Yesaya 34

34:1 Roh ma hanima ale sipajuh begu-begu anjaha tangar ma hanima pe, ale bangsa-bangsa, bogei ma! Manangi ma tanoh ampa ganup isini, dunia on pakon sagala na tubuh ijin. 34:1 Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah, dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa! Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar dari padanya.
34:2 Ai manringis do Jahowa bani ganup sipajuh begu-begu, anjaha manggila bani ganup bala ni sidea. Hona papa do sidea anjaha iondoskon do sidea hu panayatan. 34:2 Sebab TUHAN murka atas segala bangsa, dan hati-Nya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai.
34:3 Marsampakan do halak na rasei humbani sidea, muap do bau ni bangkei ni sidea, anjaha dolog malala ibahen daroh ni sidea. 34:3 Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk; gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka.
34:4 Masab do haganup bala ni langit, anjaha igulung songon pustaha langit ai, ganup balani hurleh, songon parmelus ni bulung ni hayu anggur, songon parrurus ni bulung ni hayu ara. (Mat. 24:29; 2 Ptr. 3:10; Pangk. 6:13, 14.) 34:4 Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab, segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara.
34:5 Tongon, mabuk do podangku i nagori atas, tonggor ma, turun do ai bani Edom, bani bangsa na pinapaanku laho manguhum ai. (Jer. 49:7-22.) 34:5 Sebab pedang-Ku yang di langit sudah mengamuk, lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang Kukhususkan untuk ditumpas.
34:6 Podang ni Jahowa gok do ibahen daroh, marlimur ibahen taboh-taboh, ibahen daroh ni biri-biri ampa hambing tunggal, ibahen taboh-taboh ni piah-piah ni biri-biri tunggal. Ai Jahowa do na mangadongkon panggalangan i Bosra ampa panambolihan banggal i Edom. (bd. 63:1.) 34:6 TUHAN mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab TUHAN mengadakan penyembelihan korban di Bozra dan pembantaian besar di tanah Edom.
34:7 Anjaha tompas do lombu jalang rap pakon sidea, sonai lombu ampa lombu jonggi, marbah do tanoh ni sidea ibahen daroh, anjaha marlapu-lapu tanohni ibahen taboh-taboh. 34:7 Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah, seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak.
34:8 Ai Jahowa do na pamasa ari pambalason, tahun marlulu bani Sion. (bd. 13:6, 9; 63:4.) 34:8 Sebab TUHAN mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion.
34:9 Mubah do bah ni Edom gabe asal, ladangni gabe hirtah, anjaha tanohni gabe aspal na gara. (1 Mus. 19:24.) 34:9 Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi tér, dan tanahnya menjadi belerang; negerinya akan menjadi tér yang menyala-nyala.
34:10 Borngin age arian seng miloh ai, ronsi sadokah ni dokahni do martimpul timusni; marsundut-sundut do tarulang ai, ronsi sadokah ni dokahni, seng dong na montas hunjai. (Pangk. 14:11; 19:3.) 34:10 Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya.
34:11 Sitanda ulog ampa landak do simada ai, langkupa ampa kawak do marianan ijai, ai Jahowa do na pagistang sibar-sibar hasedaon ampa tali dondon halungunon i atasni. (Sep. 2:14; Pangk. 18:2.) 34:11 Burung undan dan landak akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. TUHAN menjadikannya campur baur dan kosong tepat menurut rencana-Nya.
34:12 Seng dong be raja sipabangkiton ijai, anjaha ganup na sangap-sangap ni sidea gabe na lang. 34:12 Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi; tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap.
34:13 Tubuhan tatada do istanani, latong pakon suga-suga do ibagas bentengni; gabe ianan ni sorigala do ai, panggagatan bani burung unta. (bd. 13:21, 22.) 34:13 Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan puteri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala, dan lapangan bagi burung unta.
34:14 Pajumpah do ijai binatang halimisan ampa sorigala, anjaha setan-setan samah setan-setan; tongon, begu borngin do marianan ijai, jumpahsi do parsaranan ijai. (bd. 13:21; Pangk. 18:21.) 34:14 Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya; hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian.
34:15 Marasar do ijai ulog darih, martolur anjaha iposahi bani na linggom; tongon, marurup do ijai kawak, marsiarah-arahan. 34:15 Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas; burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya.
34:16 Pareksa hanima ma buku ni Jahowa, basa ma: Sada pe lang na tading humbani sidea, sada pe lang na telpang. Ai pamanganni do na mangkatahon ai, anjaha Tonduyni do na patumpu-tumpuhon sidea. (Mat. 24:35; Joh. 5:39.) 34:16 Carilah di dalam kitab TUHAN dan bacalah: Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain; sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut TUHAN, dan Roh TUHAN sendiri telah mengumpulkan mereka.
34:17 Ia sandiri do mandabuh ruji-ruji bani sidea, anjaha tanganni do na mambagihon tanoh ai bani sidea marhitei sibar-sibar; ronsi sadokah ni dokahni do sidea manean ai, anjaha marsundut-sundut do sidea marianan ijai. 34:17 Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur; mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun.
<< Yesaya 33 Yesaya 35 >>