Yesaya 39

39:1 Bani panorang ai isuruh si Merodak-Baladan, anak ni si Baladan, raja ni Babel ma suruhanni mamboan surat pakon siluah bani si Hiskia, halani ibogei boritan ia anjaha jorgit use. 39:1 Pada waktu itu Merodakh-Baladan bin Baladan, raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali.
39:2 Jadi malas ma uhur ni si Hiskia mangidah sidea, gabe ipatuduhkon ma bani sidea rumah parartaanni, pirak, omas, morum-moruman, minak na misbou, rumah parsinjataanni pakon haganup na dong bani i rumah parartaanni. Seng dong na ibagas rumahni ampa na bani sab gomgomanni na so ipatuduhkon si Hiskia bani sidea. 39:2 Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya.
39:3 Dob ai roh ma nabi Jesaya marayak raja Hiskia, nini ma dompaksi: Aha do hinatahon ni halak in, anjaha hunja do sidea na roh in marayak ham? Nini si Hiskia ma: Hun nagori na daoh do sidea na roh in marayak ahu, hun Babel. 39:3 Kemudian datanglah nabi Yesaya kepada raja Hizkia dan bertanya kepadanya: “Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?” Jawab Hizkia: “Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel!”
39:4 Nini ma: Aha do na niidah ni sidea i rumahmu? Nini si Hiskia ma! Iidah sidea do ganup na ibagas rumahku, seng dong na ibagas rumah parartaanku na so hupatuduhkon bani sidea. 39:4 Lalu tanyanya lagi: “Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?” Jawab Hizkia: “Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku.”
39:5 Dob ai nini si Jesaya ma dompak si Hiskia: Tangihon ma hata ni Jahowa Zebaot. 39:5 Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia: “Dengarkanlah firman TUHAN semesta alam!
39:6 Tonggor ma, na roh ma panorangni, tarboan ma ijai hu Babel sagala na i rumahmu ampa sagala na pinahumpul ni ompungmu ronsi sadari on, seng dong na teba, nini Jahowa. 39:6 Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman TUHAN.
39:7 Anjaha deba humbani anakmu na tubuh bamu, boanonni do, gabe siparugas i rumah ni raja Babel. 39:7 Dan dari keturunanmu yang akan kauperoleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana raja Babel.”
39:8 Jadi nini si Hiskia ma dompak si Jesaya: Dear do hata ni Jahowa na niluarhonmu ai. Ai nini ibagas uhurni: Asal ma sonang anjaha mardamei sadokah goluhku! 39:8 Hizkia menjawab kepada Yesaya: “Sungguh baik firman TUHAN yang engkau ucapkan itu!” Tetapi pikirnya: “Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku!”
<< Yesaya 38 Yesaya 40 >>