Yesaya 33

33:1 Bursik ma, ho na parsedahon, tapi na so pinarseda ope, ampa ho sipanrampas, na so hona rampas ope. Anggo salpu ma ho mansedahon, parsedaon ma ho, dob salpu ho manrampas, rampason ma ho. (Mat. 7:2.) 33:1 Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri! Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak; apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong.
33:2 Ham Jahowa, maidop ma uhurmu bannami, Ham do iarapkon hanami. Sai Ham ma tangan na mangurupi hanami siap sogod, ampa pangurupi bannami bani panorang hasosakan. 33:2 TUHAN, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan! Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan!
33:3 Halani sora ni hagosouon maporus do bangsa-bangsa, halani parrohmu mandorab mambur merab do bangsa sipajuh begu-begu, (Ps. 68:2.) 33:3 Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan berceraiberailah suku-suku bangsa.
33:4 anjaha patumpuon do taban-taban, songon pambuati ni balang, songon parurup ni tamponok, sonai do iurup ai. (Joel 2:9.) 33:4 Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya; mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang.
33:5 Timbul do Jahowa, ai i babou do Ia marianan, igoki do Sion bani habonaron ampa hapintoron. 33:5 TUHAN tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi; Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran.
33:6 Sogop ma hubani panorang na sonang, haluahon na marlobih-lobih, hapentaran ampa habotohon, biar bani Jahowa do arta bani Sion. 33:6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan; takut akan TUHAN, itulah harta benda Sion.
33:7 Tonggor ma, doruh-doruh do idarat halak na i Ariel, suruhan na padameihon tangis sosombopon. (2 Sam. 23:20.) 33:7 Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih.
33:8 Halong do pasar, maronti pardalanan. Hona ose parpadanan, seng iparduli huta-huta, seng harga jolma. (2 Raj. 18:17.) 33:8 Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan.
33:9 Horu anjaha melus do tanoh in, maila do Libanon anjaha mangeruti, Saron gabe doskon halimisan, anjaha Basan ampa Karmel mangkatangtang bulungni. 33:9 Negeri berkabung dan merana; Libanon tersipu-sipu dan mati rebah; Saron sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun.
33:10 Sonari, jongjong ma Ahu, nini Jahowa, sonari, hehe ma Ahu, sonari, bingkat ma Ahu. 33:10 Sekarang, Aku akan bangkit, firman TUHAN, sekarang, Aku akan bangkit berdiri, sekarang, Aku akan berdiri tegak!
33:11 Marhitei anggala do hanima boratan rumah, panabian do itubuhkon hanima, apuy do hosahnima na sihol mangankon hanima. 33:11 Kamu mengandung rumput kering, dan melahirkan jerami; amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri.
33:12 Anjaha tutungon do bangsa-bangsa gabe hapur, anjaha songon suga-suga na niroboh, ipuruni sidea ibagas apuy. (Ps. 118:12.) 33:12 Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang.
33:13 Tangar ma, hanima na daoh, pasal na hubahen, anjaha hanima na dohor, tanda hanima ma gogohku. 33:13 Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah Kulakukan, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaan-Ku!
33:14 Mabiar do pardousa i Sion, hagobiron do mandorab halak sipakulah-kulah, nini: Ise humbanta na boi marianan bani apuy na mamboiskon? Ise humbanta na boi marianan bani gara ni apuy sisadokah ni dokahni? (5 Mus. 4:24; 9:3; Heb. 12:29.) 33:14 Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata: “Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini?”
33:15 Ai ma halak na mardalan ibagas hapintoron, na sintong-sintong marsahap, na mangkagigihon laba halani odoh-odoh, na manjaga tanganni, ase ulang ijalo sisip, na mamitut pinggolni ase ulang ibogei pasal na manduruskon daroh, na papitpit matani, ase ulang mangidah na masambor, (Ps. 15:2-5; 24:3, 4.) 33:15 Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan,
33:16 ai do na marianan bani na gijang, ianan partahanan bani; ai ma dolog batu, sai bereon do ruti bani, anjaha bah inumonni totap do dong. 33:16 dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu; rotinya disediakan air minumnya terjamin.
33:17 Matamu do mangidah Raja in ibagas hajengesonni, anjaha tatapon ni sidea do sada tanoh na lumbang. (bd. 32:1; Ps. 45:3.) 33:17 Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh.
33:18 Dingaton ni uhurmu do hasonggotan ai, nim ma: Ija do sipangkira ondi, ija do sijalo sohei ondi? Ija do sihira manara ondi? 33:18 Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah: “Sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara?”
33:19 Seng anjai idahonmu be bangsa na jungkat ai, bangsa siparsahap na ganjil, na so boi arusanmu, na bebet marsahap, na so boi artihononmu. (5 Mus. 28:49.) 33:19 Tidak lagi akan kaulihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti.
33:20 Kawahkon ma Sion, huta pesta partumpu-tumpuan banta. Matamu sandiri do na mangidah Jerusalem, ai ma ianan na sonang, sada lampo-lampo na so meser-eser, pasuk-pasukni pe seng siumpaton ronsi sadokah ni dokahni, anjaha ganup panrahutini seng anjai rotaponkon. (Ps. 125:1.) 33:20 Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita! Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus.
33:21 Tongon, Jahowa na marmulia in do hasomanta ijai, dong do ijai binanga ampa bah na bolag, seng montas ijai parau silugaan, anjaha kapal na banggal seng mandipar hunjai. 33:21 Di situ kita akan melihat betapa mulia TUHAN kita: seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar; perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya.
33:22 Tongon, Jahowa do panguhum banta, Jahowa do sibere titah banta, Jahowa do Rajanta, Ia do na paluahkon hita. 33:22 Sebab TUHAN ialah Hakim kita, TUHAN ialah yang memberi hukum bagi kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita.
33:23 Hondur do talini, seng be ijolomi tiang layarni, seng boi be herbang ibahen layarni. Jadi bagion ma buei taban-taban, gari halak na repat dapotan taban-taban. 33:23 Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah jarahan.
33:24 Anjaha sada pe lang pangisini mangkatahon: Boratan do ahu! Bangsa na marianan ijai dapotan hasasapan ni dousa.(Jer. 31:34; Sak. 12:8.) 33:24 Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata: “Aku sakit,” dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya.
<< Yesaya 32 Yesaya 34 >>