Yoel 2

2:1 Sompul nasiam ma tarompit i Sion, anjaha mardilo-dilo ma nasiam iatas dolog hapansingonku! Hitir ma ganup pangisi ni tanoh on, ai na roh ma ari ni Jahowa, ai domma dohor. (bd. 1:15; Sep. 1:14.) 2:1 Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-Ku yang kudus! Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari TUHAN datang, sebab hari itu sudah dekat;
2:2 Sada ari na golap marimpot-impot, sada ari na marhombun pakon na marsabun. Songon simarikhuning sogod merap ma iatas dolog in sada bangsa na banggal anjaha na gogoh; seng ongga ope masa sisonin humbani na basaia, anjaha dob ai pe seng dong be masa torus marsundut-sundut. (bd. 1:6; 2 Mus. 10:14; Ams. 5:18.) 2:2 suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat; seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun, pada masa yang akan datang.
2:3 Apuy na mangankon i lobeini, anjaha dilah ni apuy na gara i pudini. Songon pohon Eden do tanoh in i lobeini, tapi gabe halimisan na lungun i pudini, anjaha seng dong na maluah humbani sidea. (bd. 1:19.) 2:3 Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput.
2:4 Songon rumang ni huda do rumang ni sidea, anjaha songon huda porang paranjak ni sidea. (Pangk. 9:9.) 2:4 Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari.
2:5 Songon pardorom ni gareta porang panlumpat ni sidea iatas dolog, songon sora ni gajag ni apuy na mangankon anggala, songon bangsa na gogoh, na gopas marsinjata hu hamunsuhon. 2:5 Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung; seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami; seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang.
2:6 Gobir do sagala bangsa i lobeini, marposi bei ganup bohi. (Nah. 2:11.) 2:6 Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi.
2:7 Marlintun sidea songon puanglima, songon parmunsuh manangkihi tembok. Ganup sidea marsitohu dalanni, anjaha seng manlembang sidea humbani dalan ni sidea bei. 2:7 Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok; dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya;
2:8 Seng marsisosak-sosakan sidea, marsitohu dalanni bei do, iusung sidea do sinjata, seng marnarotap odoran ni sidea. 2:8 mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya; mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus.
2:9 Marhujai-hujon do sidea ibagas huta, marlintuni iatas tembok; ipanangkihi sidea rumah-rumah, masuk hun jandela songon panangko. 2:9 Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri.
2:10 Dugur do tanoh on ilobei ni sidea, langit manghutur, manggolapi do mata ni ari pakon bulan, anjaha bintang-bintang manjolomi sinalsalni. (bd. 3:4; Jes. 13:10.) 2:10 Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang; matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya.
2:11 Jadi ipamaling Jahowa ma sorani ilobei ni balani; buei tumang do balani, margogoh tumang do Ia pasaudkon hatani. Ai banggal do ari ni Jahowa anjaha majangin tumang, ise ma na tolap manahan ai? (ay. 25; Jes. 30:7.) 2:11 Dan TUHAN memperdengarkan suara-Nya di depan tentara-Nya. Pasukan-Nya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari TUHAN! Siapakah yang dapat menahannya?
2:12 Tapi sonari pe nini Jahowa do: Sai mulak ma nasiam hubangku humbani gok ni uhurnasiam marhitei parpuasaon, marhitei partangison pakon marhitei doruh-doruh;(Jer. 4:1; Hes. 33:14.) 2:12 “Tetapi sekarang juga,” demikianlah firman TUHAN, “berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh.”
2:13 anjaha rigati nasiam ma uhurnasiam, ulang hiounasiam. Mulak ma nasiam bani Jahowa, Naibatanasiam, ai pardear layak anjaha paridop uhur do Ia, parlumbang uhur anjaha parholong atei banggal, anjaha marpangulaki do uhurni mangidah hamagouan.(2 Mus. 34:6; Ps. 51:19; Joh. 4:2.) 2:13 Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada TUHAN, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya.
2:14 Ise mambotoh atap mulak anjaha isolsoli uhurni, anjaha itebai sada pasu-pasu i pudini bahen galangan sipanganon pakon siinumon bani Jahowa, Naibatanasiam. (2 Sam. 2:22; Jon. 3:9.) 2:14 Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkan-Nya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi TUHAN, Allahmu.
2:15 Sompul ma tarompit i Sion, papansing ma sada parpuasaon, tingtingkon ma sada partumpuan na majombut. (bd. 1:14.) 2:15 Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya;
2:16 Patumpu ma bangsa in, papansing kuria in; pahumpul ma na matua-matua, patumpu dakdanak pakon na inumon; kaluar ma siparunjuk hun iananni, pakon tunangan hun kamarni. 2:16 kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu; baiklah penganten laki-laki keluar dari kamarnya, dan penganten perempuan dari kamar tidurnya;
2:17 Tangis-tangis ma iholang-kolang ni surambih ampa anjap-anjap malim pakon juak-juak ni Jahwoa anjaha ihatahon sidea ma: Ramoti ham ma bangsamu ale Jahowa, anjaha ulang ma ondoskon bangsa na tineanmu gabe sirisaon, gabe umpama ni bangsa sipajuh begu-begu. Mase ma ihata-hatahon halak itongah-tongah ni sagala bangsa: Ija do Naibata ni sidea in? (Ps. 42:11; 79:10; 115:2; Mik. 7:10.) 2:17 baiklah para imam, pelayan-pelayan TUHAN, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata: “Sayangilah, ya TUHAN, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa: Di mana Allah mereka?”
2:18 Jadi marsimburu ma Jahowa mangkopkop tanohni, anjaha marpangulaki uhurni mangidah bangsani. 2:18 TUHAN menjadi cemburu karena tanah-Nya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya.
2:19 Dob ai nini Jahowa ma mambalosi bangsani: Torih ma, tongosonku ma bani nasiam gandum, anggur pakon minak ase bosur nasiam, anjaha seng be bahenonku nasiam sirisaon itongah-tongah ni sagala bangsa. (ay. 26, 27.) 2:19 TUHAN menjawab, kata-Nya kepada umat-Nya: “Sesungguhnya, Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya; Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa.
2:20 Padaohonku do humbani nasiam munsuh na hun utara, anjaha usironku do ia hu sada tanoh na horah anjaha na lungun, odoran parpudi hu laut parhasundutan, odoran parlobei hu laut parhapoltakan, maningon masik anjaha marbau ia halani pambahenan hagijangonni. (bd. 1:4, 6.) 2:20 Yang datang dari utara itu akan Kujauhkan dari padamu, dan akan Kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar.
2:21 Ulang ma mabiar ho ale tanoh, marolob-olob anjaha marmalas ni uhur ma ho, ai banggal do pambahenan ni Jahowa. 2:21 Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga TUHAN telah melakukan perkara yang besar!
2:22 Ulang ma mabiar hanima, ale pinahan na i talun, halani martumbor ma use parmahanan na i halimisan, marbuah ma use hayu, anjaha bereon ni hayu ara pakon hayu anggur ma use gogoh ni sidea. 2:22 Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya.
2:23 Nasiam anak ni Sion, marolob-olob anjaha marmalas ni uhur ma nasiam ibagas Jahowa, Naibatanasiam; ai ibere do bani nasiam guru bahen hapintorannasiam, iparoh do udan na doras bani nasiam, udan partidahonkon ampa udan parpariamaonkon songon sapari. (5 Mus. 11:14; Jer. 5:24.) 2:23 Hai bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu.
2:24 Jadi junjun ma omei i pardogeian, anjaha sampur ma anggur pakon minak hun pangilangan. 2:24 Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak.
2:25 Pasuangonku ma bani nasiam partahunan na ginagat ni balang, tamponok pakon hirik, tentarangku na buei in, na hupabingkat dompak nasiam. (bd. 1:14.) 2:25 Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip, tentara-Ku yang besar yang Kukirim ke antara kamu.
2:26 Anjaha bosuran ma nasiam mangan, anjaha pujionnasiam ma goran ni Jahowa, Naibatanasiam, na mambahen halongangan itongah-tongahnasiam; seng be bador bangsangku sadokah ni dokahni. (5 Mus. 8:10.) 2:26 Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama TUHAN, Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib; dan umat-Ku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.
2:27 Botohon nasiam ma, na itongah-tongah ni Israel do Ahu, anjaha Ahu do Jahowa, Naibatanasiam seng dong na legan; anjaha seng be marhabadoron bangsangku sadokah ni dokahni. 2:27 Kamu akan mengetahui bahwa Aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa Aku ini, TUHAN, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain; dan umat-Ku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.”
2:28 “Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
2:29 Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.
2:30 Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.
2:31 Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu.
2:32 Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang terlepas.”
<< Yoel 1 Yoel 3 >>