Yesaya 58

58:1 Dilohon ma, gogoh tumang, ulang alang-alang! Pamaling ma soramu songon tarompit, pabotohkon ma bani bangsangku panlanggaronni, hubani ginompar ni si Jakob dousa ni sidea! (Mik. 3:8.) 58:1 Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan! Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umat-Ku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka!
58:2 Tongon, Ahu do ipindahi sidea ari-ari, anjaha habotohon pasal dalanku iharosuhkon sidea; hira bangsa na mandalankon hapintoran do sidea anjaha titah ni Naibatani seng ongga itadingkon. Ipindo sidea do humbangku panguhumion na pintor, anjaha pardohor ni Naibata bani sidea ihasiholi sidea do. (bd. 43:26.) 58:2 Memang setiap hari mereka mencari Aku dan suka untuk mengenal segala jalan-Ku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya mereka menanyakan Aku tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya:
58:3 Nini sidea: Mase ma marpuasa hanami, hape seng ikawahkon Ham hanami? Mase ma ipatoruh hanami dirinami api seng iparduli Ham? Tonggor ma, bani ari parpuasaonnima, ijai do hanima mansari, anjaha isosak-sosak hanima ganup parhorjanima. 58:3 “Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga?” Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.
58:4 Tonggor ma, laho maringor ampa martinggil do hanima ase marpuasa, laho mambogbogi marhitei tenju-tenju. Ulang ma songon sisonari ai hanima marpuasa, laho padaskon soranima hu nagori atas. 58:4 Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
58:5 Ai mintor on ma parpuasaon na huharosuhkon atap panorang bani jolma laho paundukkon uhurni, anggo ipahurleh halak uluni songon arung-arung, marpakeian guni ia anjaha tibal bani orbuk? Hatahononmu do ai parpuasaon ampa ari harosuh bani Jahowa? (Sak. 7:5; Mat. 6:16-18.) 58:5 Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang Kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kausebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada TUHAN?
58:6 Ai lang on do parpuasaon na huharosuhkon: Mananggali sangkut-sangkut halani hajahaton, mangkarhari tali ni pasangan, paluahkon halak na niodoh-odoh ampa manrosaki sagala pasangan. 58:6 Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
58:7 Ai lang on do, mambere sipanganon bani halak na loheian, mangarahkon halak na mampar-ampar hu rumahmu, anjaha anggo iidah ho halak na talanjang iparhioui ho ia anjaha lang iponopkon ho bohimu dompak hasomanmu jolma? (Hes. 18:7; Mat. 25:35; Jak. 1:27.) 58:7 supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri!
58:8 Jadi poltak ma sondangmu songon buha siang ari, anjaha podas ma tubuh hamalumon bam; hapintoranmu mardalan i lobeimu, anjaha hamuliaon ni Jahowa mangondingi ho hun pudi. (ay. 10; bd. 52:12; Ps. 37:6; 97:11; 112:4.) 58:8 Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera; kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan TUHAN barisan belakangmu.
58:9 Anggo dilo-dilo ho, jadi balosan ni Jahowa ma ho; anggo doruh-doruh ho, jadi hatahononni ma: Ijon do ahu. Anggo ipadaoh ho hun tongah-tongahmu pasangan, jajari na tulduk-tulduk ampa na mansahapkon hajahaton, (bd. 30:9.) 58:9 Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan TUHAN akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata: Ini Aku! Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
58:10 anjaha maidop uhurmu bani na loheian, ipasabu ho uhur ni na madoyuk, jadi poltak ma sondangmu itongah-tongah ni na golap, anjaha hagolapanmu songon tongah ari ma. 58:10 apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.
58:11 Jadi Jahowa ma tongtong mangiring-iring ho, anjaha pabosuron ho age i tanoh dorging-dorging, anjaha pargogohonni holi-holimu, gabe songon pohon na niarbahan ma ho, anjaha songon bah tubuh, na so marnahorah-horah. (Jer. 31:12.) 58:11 TUHAN akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.
58:12 Jadi paulion ni ginomparmu ma reong-reong na dob madokah ai, anjaha pajongjongonmu na dob pinajonam ai bani na basaia; goranon ni halak ma ho: Sipauli na mabungbung, sipadear dalan ase tariankon. (bd. 61:4.) 58:12 Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan “yang memperbaiki tembok yang tembus”, “yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni”.
58:13 Anggo ipasoh ho naheimu bani ari Sabat, laho mangkorjahon horjamu bani aringku na pansing in, anjaha ihira ho Sabat ari malas ni uhur, anjaha ari na pansing ni Jahowa ra ho papansingkon; anggo ipasangap ho ai, seng dalan-dalan ho, seng ipindahi ho rosuh-rosuhmu, atap marsahap-sahapi tumang ho, (bd. 56:2, 4.) 58:13 Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus-Ku; apabila engkau menyebutkan hari Sabat “hari kenikmatan”, dan hari kudus TUHAN “hari yang mulia”; apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong,
58:14 jadi malas ma uhurmu mangidah Jahowa anjaha bahenonku ma ho margareta iatas ni buntu-buntu ni tanoh on, anjaha parmudu-muduonku ma ho marhitei parbagianan ni si Jakob, ompungnima, tongon, pamangan ni Jahowa do na mangkatahon in. (5 Mus. 32:13.) 58:14 maka engkau akan bersenang-senang karena TUHAN, dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan; Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut TUHANlah yang mengatakannya.
<< Yesaya 57 Yesaya 59 >>