Yesaya 64

64:1 Ambit iribakkon Ham ma namin langit in anjaha susur Ham, gabe dugur ma dolog-dolog i lobeimu, 64:1 Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu
64:2 songon apuy na mambahen gara soban, anjaha songon apuy na pagurgur bah, ase tarbarita goranmu bani imbang-imbangmu, anjaha bangsa-bangsa gobir i lobeimu. (Panguh. 5:5; Ps. 68:9.) 64:2 — seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih — untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu,
64:3 Anggo ibahen Ham halongangan na so tinagam ni uhurnami, susur Ham tene, gabe malala dolog i lobeimu, (Ps. 31:20; 1 Kor. 2:9.) 64:3 karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala!
64:4 ai ma na so ongga binogei humbani nabasaia. Seng ongga ibogei pinggol, seng ongga iidah mata, dong Naibata sobali Ham, na manumpaki halak na marpangarapan Bani. 64:4 Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia; hanya Engkau yang berbuat demikian.
64:5 Ijumpahkon Ham do halak na bujur mangkorjahon hapintoran, halak na mardingat Ham bani dalanmu. Tonggor ma, manggila do Ham, halani mardousa hanami hu Bamu humbani sapari anjaha marbalik hanami. (Ps. 90:5.) 64:5 Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kautunjukkan! Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa; terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala.
64:6 Gabe doskon halak na mabutak do hanami ganup, anjaha hapintoronnami ganup songon hiou gok bani na mabutak. Melus do hanami haganup songon bulung-bulung, anjaha iluahon hajahatonnami do hanami songon pambahen ni logou. 64:6 Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.
64:7 Sahalak pe seng dong na mandilo goranmu, atap na mamorluhon marsijoloman Bamu; ai domma iponopkon Ham bohimu humbennami, anjaha iondoskon Ham hanami bani kuasa ni hajahatonnami. (bd. 45:9; 63:16; Rom 9:21.) 64:7 Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepada-Mu; sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami.
64:8 Tapi tene, ale Jahowa, Bapanami do Ham! Tanoh halampung do hanami, anjaha Ham do Sitompa hanami; ganup do hanami jadi-jadian ni tanganmu. (Ps. 79:8.) 64:8 Tetapi sekarang, ya TUHAN, Engkaulah Bapa kami! Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu.
64:9 Ulang ma mamarahtu Ham, ale Jahowa, ulang ma tongtong mardingat Ham bani hajahaton! Marpanatap ma Ham, ai bangsamu do hanami ganup. (Ps. 74:7; 70:1.) 64:9 Ya TUHAN, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya! Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu.
64:10 Gabe halimisan do sagala hutamu na pansing in; gabe halimisan do Sion anjaha tarulang Jerusalem. 64:10 Kota-kota-Mu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi.
64:11 Rumah na pansing anjaha na marmulia bannami, ianan ni ompungnami mamuji Ham, mosog do ibahen apuy; anjaha sagala ianan hamalasan ni uhurnami bois do mareong. 64:11 Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan.
64:12 Mangidah ganupan ai, tahan do Ham, ale Jahowa? Sai sip ope Ham, anjaha ompotonmu ope mangodoh-odoh hanami? 64:12 Melihat semuanya ini, ya TUHAN, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat?
<< Yesaya 63 Yesaya 65 >>