Yesaya 53

53:1 Ise do porsaya bani na pinabogeihon bannami? Anjaha tangan ni Jahowa bani ise do ai talar? (bd. 52:10; Joh. 12:38; Rom 10:16.) 53:1 Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan TUHAN dinyatakan?
53:2 Dulas do ia tubuh songon taruhup i lobeini, songon tunas hun tanoh dorging-dorging, seng dong hatunggungon bani atap hamuliaon, ase ikawahkon hanami ia, anjaha seng dong hajengesonni ase iharosuhkon hanami ia. (bd. 11:1.) 53:2 Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan TUHAN dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya.
53:3 Ipahiri anjaha isimbili jolma do ia, dalahi na somal mandagei sitaronon ampa naborit do ia; iponopkon halak do bohini dompaksi, ipahiri do ia anjaha seng masuk hira ia bannami. (Ps. 22:7, 8; Mrk. 9:12; pausih bd. 49:7; Job 19:13-15.) 53:3 Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
53:4 Tongon do naboritta iusung, anjaha hadoyukonta iporsan; tapi nini uhurta, Naibata do na maminsang, mamukul ampa na mangarsiksi.(Ps. 69:27; Mat. 8:17; Joh. 1:29.) 53:4 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
53:5 Hape halani panlanggaronta do ia hona pantom, binahen ni hajahatonta do ia ugahan. Tampei hubani do pinsang-pinsang parhiteian ni damei banta, anjaha binahen ni ugahni malum iahap hita.(Rom 4:25; 1 Kor. 15:3; 1 Ptr. 2:24.) 53:5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
53:6 Haganup do hita kahou songon biri-biri, ganup do hita marsitohu dalanni; tapi hajahaton ni hita haganup do ihonahon Jahowa bani. (bd. 56:11; 3 Mus. 16:21, 22; 2 Kor. 5:21; 1 Ptr. 2:25.) 53:6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
53:7 Iarsik do ia, tapi ipaunduk do dirini seng ibuha pamanganni; songon biri-biri na tinogu hu panayaton, songon anak ni biri-biri na sip ilobei ni na manrasipsi, sonai do seng ibuha pamanganni. (Ps. 38:14; Mat. 26:63; Jer. 11:19; Joh. 1:29; Lah. 8:32, 33; 1 Ptr. 2:23-25.) 53:7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
53:8 Marhitei pangarsikon ampa uhum do ia iayob, anjaha na masa bani, ise ma na mamingkirhon ai? Tongon, imasabkon do ia hun tanoh ni halak na manggoluh, anjaha halani panlanggaron ni bangsangku do mangonai hubani pinsang-pinsang. (Jer. 11:19; Rom 6:9; 1 Kor. 15:3; Heb. 7:24-28.) 53:8 Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umat-Ku ia kena tulah.
53:9 Rapkon halak parjahat do ibahen tanomanni, anjaha rapkon halak sihorjahon na masambor do ia sanggah matei, age pe seng dong na jahat ihorjahon, anjaha seng dong tipu ibagas pamanganni. (Jer. 26:23; Mat. 27:57; 1 Ptr. 2:22; 1 Joh. 3:5.) 53:9 Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
53:10 Tapi iharosuhkon Jahowa do parropukni ai mandagei na maborit. Dob na binere ni ai hosahni bahen galangan pardearan, idahonni ma ginompar anjaha roh ganjangni ari-arini, anjaha saud sura-sura ni Jahowa marhitei tanganni. (Ps. 22:31; Mat. 20:28; 2 Kor. 5:21; pausih 3 Mus. 5:1-26; 7:1-10.) 53:10 Tetapi TUHAN berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya.
53:11 Dob na maluah tonduyni humbani halojaon, idahonni ma na pasabou uhurni; buei do halak pintoran ni juak-juakku na pintor in marhitei habotohonni; ai dousa ni sidea Ia do na mamorsan. (Job 1:29; Rom 10:4; 1 Kor. 1:30; 2 Kor. 5:21; Pil. 3:9.) 53:11 Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul.
53:12 Halani ai, buei do halak berehononku gabe rupeini, anjaha marbagi taban-taban ia rap pakon halak na markuasa, halani na binereni ai hosahni hu hamateian, anjaha tarhira ia bani halak parjahat, halani na niusungni dousa ni buei halak, anjaha iapiti halak parjahat. (ay. 10; bd. 59:16; Ps. 2:8; Mrk. 15:28; Luk. 22:37; Joh. 18:30; Luk. 23:34; Joh. 10:18.) 53:12 Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
<< Yesaya 52 Yesaya 54 >>