Yesaya 56

56:1 Sonon do hata ni Jahowa: Ramotkon hanima ma uhum, anjaha horjahon hanima ma hapintoran, ai barah ma roh haluahon na humbangku, anjaha talar ma hapintoranku! (Ps. 82:3; Mat. 3:2.) 56:1 Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan dinyatakan.
56:2 Martuah ma jolma na mandalankon on, ampa anak ni jolma na marsijoloman hujai, na manramotkon ari Sabat humbani habutakon, anjaha na manramotkon tanganni humbani na mangkorjahon na masambor. (bd. 58:13; 5 Mus. 20:8; Jer. 17:21.) 56:2 Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya: yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat.
56:3 Sai ulang ma ihatahon halak na legan, na dob padomuhon dirini hubani Jahowa: Sirangkonon ni Jahowa do ahu humbani bangsani; anjaha ulang ma ihatahon halak na kinasihkon: Tonggor ma, hayu na masak do ahu. (bd. 14:1; 5 Mus. 23:2.) 56:3 Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada TUHAN berkata: “Sudah tentu TUHAN hendak memisahkan aku dari pada umat-Nya”; dan janganlah orang kebiri berkata: “Sesungguhnya, aku ini pohon yang kering.”
56:4 Ai sonon do hata ni Jahowa: Bani halak na kinasihkon, na manramotkon ari Sabatku anjaha na mamilih na huharosuhkon, anjaha na totap manjolom padanku, 56:4 Sebab beginilah firman TUHAN: “Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabat-Ku dan yang memilih apa yang Kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjian-Ku,
56:5 bereonku do bani sidea ibagas rumahku ampa itongah-tongah ni tembok ianan pakon goran, na dearan humbani anak ampa boru. Goran sisadokah ni dokahni do bereonku bani sidea, goran na so sisasapon. 56:5 kepada mereka akan Kuberikan dalam rumah-Ku dan di lingkungan tembok-tembok kediaman-Ku suatu tanda peringatan dan nama — itu lebih baik dari pada anak-anak lelaki dan perempuan –, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan Kuberikan kepada mereka.
56:6 Anjaha halak na legan na dob padomuhon dirini bani Jahowa, laho mambalosisi anjaha laho mangkaholongi goranni, ase gabe juak-juakni sidea, haganup na manramotkon ari sabat humbani habutakon, anjaha na totap manjolom padanku, (1 Raj. 8:41; Ep. 2:11-12.) 56:6 Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada TUHAN untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama TUHAN dan untuk menjadi hamba-hamba-Nya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjian-Ku,
56:7 sidea do boanonku hu dolog hapansingonku, anjaha pamalasonku do uhur ni sidea ibagas rumah partonggoan bangku. Galangan situtungon ampa galangan sisayaton ni sidea harosuhkononku do ai bani anjap-anjapku, ai rumah partonggoan do goranon rumahku bani sagala bangsa. (Mat. 21:13; Mrk. 11:17.) 56:7 mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
56:8 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa, na patumpu halak na merap humbani Israel: Patumpuonku ope halak na legan hubani, ambah ni na dob tumpu in! (bd. 11:12.) 56:8 Demikianlah firman Tuhan ALLAH yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang: Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun.”
56:9 Sagala binatang na i talun roh ma mangankon, sonai ganup hanima binatang na i harangan. (bd. 43:20.) 56:9 Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan!
56:10 Parjaga ni sidea mapitung do ganup, seng dong na binotoh ni sidea; baliang na longah do sidea ganup, na so mambotoh mangorong; marnipinipi do sidea tibal anjaha marosuh modom. (bd. 52:8; Hes. 3:17; 33:2-9.) 56:10 Sebab pengawal-pengawal umat-Ku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa; mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak; mereka berbaring melamun dan suka tidur saja;
56:11 Tapi baliang on parhisap do, na so ra bosur. Anjaha homa parmahan na so maruhur do sidea, ganup sidea marsitohu dalanni bei, ganup mangindahi paruntunganni, (Jer. 6:13; 8:10.) 56:11 anjing-anjing pelahap, yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala, yang tidak dapat mengerti! Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali.
56:12 nini sidea: Eta, hualop pe anggur, bosuri hita ma dirinta bani siinumon na koras; patar pe sonai do, songon sadari on, sabasan tene. (Pod. 23:35.) 56:12 “Datanglah,” kata mereka, “aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak; besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi!”
<< Yesaya 55 Yesaya 57 >>