Yesaya 59

 
   
 
59:1 Tonggor ma, seng na hurang ganjang tangan ni Jahowa laho mangurupi, anjaha seng marhapal pinggolni laho manangihon; (bd. 50:2; Ps. 94:9.) 59:1 Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar;
59:2 tapi hajahatonnima do tene manirang hanima humbani Naibatanima, anjaha dousanima mambahen lingod bohini hubannima, gabe seng itangihon hanima. (Joh. 9:31.) 59:2 tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.
59:3 Ai marsapu daroh do tangannima anjaha marlapu hajahaton jari-jarinima; bibirnima mangkatahon ladung, anjaha gok hajahaton do dilahnima. (bd. 1:15.) 59:3 Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan; mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan.
59:4 Sahalak pe lang dong be na mansahapkon hapintoron, anjaha seng dong be na manguhum ibagas hasintongan; bani na lang do sidea marhatengeran, anjaha ladung do iluarhon; boratan rumah do sidea marhitei hajahaton, anjaha hamagouan do itubuhkon. (Job 15:35; Ps. 7:15.) 59:4 Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh; orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman.
59:5 Tolur ni ulog darih do ipodomkon sidea, anjaha asar ni lawah-lawah ipauli; ise na mangankon tolur ni sidea, maningon matei do, anjaha humbani tolur na hona dogei luar ulog darih. (Job 8:14.) 59:5 Mereka menetaskan telur ular beludak, dan menenun sarang laba-laba; siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak.
59:6 Na tinonun ni sidea ai seng marguna gabe hiou, anjaha seng tarbahen jadi sabing na hinorjahon ni sidea. Horja hajahaton do horja ni sidea, anjaha pangodoh-odohon do horja ni tangan ni sidea. 59:6 Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain; perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka.
59:7 Podas do nahei ni sidea mangkorjahon hajahaton, anjaha tarolos do sidea manduruskon daroh na so marpipot; uhur hajahaton do uhur ni sidea, na parsedahon ampa na mangagou dalan ni sidea. (Pod. 1:16; Rom 3:15-17.) 59:7 Mereka segera melakukan kejahatan, dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah; rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan ke mana saja mereka pergi mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan.
59:8 Dalan hadameion seng itanda sidea, seng dong habonaron bani dalan ni sidea; mareluk-eluk do dalanni ibahen sidea, sagala na mardalan ijai seng marhasonangan. 59:8 Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan; mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai.
59:9 Halani ai do ase daoh habonaron humbanta, anjaha seng roh hapintoran banta. Mangarap do hita bani haliharon, hape na golap do, atap bani sinalsal, hape bani na lotir do hita mardalan. (bd. 5:30.) 59:9 Sebab itu keadilan tetap jauh dari pada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman.
59:10 Dadap-dadap do hita bani dingding songon halak na mapitung, anjaha jamah-jamah songon halak na so marmata. Mangkatartolsu hita arian songon bani golap ni ari, anjaha songon na matei do hita bani hagogohon ni angkulanta. (Job 10:21.) 59:10 Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata; kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati.
59:11 Ganup do hita morong songon gipul, anjaha marduhur-duhur songon asas; sai paima-imahon do hita bani habonaron, hape seng dong; paima-imahon do hita bani haluahon, hape daoh do humbanta. (bd. 38:14.) 59:11 Kami sekalian meraung seperti beruang; suara kami redup seperti suara burung merpati; kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami.
59:12 Ai buei do panlanggaronnami i lobeimu, anjaha dousanami do mangaduhon hanami; talar do bannami panlanggaronnami, anjaha ibotoh hanami do hajahatonnami. (Jer. 14:7.) 59:12 Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu dan dosa kami bersaksi melawan kami; sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami:
59:13 Marbalik anjaha marnalangkon Jahowa do hanami anjaha itundali hanami do Naibatanami; mansahapkon pangodoh-odohon do hanami ampa parbalikon; iluarhon hanami do hata ladung humbagas uhurnami. 59:13 kami telah memberontak dan mungkir terhadap TUHAN, dan berbalik dari mengikuti Allah kami, kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata.
59:14 Surut do dompak pudi habonaron, anjaha mandaoh-daoh do hapintoron jongjong. 59:14 Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang.
59:15 Seng jumpah be hasintongan, anjaha barang ise na paholang dirini humbani hajahaton, gabe sirampokan ma. Iidah Jahowa do ai, gabe seda uhurni, halani seng dong be habonaron. 59:15 Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi TUHAN melihatnya, dan adalah jahat di mata-Nya bahwa tidak ada hukum.
59:16 Anjaha iidah, seng dong jolma na boi paluahkon; longang do uhurni halani seng dong na mangapiti; jadi tanganni sandiri ma na manumpakisi, anjaha hapintoronni na mangurupisi. (bd. 63:5.) 59:16 Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan Ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangan-Nya sendiri memberi Dia pertolongan, dan keadilan-Nyalah yang membantu Dia.
59:17 Ipakei hapintoran songon baju partahanan, anjaha inahkon tangkuluk haluahon bani uluni; hiou pambalason do ipahei, anjaha ihioui dirini bani baju-baju parsimburuon. (Ep. 6:17; 1 Tes. 5:8.) 59:17 Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepala-Nya; Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah.
59:18 Romban hubani pambahenan do Ia mambalas: ringis hubani imbangni, pambalason bani munsuhni; bani pulou-pulou pe dalankononni do pambalason. 59:18 Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah Ia memberi pembalasan: kehangatan murka kepada lawan-lawan-Nya, ganjaran kepada musuh-musuh-Nya; bahkan kepada pulau-pulau yang jauh Ia memberi ganjaran.
59:19 Jadi habiaran ni halak na i hasundutan ma goran ni Jahowa, ampa halak na i hapoltakan mabiar do bani hamuliaonni, ai roh do Ia songon bah marbanggal na doras, ai ma na jinuljul ni hosah ni Jahowa. 59:19 Maka orang akan takut kepada nama TUHAN di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaan-Nya di tempat matahari terbit, sebab Ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas TUHAN.
59:20 Jadi roh ma hu Sion Sipaluah, sonai bani halak na i Jakob, na mulak humbani hajahaton, nini Jahowa.(bd. 1:17; Rom 11:26.) 59:20 Dan Ia akan datang sebagai Penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman TUHAN.
59:21 Tapi anggo Ahu, on do padanku bani sidea, nini Jahowa: Tonduyhu, na sorap bam ampa hatangku, na dob hunahkon bani pamanganmu, seng boi morot ai humbani pamanganmu, age humbani pamangan ni ginomparmu, age humbani pamangan ni ginompar ni ginomparmu, nini Jahowa, humbani sonari nari ronsi sadokah ni dokahni. (Jer. 1:19.) 59:21 Adapun Aku, inilah perjanjian-Ku dengan mereka, firman TUHAN: Roh-Ku yang menghinggapi engkau dan firman-Ku yang Kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman TUHAN.
<< Yesaya 58  Yesaya 60 >>