Yesaya 47

47:1 Turun anjaha hundul ma bani orbuk, ho anak boru Babel! Hundulhon bani tanoh, seng marparatas, ho boru Kasdim! Seng be goranon ho naboru na lamlam anjaha na jenges. (bd. 13; 26:5; 5 Mus. 28:56.) 47:1 Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, puteri Babel! Duduklah di tanah dengan tidak bertakhta, hai puteri Kasdim! Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit.
47:2 Alop losung, duda nitak! Padaoh tudung-tudungmu, anjaha tanggali baju ganjangmu; marbasahan ho, dipari ma binanga ai! 47:2 Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, bukalah kerudungmu; angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai!
47:3 Talar ma hatalanjangonmu anjaha taridah hailaonmu; sihol do Ahu marlulu, jolma pe lang hulioi, (Neh. 3:5; Panguh. 17:16.) 47:3 Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan! Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun,
47:4 nini: Sipaluah hita, ai ma Jahowa Zebaot, Na pansing ni Israel. 47:4 kata Penebus kami, TUHAN semesta alam nama-Nya, Yang Mahakudus, Allah Israel.
47:5 Sip ho hundul, anjaha laho ma hubani na golap, ale boru Kasdim! Ai seng be goranon ho, boru jujungan ni harajaon-harajaon. 47:5 Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai puteri Kasdim! Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan.
47:6 Manggila do Ahu bani bangsangku, hupaturut do butak parbagiananku; huondoskon do sidea hubagas tanganmu, tapi seng marholong ni atei ho bani sidea; bani na matua pe itampeihon ho do pasanganmu na borat ai. (bd. 10:5-7; Sak. 1:15.) 47:6 Aku tadinya murka terhadap umat-Ku, menajiskan milik pusaka-Ku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu; dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua.
47:7 Nim: Sadokah ni dokahni do ahu dong, boru jujungon do ahu lalab! Seng iparuhurhon ho ai atap ipingkiri ho, sonaha ujung ni ai. (Panguh. 18:7.) 47:7 Katamu tadinya: “Untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu!” sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu.
47:8 Halani ai tangihon ma on, ale siparmegah-megah, ho na hundul marsonang-sonang, na mangkatahon ibagas uhurmu: Ahu ma da in, seng dong sobali ahu! Seng anjai mabalu ahu, seng anjai popor ahu! (Sep. 2:15.) 47:8 Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu: “Tiada yang lain di sampingku! Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah!”
47:9 Na dua on maningon mangonai bam, sompong ibagas na sadari: Hapoporon ampa habaluon maningon roh do bam ibagas parsuhatan na gok, age pe buei uti-utiannima anjaha marhagogohon tabas-tabasmu. 47:9 Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat manteramu.
47:10 Ipangajamkon ho do hajahatonmu, nim: Seng dong na mangidah ahu! Hapentaranmu ampa habotohonmu do na pakahouhon ho, gabe ihatahon ho ibagas uhurmu: Ahu ma da in, seng dong sobali ahu! (ay. 8.) 47:10 Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu: “Tiada yang melihat aku!” Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu: “Tiada yang lain di sampingku!”
47:11 Tapi roh ma bam hamagouan, na so boi tulakonmu, mangonai ma bam hasedaon, na so tarlembangi ho; sompong do ho malonglong, na so niagak ni uhurmu. 47:11 Tetapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya; bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban; kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong, yang tidak terduga olehmu.
47:12 Nunut ma tongon uti-utianmin ampa hinabuei ni tabasmin, na hinalojahonmin humbani sietek-etekonmu nari, ra tolap do ho mangurupi, ra tarpambibiari ho do. (Dan. 2:2.) 47:12 Bertahan sajalah dengan segala manteramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kaurepotkan dari sejak kecilmu; mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan.
47:13 Loja ni in ho ibahen buei ni sipodahi ho, jongjong ma tongon sidea mangurupi ho, sisibari langit ai, na mardiateihon bintang-bintang ai, na pabotohkon aha na sihol roh bam, bani ganup poltak ni bulan. 47:13 Engkau telah payah karena banyaknya nasihat! Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu!
47:14 Tonggor ma, songon tompoh-tompoh do sidea siboiskonon ni apuy; seng tarpaluah sidea dirini humbani gara ni apuy. Ai apuy ai sedo bahen pandadangan ai, sedo apuy tataring ai, na boi sidohoran. 47:14 Sesungguhnya, mereka sebagai jerami yang dibakar api; mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api; api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiang!
47:15 Sonon do masa bam humbani halak na hinopkopmu, humbani hasomanmu martiga-tiga humbani sietek-etekonmu nari: Ganup sidea lintun marsitohu dalanni; seng dong na paluahkon ho. 47:15 Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kaurepotkan dari sejak kecilmu; masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau.
<< Yesaya 46 Yesaya 48 >>