Kejadian 22

Minggu 16 Juni 2019, Trinitas 1: Ambilan, 1 Musa 22: 1-12; Sibasaon,  Heber 11: 7-12

Topik: Haporsayaon na paluahkon

22:1 Jadi dob salpu na masa ai, ilajou Naibata ma si Abraham, nini ma dompaksi: Abraham! Nini ma mambalosi: Ijon do ahu. 22:1 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: “Abraham,” lalu sahutnya: “Ya, Tuhan.”
22:2 Dob ai nini ma: Buat ma anakmu na sasada in, haholongan ni uhurmu, si Isak in, arahkon ma ia hu tanoh Moria, anjaha galangkon ma ia ijai bahen galangan situtungon bani sada dolog, sipatuduhkononku bam. 22:2 Firman-Nya: “Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu.”
22:3 Jadi ipagirah si Abraham ma puho patarni ai, ipalana ma halodeni, iarahkon ma dua halak jabolonni rap pakon si Isak, anakni ai; itaha ma soban ni galangan situtungan ai, dob ai misir ma ia hu ianan, na hinatahon ni Naibata hubani. 22:3 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
22:4 Patoluarihon mangkawah ma si Abraham, jadi iidah ma ianan ai humbani na daoh. 22:4 Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh.
22:5 Dob ai nini si Abraham ma bani jabolonni ai: Ijon ma hanima tading rap pakon halode in; anggo ahu pakon ambia on, laho do hanami hujai, anjaha dob martonggo hanami, mulak ma hanami bennima. 22:5 Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: “Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu.”
22:6 Jadi ibuat si Abraham ma soban ni galangan situtungon ai, itampeihon ma bani si Isak anakni ai; ia sandiri mamboban apuy pakon raot sada, jadi rap mardalan ma sidea na dua ai. 22:6 Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
22:7 Dob ai marsahap ma si Isak dompak si Abraham bapani ai, nini ma: Bapa! Nini ma mambalosi: Ijon do ahu anaha. Tonggor ma, ijon do apuy pakon soban, tapi ija do biri-biri bahen galangan situtungon ai? 22:7 Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: “Bapa.” Sahut Abraham: “Ya, anakku.” Bertanyalah ia: “Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?”
22:8 Nini si Abraham ma: Sai pasirsiron ni Naibata do bani sada biri-biri bahen galangan situtungon, ambia. Jadi rap mardalan ma sidea na dua ai. 22:8 Sahut Abraham: “Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku.” Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
22:9 Dob das sidea bani ianan, ai ma na hinatahon ni Naibata hubani, ipauli si Abraham ma ijai sada anjap-anjap, iatur ma soban ai, dob ai isangkut ma si Isak anak ni ai, itampeihon ma ia huatas ni anjap-anjap, huatas ni soban ai. 22:9 Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api.
22:10 Dob ai itangkap si Abraham ma tanganni, ibuat ma pisou laho manayat anak ni ai. 22:10 Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
22:11 Tapi dilo-dilo ma bani malekat ni Jahowa hun nagori atas, nini ma: Abraham, Abraham! Ijon do ahu, nini. 22:11 Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya: “Abraham, Abraham.” Sahutnya: “Ya, Tuhan.”
22:12 Jadi nini ma: Ulang mardas tangan ho bani dakdanak in, anjaha ulang bahen barang aha hubani, ai domma hubotoh na i habiari ho do Naibata, anjaha lang mangengkar ho mambere anakmu sisada-sada in bangku. 22:12 Lalu Ia berfirman: “Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku.”
22:13 Jadi mangkawah ma si Abraham, iidah ma sada biri-biri tunggal i pudini, sangkot tandukni bani sada hayu etek. Laho ma si Abraham hujai, ibuat ma biri-biri tunggal ai, anjaha igalangkon ma ai bahen galangan situtungon gantih ni anakni ai. 22:13 Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
22:14 Dob ai ibahen si Abraham ma goran ni ianan ai: Jahowa pasirsirhon; halani ai ihatahon halak do ronsi sadari on: I dolog ni Jahowa pasirsironni. 22:14 Dan Abraham menamai tempat itu: “TUHAN menyediakan”; sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: “Di atas gunung TUHAN, akan disediakan.”
22:15 Dob ai idilo malekat ni Jahowa ma si Abraham paduahalihon hun nagori atas, 22:15 Untuk kedua kalinya berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepada Abraham,
22:16 nini ma: Domma pala hubijahon bani Diringku, nini Jahowa, halani ibahen ho sonin, anjaha seng iengkar ho mamberehon anakmu sisada-sada in, 22:16 kata-Nya: “Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri — demikianlah firman TUHAN –: Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku,
22:17 tongon pasu-pasuonku ma ho, anjaha gargar tumang bahenonku ginomparmu, songon bintang na i langit, songon horsik na i topi ni laut, anjaha teanon ni ginomparmu do huta ni munsuhni. 22:17 maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
22:18 Anjaha dapotan pasu-pasu marhitei ginomparmu sagala bangsa na i tanoh on, halani itangihon ho do sorangku. 22:18 Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku.”
22:19 Dob ai mulak ma si Abraham hubani jabolonni ai; misir ma sidea, rap laho hu Berseba, ai marianan i Berseba do si Abraham. 22:19 Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba; dan Abraham tinggal di Bersyeba.
22:20 Jadi dob salpu na masa ai, adong ma na patugahkon bani si Abraham: Tonggor ma, si Milka pe itubuhkon do anak bani si Nahor anggimu ai, 22:20 Sesudah itu Abraham mendapat kabar: “Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu:
22:21 si Ur ai ma bunga tubuhni, si Bus anggini, si Kemuel, bapa ni si Aram, 22:21 Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan Kemuel, ayah Aram,
22:22 si Heset, si Haso, si Pildas, si Jidlap pakon si Betuel. 22:22 juga Kesed, Hazo, Pildash, Yidlaf dan Betuel.”
22:23 Si Betuel do na manubuhkon si Rebekka. Na ualuh halak ai do itubuhkon si Milka bani si Nahor, anggi ni si Abraham ai. 22:23 Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu.
22:24 Dihut do jabolonni, na margoran si Reuma, na pinarjolmani ai tubuhan tuah, ai ma si Tebah, si Gaham, si Tahas pakon si Maaha. 22:24 Dan gundik Nahor, yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash dan Maakha.
<< Kejadian 21 Kejadian 23 >>