anakni sianggian ai. 27:15 Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya.
27:16 Hubani tanganni pakon borgokni na lemes ai, ilangkobhon ma bobak ni anak ni hambing tunggal ai. 27:16 Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu.
27:17 Dob ai ibere ma sipanganon na mantin pakon ruti na dob pinasirsir ni ai, hubani si Jakob anakni ai. 27:17 Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya.
27:18 Sonai ma iparayak bapani ai, nini ma: Ham bapa! Balosni: Ijon do ahu. Ise do ho, anakku? 27:18 Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata: “Bapa!” Sahut ayahnya: “Ya, anakku; siapakah engkau?”
27:19 Nini si Jakob ma hubani bapani ai: Si Esau do ahu, anak sikahananmu; domma hubahen songon na hinatahonmu hubangku. Puho ma ham anjaha hundul ma, pangan ham ma humbani na huburu on, ase ipasu-pasu tonduymu ahu. 27:19 Kata Yakub kepada ayahnya: “Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan, seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku.”
27:20 Tapi nini si Isak ma hubani anakni ai: Anakku, sonaha ma ase sonai podasni dapotan ho? Ibalosi ma: Jahowa Naibatamu do mambahen dapotan ahu. 27:20 Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu: “Lekas juga engkau mendapatnya, anakku!” Jawabnya: “Karena TUHAN, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku.”
27:21 Nini si Isak ma hubani si Jakob: Padohor ma hujon, anakku, ase hujamah ho, barang na tongon do ho anakku si Esau, atap lang. 27:21 Lalu kata Ishak kepada Yakub: “Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan.”
27:22 Ipadohor si Jakob ma hubani si Isak, bapani ai. Dob ijamah ia, ihatahon ma: Anggo sorani, sora ni si Jakob do, tapi anggo tanganni, tangan ni si Esau do. 27:22 Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata: “Kalau suara, suara Yakub; kalau tangan, tangan Esau.”
27:23 Lanjar do seng itanda ia, ai jabuton do tanganni songon tangan ni si Esau, abangni ai. Jadi ipasu-pasu ma ia. 27:23 Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia,
27:24 Dob ai nini ma: Ho do tongon anakku si Esau? Ahu do tongon, nini. 27:24 tetapi ia masih bertanya: “Benarkah engkau ini anakku Esau?” Jawabnya: “Ya!”
27:25 Dob ai nini ma: Boan ma hujon, ase hupangan humbani na binurumin, anakku, ase ipasu-pasu tonduyhu ho. Jadi iboan ma hu lambungni sipanganon ai, gabe mangan ma ia; iboan ma pakon anggur hubani, lanjar iinum ma. 27:25 Lalu berkatalah Ishak: “Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya kumakan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau.” Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum.
27:26 Dob ai nini si Isak, bapani ai ma dompaksi: Mahua padohor ma, anjaha summah ma ahu, anakku. 27:26 Berkatalah Ishak, ayahnya, kepadanya: “Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku.”
27:27 Jadi ipadohor ma, anjaha isummah ma bapani ai. Ianggoh si Isak ma bau ni hiouni ai, ipasu-pasu ma ia, nini ma: Tonggor ma, usih bani bau ni sampalan na pinasu-pasu ni Jahowa ma bau ni anakku. 27:27 Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya: “Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati TUHAN.
27:28 Sai ibere Naibata ma hubam namur hun nagori atas, pakon tanoh na marminak, ampa gandum pakon anggur buei. 27:28 Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah.
27:29 Maningon balosan ni sagala bangsa do ho, anjaha sombahon ni sagala marga. Ho ma raja ni saninamu, anjaha marsombah ma hubam ganup anak ni inangmu. Hona papa ma sagala na mamapai ho, anjaha dapotan pasu-pasu ma sagala na mamasu-masu ho. 27:29 Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu; jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia.”
27:30 Jadi dob salpu ipasu-pasu si Isak si Jakob, anjaha ai pe kaluar ia hun lambung ni si Isak, bapani ai, roh ma siluk si Esau abangni ai hun parburuan. 27:30 Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu.
27:31 Ia pe domma ipasirsir sipanganon na mantin, anjaha iboan ma ai hubani bapani. Nini ma dompaksi: Hundul ma ham bapa, anjaha pangan ham ma humbani na binuru ni anakmu on, ase ipasu-pasu tonduymu ahu. 27:31 Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya: “Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku.”
27:32 Tapi nini si Isak, bapani ai ma dompaksi: Ise do ho? Nini ma: Si Esau do ahu, anak bunga tubuhmu. 27:32 Tetapi kata Ishak, ayahnya, kepadanya: “Siapakah engkau ini?” Sahutnya: “Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau.”
27:33 Jadi tarsonggot tumang ma si Isak, nini ma: Anggo sonai, ise do parburu ai, na mamboan binuruni ai hubangku? Domma hupangan hunjai, sanggah lape roh ho, anjaha domma hupasu-pasu ia, anjaha domma totap hubani pasu-pasu ai. 27:33 Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata: “Siapakah gerangan dia, yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya, sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia; dan dia akan tetap orang yang diberkati.”
27:34 Dob ibogei si Esau hata ni bapani ai, ipagogoh ma sorani mandoraki, anjaha pusok tumang do uhurni, nini ma dompak bapani ai: Pasu-pasu ham ma age ahu bapa! 27:34 Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya: “Berkatilah aku ini juga, ya bapa!”
27:35 Tapi nini bapani ai ma: Domma roh anggimu, akal-akal do ibahen mambuat pasu-pasu na hubam. 27:35 Jawab ayahnya: “Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu.”
27:36 Dob ai nini ma: Patut ma ibahen goranni si Jakob, ai domma dua hali ahu iakal-akali. Domma ibuat hinan hak sikahanan humbangku, anjaha sonari ibuat use pasu-pasu na hubangku. Nini ma: Seng dong be pasu-pasu itebai ham bangku? 27:36 Kata Esau: “Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku.” Lalu katanya: “Apakah bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?”
27:37 Nini si Isak ma mambalosi si Esau: Domma hupabangkit ia gabe rajamu, anjaha domma huberehon ganup saninani gabe jabolonni; domma hutumpakkon bani gandum pakon anggur, aha ma tarbahen ahu nuan hubam, anakku? 27:37 Lalu Ishak menjawab Esau, katanya: “Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur; maka kepadamu, apa lagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?”
27:38 Dob ai nini si Esau ma dompak bapani ai: Ai pitah na sada ai do hansa pasu-pasumu, bapa? Sai pasu-pasu ma pakon ahu, bapa! Jadi ipagogoh si Esau ma sorani tangis-tangis. 27:38 Kata Esau kepada ayahnya: “Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya bapa? Berkatilah aku ini juga, ya bapa!” Dan dengan suara keras menangislah Esau.
27:39 Dob ai nini si Isak, bapani ai ma mambalosisi: Tonggor ma, tanoh na so marminak ma iananmu, anjaha na so dapotan namur hun nagori atas. 27:39 Lalu Ishak, ayahnya, menjawabnya: “Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas.
27:40 Podangmin ma hagoluhanmu, anjaha marguru hubani anggimu ma ho. Tapi anggo sai maruntol ho, sai na tajahononmu do pasanganni humbani borgokmu. 27:40 Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu.”
27:41 Dob ai sogam tumang ma uhur ni si Esau mangidah si Jakob, halani pasu-pasu, na dob pinasu-pasuhon ni bapani ai hubani, nini ma ibagas uhurni: Dohor mando ari partangisan ni bapa, ai bunuhonku ma anggingku si Jakob ai. 27:41 Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri: “Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi; pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh.”
27:42 Hape tarbotoh si Rebekka ma hata ni si Esau, anakni sikahanan ai, jadi isuruh ma na mandilo si Jakob, anakni sianggian ai, nini ma hubani: Tonggor ma, domma iuhurhon si Esau mambalaskon pambahenanmin, sihol bunuhonni do ho. 27:42 Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya: “Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau.
27:43 Sonai pe, anakku, tangihon ma hatangkon: Marugas ma ho, lintun ma ho hubani botouhu, si Laban, hu Haran. 27:43 Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran,
27:44 Tondok bani ma ho piga-piga dokah on, paima mahombun sogam ni uhur ni abangmu, 27:44 dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman
27:45 paima mahombun ringisni hubam anjaha ihalupahon na binahenmin hubani, dob ai husuruh pe na mangalopi ho hujai. Mase ma maningon magouan dua sinuan tunas (anak) ahu bani na sadari? 27:45 dan kemarahan kakakmu itu surut dari padamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya; kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?”
27:46 Nini si Rebekka ma dompak si Isak: Domma soganan ahu i hagoluhan on, halani boru Het in. Anggo dihut do use si Jakob mambuat boru Het, songon boru Het in, humbani boru ni parnagori on, bahen aha be manggoluh ahu? 27:46 Kemudian Ribka berkata kepada Ishak: “Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu; jikalau Yakub juga mengambil seorang isteri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?”
<< Kejadian 26 Kejadian 28 >>