Yesaya 6

6:1 Bani tahun parmatei ni raja Usia, huidah do Tuhan hundul iatas hotak na gijang anjaha na marmulia; anjaha rambu ni paheianni do manggoki rumah panumbahan. (1 Raj. 22:19; 2 Raj. 15:1; Joh. 12:41.) 6:1 Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi Bait Suci.
6:2 Serapim do jongjong i babouni, na marhabong onom bei; dua manrungkub bohini, dua manrungkub naheini anjaha dua mangkabangkonsi. 6:2 Para Serafim berdiri di sebelah atas-Nya, masing-masing mempunyai enam sayap; dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang.
6:3 Marsitauran ma sidea, nini: Na pansing, na pansing, na pansing do Jahowa Zebaot, gok do sab tanoh on bani hamuliaonni.(Hab. 3:3; Pangk. 4:8.) 6:3 Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya: “Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!”
6:4 Jadi dugur ma onjolan ni pasihon halani sora ni na dilo-dilo ai, anjaha gok timus ma rumah ai. (Hes. 10:4; Pangk. 15:8.) 6:4 Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap.
6:5 Dob ai ningku ma: Bursik ma ahu! Magou ma ahu, halani jolma parbibir na mabutak do ahu, anjaha marianan do ahu itongah-tongah ni halak parbibir na mabutak; ai domma iidah matangku Raja in, Jahowa Zebaot. (1 Mus. 16:13; 32:30; 2 Mus. 33:20; Panguh. 13:22.) 6:5 Lalu kataku: “Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni TUHAN semesta alam.”
6:6 Sada humbani Serapim ai habang ma dompak ahu, mamboan narnar ibagas tanganni, ai ma na binuatni marhitei gansip-gansip humbani anjap-anjap. (Hes. 28:14.) 6:6 Tetapi seorang dari pada Serafim itu terbang mendapatkan aku; di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah.
6:7 Ijamah ma marhitei ai bibirhu, anjaha nini: Tonggor ma, on do na manjamah bibirmu, sae ma salahmu, sasap ma dousamu. (Jer. 1:7; Dan. 10:16; Sak. 3:4.) 6:7 Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata: “Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.”
6:8 Dob ai hubogei ma sora ni Tuhan, na mangkatahon: Ise do sisuruhonku: Ise do utusannami? Jadi ningku ma: Ijon do ahu, suruh Ham ma ahu! 6:8 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: “Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?” Maka sahutku: “Ini aku, utuslah aku!”
6:9 Jadi ihatahon ma: Laho ma ho, hatahon ma bani bangsa on: Tangar, tangar hanima ma, tapi ulang artihon; idah, idah hanima ma, tapi ulang arusi hanima! (Mat. 13:11-15; Joh. 12:40; Lah. 28:26, 27; Rom 11:8.) 6:9 Kemudian firman-Nya: “Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini: Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti: jangan! Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap: jangan!
6:10 Patendel ma uhur ni bangsa on, panengel pinggolni, anjaha papitung matani, ase ulang marpangidah ia marhitei matani, anjaha ulang marpanangar marhitei pinggolni; ase ulang mangarti uhurni, anjaha ulang ipaubah uhurni gabe malum ia. (2 Mus. 29:3; Joh. 12:40.) 6:10 Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh.”
6:11 Jadi ningku ma: Piga dokah on, Tuhan? Balosni: Ronsi halong huta-huta, seng dong na mangiankon; rumah-rumah lang marisi jolma, anjaha ladang salih gabe halimisan; 6:11 Kemudian aku bertanya: “Sampai berapa lama, ya Tuhan?” Lalu jawab-Nya: “Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi.
6:12 ipadaoh Jahowa jolma, anjaha lungun tumang tanoh in. 6:12 TUHAN akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong.
6:13 Anjaha anggo adong ope na tading ijai saparsapuluh, ai pe boiskononkon do, usih songon hayu jajabi atap hayu baringin, na jongjong ope martutuho, sanggah hona roboh. Bonih na mapansing do tutuhoni ai. (bd. 4:3.) 6:13 Dan jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus!”
<< Yesaya 5 Yesaya 7 >>