Kejadian 16

16:1 Ia si Sarai, parinangon ni si Abram, seng dong tubuhan tuah. Tapi dong do sada jabolonni naboru, halak Masir, na margoran si Hagar.

16:2 Nini si Sarai ma hubani si Abram: Ibotoh ham do, ilanglangi Jahowa do tubuhan tuah ahu; dear do parayakonmu jabolonkai, andohar dapotan tuah ahu humbani. Itangihon si Abram ma hata ni si Sarai ai.

16:3 Jadi ibuat si Sarai, parinangon ni si Abram ai ma si Hagar, jabolonni boru Masir ai, ibere ma ia hubani si Abram, paramangonni ai, ai ma dob marianan si Abram i tanoh Kanaan sapuluh tahun dokahni.

16:4 Iparayak si Abraham ma si Hagar, jadi boratan rumah ma ia. Dob iahapkon domma boratan rumah ia, pis ma matani mangidah si Sarai.

16:5 Nini si Sarai ma hubani si Abram: Marsapata hubamu do ahu; hubere do jabolonku hubamu, hape dob ibotoh na dob boratan rumah ia, gabe pis matani mangidah ahu; Jahowa ma panguhum banta.

16:6 Nini si Abram ma hubani si Sarai: Gok bam ma jabolonmin, bahen ma rosuh ni uhurmu hubani. Jadi iarsik si Sarai ma jabolonni ai, gabe laho ma ia lintun hun lobeini.

16:7 Tapi jumpah malekat ni Jahowa ma ia ilambung ni sada bah tubuh i halimisan, ai ma ilambung ni bah tubuh bani dalan laho hu Sur.

16:8 Nini ma: Roh hunja anjaha laho huja do ho Hagar, jabolon ni si Sarai? Balosni: Na lintun do ahu hun lobei ni si Sarai tondokankin.

16:9 Nini malekat ni Jahowa ma hubani: Mulak ma ho hubani tondokanmai, paunduk ma dirimu hutoruh ni kuasani!

16:10 Ambah ni ai nini malekat ni Jahowa ma hubani: Buei tumang do bahenonku ginomparmu, gabe seng tarhira halani bueini.

16:11 Nini malekat ni Jahowa ma use hubani: Tonggor ma, domma boratan rumah ho, tubuhan anak ma ho, bahen ma goranni si Ismael, ai itangihon Jahowa do hasombuhonmu.

16:12 Sada jolma na songon halode liar do ia magira. Tanganni mangimbang ganup jolma, anjaha tangan ni ganup jolma mangimbangsi, anjaha marianan ma ia patontang ampa haganup saninani.

16:13 Jadi ibahen si Hagar ma goran ni Jahowa na mansahapkonsi ai: Ham do Naibata sipanatap. Ai nini do: Tongon, ijon do huidah Ia, si tatap ahu.

16:14 Halani ai igoran ma parigi ai: Parigi Lachai-Roi, ai ma na iholang-kolang ni Kades pakon Bered.

16:15 Dob ai itubuhkon si Hagar ma sada anak bani si Abram, jadi ibahen si Abram ma goran ni anakni, na tinubuhkon ni si Hagar ai, si Ismael.

16:16 Marumur ualuh puluh onom tahun do si Abram, sanggah na tinubuhkon ni si Hagar si Ismael bani.

16:1 Adapun Sarai, isteri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya.

16:2 Berkatalah Sarai kepada Abram: “Engkau tahu, TUHAN tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu; mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.” Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai.

16:3 Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, — yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan –, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya.

16:4 Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu.

16:5 Lalu berkatalah Sarai kepada Abram: “Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu; akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu, bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku; TUHAN kiranya yang menjadi Hakim antara aku dan engkau.”

16:6 Kata Abram kepada Sarai: “Hambamu itu di bawah kekuasaanmu; perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik.” Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya.

16:7 Lalu Malaikat TUHAN menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur.

16:8 Katanya: “Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?” Jawabnya: “Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku.”

16:9 Lalu kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: “Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya.”

16:10 Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: “Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.”

16:11 Selanjutnya kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: “Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismael, sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan atasmu itu.

16:12 Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu; tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.”

16:13 Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: “Engkaulah El-Roi.” Sebab katanya: “Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?”

16:14 Sebab itu sumur tadi disebutkan orang: sumur Lahai-Roi; letaknya antara Kadesh dan Bered.

16:15 Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismael.

16:16 Abram berumur delapan puluh enam tahun, ketika Hagar melahirkan Ismael baginya.

<< Kejadian 15

 Kejadian 17 >>