Yesaya 30

Selasa 31 Desember 2019, Ambilan Roma 8:31-39; Sibasaon Jesaya 30:15-18

Minggu 23 Desember 2018: Sibasaon Jesaya 30:18-26; Ambilan Judas 1:17-21

Hona Pinsang Bangsa ai halani Marhatengeran bani Masir Bukan Mesir tetapi TUHAN yang memberi pertolongan
1Bursik ma anak sipanlawan, nini Jahowa, na mambahen sada sura-sura, na so marharorohan hun Bangku, anjaha na mambahen parpadanan, na so marharorohan humbani tonduy-Hu, gabe martambah-tambah dousa ibahen, 1 Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman TUHAN, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari pada-Ku, yang memasuki suatu persekutuan, yang bukan oleh dorongan Roh-Ku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah,
2na bingkat hu Masir lang palobei marpanungkun bani pamangan-Ku, laho marlingod bani pangondingi ni Parao, laho maporus bani linggom ni Masir. 2 yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusan-Ku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir.
3Tapi gabe habadoron do bannima pangondingi ni Parao, anjaha parporusnima bani linggom ni Masir gabe hahirion. 3 Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu.
4Age pe domma i Soan raja ni sidea, anjaha suruhanni das hu Hanes, 4 Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes,
5ganup do sidea maila marhalanihon ni bangsa na so marguna bani sidea, na so boi mambere pangurupion atap untung, tapi habadoron ampa hahirion do hansa.” 5 sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah; melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka.
6Pangungkabon Pasal Binatang na i Tanoh Dangsina: Mamontas tanoh na gok habiaran ampa hasosakan, tanoh harohan ni singa boru-boru ampa singa tunggal, ulog darih ampa naga na habang, itaruhkon sidea do artani i atas gurung ni halode ampa ugas-ugasni bani gurung ni unta hubani bangsa na so marguna bani sidea. 6 Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di Tanah Negeb. Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah,
7Ai pangurupion ni Masir na lang do ai anjaha sisoya-soya, halani ai do ase hugoran ia: Binatang na soh-soh. 7 yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma; sebab itu Aku menamainya begini: “Rahab yang dibuat menganggur.”
Uhum bani Bangsa ai halani Mapas ni Uhurni bani Hata ni Naibata
8Ai pe, roh ma ho, uhirhon ma ai i lobei ni sidea bani sada lei, anjaha suratkon ma ai bani sada buku, ase gabe saksi ma ai bani panorang na roh ronsi sadokah ni dokahni. 8 Maka sekarang, pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya.
9Ai bangsa sipanlawan do sidea, anak siparladung, anak na so ra manangihon pangajarion ni Jahowa, 9 Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran TUHAN;
10sidea na mangkatahon hubani siparalamat, “Ulang maralamat!” hubani nabi, “Ulang ijahai bennami pasal hasintongan, hatahon ma bennami na madear, jahai bennami na sininta ni uhurnami, 10 yang mengatakan kepada para tukang tilik: “Jangan menilik,” dan kepada para pelihat: “Janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu,
11tadingkon dalan in, lembangi lapang in, ulang be pabogeihon bennami pasal Na Pansing ni Israel!” 11 menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain, janganlah susahi kami dengan Yang Mahakudus, Allah Israel.”
12Halani ai sonon do nini Na Pansing ni Israel, “Halani mapas uhurnima bani hata on, anjaha martenger ni uhur bani pangodoh-odohon ampa haleklukon, anjaha mangunsandei hujai, 12 Sebab itu beginilah firman Yang Mahakudus, Allah Israel: “Oleh karena kamu menolak firman ini, dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya,
13halani ai mangonai ma bannima hajahaton on songon rigat na lambin marbolag bani tembok na gijang, na mulai lengleng hu darat, na sihol sompong tompas, ibagas na so panagamon; 13 maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul ke luar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba, dalam sekejap mata,
14anjaha parbolahni usih songon parbolah ni hudon tanoh, na iropuki seng maralang-alang, gabe seng jumpah be topik-topik humbani sanga-sangani, ianan mambuat apuy hun tataring atap manahui bah hun bagas parigi. 14 seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu kepingpun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak.”
15Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa, Na Pansing ni Israel, ?Marhitei na mulak ampa na sip do maluah hanima, marhitei na soh pakon marhatengeran margogoh hanima.? Tapi seng ra hanima, 15 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH, Yang Mahakudus, Allah Israel: “Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.” Tetapi kamu enggan,
16nini hanima, ?Lang!? Rahanan do hanami marhuda lintun, halani ai tongon, maporus ma hanima. Nini hanima ope, ?Huda na doras do ajakonnami, halani ai tongon, doras do na mangayak-ayak hanima.? 16 kamu berkata: “Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat,” maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula: “Kami mau mengendarai kuda tangkas,” maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi.
17Saribu halak do hanima maporus halani pangondam ni sada halak; halani pangondam ni lima halak maporus do hanima ganupan, ronsi na tading humbennima ai, songon tiang mandera mando ai i atas dolog, songon alatan i raboyon.” 17 Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang, terhadap ancaman lima orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit.
Naibata na Marulak-ulakan Uhur-Ni bani Bangsa-Ni Janji keselamatan bagi Sion
18Halani ai paima-imahon do Jahowa, sihol do marulak-ulakan uhur-Ni dompak nasiam; halani ai bingkat do Ia laho mangidopi nasiam. Ai Jahowa, ai ma Naibata ni uhum, martuah ma ganup halak na martenger ni uhur Bani. 18 Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia!
19Tongon, ale bangsa na i Sion, na marianan i Jerusalem, seng lanjar tangis be nasiam. Maidop do uhur-Ni mangidah ham mambogei sora ni doruh-doruhmu. Anggo tartangar-Si ai, mintor balosan-Ni do ham. 19 Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru; pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab.
20Age pe ibere Tuhan bani nasiam ruti hasosakan ampa bah hasunsahan, tapi seng be ponopkonon ni gurumu be dirini humbani nasiam, tapi idahon ni matamu ma gurumu tongtong. 20 Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia,
21Anjaha pinggolmu manangar hata hun pudimu, mangkatahon, “On ma dalan, dalani ma ai! Ulang manimbil hu siamun atap hu sambilou!” 21 dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu: “Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya,” entah kamu menganan atau mengiri.
22Jadi pabutakon nasiam ma ijai gana-gana nasiam na nilampis bani pirak, ampa gana-gana tuangan nasiam na nilampis bani omas. Sampakkonon nasiam ma ai songon ugas na mabutak, anjaha hatahonon nasiam ma, “Misir ma!” 22 Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas; engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya: “Keluar!”
23Anjaha bereon-Ni ma udan bani bonih na dob sinaburhonmu hu juma, ampa gandum, gogoh ni juma ai, dear ma anjaha buei. Bani ari ai manggagat ma pinahan nasiam bani sampalan na bolag. 23 Lalu TUHAN akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas;
24Lombu age halode na mangkorjahon tanoh, panganonni ma gagaton na dob ginaraman, na dob pinaborsih marhitei durung-durung ampa anduri. 24 sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak.
25Anjaha bani ganup dolog na gijang ampa buntu-buntu na banggal dong ma binanga ampa bah mardalan, bani ari pamunuhon bolon, sanggah na mangkarumbak manara-manara. 25 Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh.
26Ambahni ai sondang ni bulan gabe songon sondang ni mata ni ari ma, anjaha sondang ni mata ni ari pitu hali lompit ma, songon haliharon ni pitu ari ma ai bani ari sanggah Jahowa mambaluti na maponggol humbani bangsa-Ni, anjaha manambari ugahni hinorhon ni hona bogbogan. 26 Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya tujuh hari, pada waktu TUHAN membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan.
Uhum bani Bangsa ai Hukuman Allah atas Asyur
27Tonggor ma, goran ni Jahowa roh humbani na daoh! Gajag do ringis-Ni, parah parjimbur-Ni; bibir-Ni gok do bani gila, anjaha dilah-Ni songon apuy na mangankon; 27 TUHAN datang menyatakan diri-Nya dari tempat-Nya yang jauh–murka-Nya menyala-nyala, Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibir-Nya penuh dengan amarah, dan lidah-Nya seperti api yang memakan habis;
28hosah-Ni songon bah na marbanggal, na sampur das hu borgok, laho mamiari bangsa sipajuh begu-begu marhitei anduri hamagouan, anjaha mannahkon kokang na pakahouhon bani osang ni bangsa-bangsa. 28 hembusan nafas-Nya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher–Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa.
29Mandoding-doding ma nasiam, songon na marpesta na ma pansing sanggah borngin, anjaha marmalas ni uhur ma nasiam, songon halak na bingkat marhasoman tulila hu dolog ni Jahowa, hu dolog batu ni Israel. 29 Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung TUHAN, ke Gunung Batu Israel.
30Anjaha pabogeihonon ni Jahowa ma sora-Ni na marmulia in, anjaha patidakon-Ni do tangan-Ni na tinampulhon-Ni ai marhasoman parah ni ringis-Ni ampa gara ni apuy na mangankon, marhitei haba-haba, udan na manalosou ampa sira-sira. 30 Dan TUHAN akan memperdengarkan suara-Nya yang mulia, akan memperlihatkan tangan-Nya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu.
31Gobir ma Assur halani sora ni Jahowa, sanggah na binogbogkon-Ni simambu-Ni bani sidea. 31 Sebab Asyur akan terkejut oleh suara TUHAN, pada waktu Ia memukul mereka dengan gada.
32Anjaha ganup lonsing-lonsing uhum ai, na nilonsingkon ni Jahowa bani Assur, ipamasa do ai marhasoman sora ni tambur ampa husapi, anjaha marhitei tangan na mawas-awas do iporang sidea. 32 Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan TUHAN ke atasnya, akan diiringi rebana dan kecapi, dan Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan.
33Ai domma dokah hinan sirsir panutungan, bani raja ai pe ipasirsir do; bagas anjaha bolag do godung ai, gok tumang bani soban panutungi; hosah ni Jahowa, na mardalan songon hirtah na martimpul, ai do na pagarahon ai. 33 Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran–bukankah itu untuk raja–dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakanya penuh api dan kayu; nafas TUHAN menghanguskannya seperti sungai belerang
<< Yesaya 29 Yesaya 31 >>