Yesaya 31

31:1 Bursik ma halak, na tuad hu Masir mangindo pangurupion, na marpangajaman bani huda, anjaha na martenger ni uhur bani gareta porang halani bueini ai, pakon bani siajak huda halani gogohni ai; tapi na so mangkawah bani Na pansing ni Israel, anjaha lang marpanungkun bani Jahowa. (bd. 30:1, 2; Ps. 20:8.) 31:1 Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Mahakudus, Allah Israel, dan tidak mencari TUHAN.
31:2 Tapi Ia pe maruhur do, iparoh do hamagouan, seng mubah Ia humbani hatani, tapi hehe do Ia mangimbang ginompar ni halak parjahat ampa sibere pangurupion bani halak sihorjahon hajahaton. (4 Mus. 23:19; Ams. 3:6.) 31:2 Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya; Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan bala bantuan orang-orang lalim.
31:3 Jolma do halak Masir, sedo Naibata, daging do huda ni sidea, sedo tonduy. Anjaha pagostongon ni Jahowa do tanganni, gabe jiris ma sipanolongi, anjaha targompang ma na tinolongan, anjaha rap do sidea magou. (Jer. 17:5; Sak. 4:6.) 31:3 Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila TUHAN mengacungkan tangan-Nya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama.
31:4 Ai sonon do hata ni Jahowa bangku: Songon singa atap anak ni singa maraum mandompakkon sisorohonni, anjaha age pe napahumpul hulanan ni siparmahan manjumpahkonsi, seng tarsonggot mambogei surak-surak ni sidea, atap tunduk halani gosou ni sidea, sonai do Jahowa Zebaot susur bani dolog Sion ampa bani buntu-buntuni laho marporang. 31:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah TUHAN semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya.
31:5 Songon manuk-manuk na habang, sonai do Jahowa Zebaot laho manjagai Jerusalem, jagaonni do ai anjaha paluahonni, ramotkononni do ai anjaha pagoluhonni. (5 Mus. 32:11; Mat. 23:37.) 31:5 Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah TUHAN semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka.
31:6 Mulak ma nasiam hu Bani, ale anak ni Israel, na dob tinundalannasiam ai parah-parah. 31:6 Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh!
31:7 Bani ari ai ganup ma mangambukkon gana-gana pirakni ampa gana-gana omasni, na pinauli ni tangannasiam laho mambahen dousa. (bd. 2:20; 1 Mus. 35:2.) 31:7 Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa.
31:8 Anjaha Assur madabuh ma ibahen podang, seng podang ni jolma; tongon, podang do mangankonsi, sedo podang ni manisia; maporus do ia halani podang, gabe halak siparrodi do anak ni sidea. (bd. 37:36.) 31:8 Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia; mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang rodi.
31:9 Jadi salpu ma batu ginggingni halani biar, anjaha ibagas gobir do pambobaini manadingkon mandera partandani, nini Jahowa simada apuy i Sion ampa simada pamurunan i Jerusalem. (5 Mus. 32:31.) 31:9 Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji, demikianlah firman TUHAN yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem.
<< Yesaya 30 Yesaya 32 >>