Yesaya 38

38:1 Bani panorang ai boritan ma si Hiskia, narus-narus matei. Jadi roh ma nabi Jesaya, anak ni si Amos marayaksi, nini ma dompaksi: Sonon do hata ni Jahowa: Patorsa ma rumahmu, ai matei ma ho, seng manggoluh be. 38:1 Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya: “Beginilah firman TUHAN: Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.”
38:2 Jadi ipahusor si Hiskia ma bohini dompak dingding, martonggo bani Jahowa; 38:2 Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada TUHAN.
38:3 nini ma: Ham Jahowa, ingat Ham ma naha ahu marpangabak i lobeimu ibagas hasintongan, ibagas bulat ni uhur, anjaha hudalankon do aha na madear ilobei ni bohimu. Anjaha gogoh-gogoh do tangis si Hiskia. (2 Raj. 18:3-6.) 38:3 Ia berkata: “Ah TUHAN, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu.” Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
38:4 Dob ai roh ma hata ni Jahowa bani si Jesaya, sonon: 38:4 Maka berfirmanlah TUHAN kepada Yesaya:
38:5 Laho ma ho anjaha hatahon ma bani si Hiskia: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni si Daud, ompungmu: Domma hutangihon tonggomu, domma huidah iluhmu, tonggor ma, tambahkononku ma umurmu sapuluh lima tahun nari. 38:5 “Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia: Beginilah firman TUHAN, Allah Daud, bapa leluhurmu: Telah Kudengar doamu dan telah Kulihat air matamu. Sesungguhnya Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi,
38:6 Paluahonku ma ho pakon huta on humbagas tangan ni raja Assur, anjaha ondinganku do huta on. 38:6 dan Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan raja Asyur dan Aku akan memagari kota ini.
38:7 Anjaha on do tanda humbani Jahowa bamu, paboa pasaudon ni Jahowa do hata na hinatahonni ai. 38:7 Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari TUHAN, bahwa TUHAN akan melakukan apa yang telah dijanjikan-Nya:
38:8 Tonggor ma, paulakonku ma dompak pudi sapuluh garis halinoh ni mata ni ari na bani jam ni si Ahas ai. Jadi mulak ma tongon sapuluh garis dompak pudi halinoh ni mata ni ari na dob turun ai. (Jos. 10:13.) 38:8 Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan Kubuat mundur ke belakang sepuluh tapak yang telah dijalaninya.” Maka pada penunjuk matahari itu matahari pun mundurlah ke belakang sepuluh tapak dari jarak yang telah dijalaninya.
38:9 Surat ni si Hiskia, raja ni Juda, sanggah boritan ia anjaha malum ia use humbani naboritni ai: 38:9 Karangan Hizkia, raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya:
38:10 Ningku do, bani parsitongahan ni ari-aringku do ahu misir. Bani horbangan ni nagori toruh do ahu iondoskon. Ibuati do ari-ari ni goluhku. (Ps. 102:25.) 38:10 Aku ini berkata: Dalam pertengahan umurku aku harus pergi, ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku.
38:11 Ningku do: Seng be idahonku Jahowa bani tanoh ni halak na manggoluh, seng be idahonku jolma itongah-tongah ni na mangiankon dunia on. (Ps. 27:13.) 38:11 Aku berkata: aku tidak akan melihat TUHAN lagi di negeri orang-orang yang hidup; aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia.
38:12 Irumbakkon do barung-barungku, ibuat humbangku songon lampo-lampo ni parmahan; songon partonun, sonai do ibalun goluhku, irotap do ahu humbani talini. Arian pakon borngin sai ipaturut Ham do ahu. (Job 4:21; 7:6.) 38:12 Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala; seperti tukang tenun menggulung tenunannya aku mengakhiri hidupku; TUHAN memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja,
38:13 Doruh-doruh do ahu ronsi sogod, songon singa do Ia mamparponggol holi-holingku, arian pakon borngin do ipadob Ham ahu. (Job 10:16.) 38:13 aku berteriak minta tolong sampai pagi; seperti singa demikianlah TUHAN menghancurkan segala tulang-tulangku; dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja.
38:14 Songon manuk-manuk layang-layang do ahu marditit-ditit, marduhur-duhur songon asas. Loja do matangku mangkawah dompak babou. Ham Jahowa, hona odoh-odoh do ahu, Ham ma pangondingi bangku. (bd. 59:11.) 38:14 Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku; jadilah jaminan bagiku!
38:15 Aha ma hatahononku? Ai domma isahapkon ai bangku, anjaha ai do ipasaud. Maporus do humbangku sura sihol modom, halani pusok ni uhurhu. (1 Raj. 21:27.) 38:15 Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada TUHAN; bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku.
38:16 Ham Jahowa, maronjolan hujai do goluh ni jolma, anjaha ibagas ai do goluh ni tonduyhu, sai pajorgit Ham ma ahu, anjaha pagoluh Ham ma ahu. 38:16 Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau; tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh!
38:17 Tonggor ma, gabe hatuahon do bangku paet ni pangahapanku; anjaha Ham do na manramotkon tonduyhu humbani godung hamagouan, ai isampakkon Ham do ganup dousangku hu pudimu.(Ps. 32:1, 2; Mik. 7:18, 19; Heb. 12:11.) 38:17 Sesungguhnya, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku; Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu.
38:18 Ai pe seng tarpuji nagori toruh Ham, seng tarpasangap hamateian: anjaha sagala na dob manuruk tanoman seng tarbahen mangarap bani hasintonganmu. (Ps. 6:6; 30:10.) 38:18 Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada-Mu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau; orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu.
38:19 Halak na manggoluh, halak na manggoluh do mamuji Ham songon na hubahen sadari on. Bapa hubani anakni patugahkon hasintonganmu. 38:19 Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada-Mu, seperti aku pada hari ini; seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya.
38:20 Jahowa do sipaluah bangku, halani ai marhusapi ma hita mamuji-muji sadokah goluhta i rumah ni Jahowa. 38:20 TUHAN telah datang menyelamatkan aku! Kami hendak main kecapi, seumur hidup kami di rumah TUHAN.
38:21 Dob ai nini si Jesaya ma: Boan ma hujon buah ara na hinarei, lapuhon ma ai bani bayoh ai, ase malum ai. 38:21 Kemudian berkatalah Yesaya: “Baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu, supaya sembuh!”
38:22 Anjaha nini si Hiskia ma: Aha ma tanda paboa na tangkog ma ahu hu rumah ni Jahowa? 38:22 Sebelum itu Hizkia telah berkata: “Apakah yang akan menjadi tanda, bahwa aku akan pergi ke rumah TUHAN?”
<< Yesaya 37 Yesaya 39 >>