Yesaya 29

29:1 Bursik ma ho, ale Ariel, ale Ariel, ianan parsaranan bani si Daud hinan. Tambah-tambahi hanima ma tahun pesta in, sai marpestai ma hanima! (ay. 7, 8; Hes. 43:15.) 29:1 Celakalah Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah! Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti!
29:2 Tapi parohonku do hasosakan bani Ariel, gabe masa ma doruh-doruh ampa partangison; gabe doskon Ariel ma ai bangku. 29:2 Aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagi-Ku.
29:3 Anjaha hubuonku ma ho inggot, sosakonku ho marhitei hubuan, anjaha bahenonku do na mangimbang ho. (Luk. 19:43.) 29:3 Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau.
29:4 Jadi unduk ma ho hun tanoh marsahap, anjaha humbagas orbuk do tarbogei hatamu; soramu songon sora ni begu-begu humbagas tanoh, anjaha humbagas orbuk do sahapmu marhusip-husip bogeion. 29:4 Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah, perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu; suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu.
29:5 Tapi munsuhmu na buei ai gabe songon orbuk na lumat ma ai, anjaha songon lapa-lapa na habang ma sipangodoh-odoh na buei ai. Anjaha sompong, na so panagamon do ai masa. (Job 21:18; Ps. 1:4.) 29:5 Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, dalam sekejap mata,
29:6 Jahowa Zebaot do na roh marlulu marhitei longgur pakon lalou ampa sora na banggal, marhitei halisungsung pakon haba-haba ampa gara ni apuy na mangankon. (bd. 30:30.) 29:6 engkau akan melihat kedatangan TUHAN semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis.
29:7 Gabe songon nipi, songon panonggoran borngin ma bangsa-bangsa na buei ai, na marporang dompak Ariel, haganup na marporang dompaksi ampa dompak batar-batarni anjaha na manosaksi. 29:7 Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam:
29:8 Songon halak na loheian, na marnipi ia mangan, hape dob puho seng sombuh loheini iahap, barang songon halak na horahan, na marnipi ia minum, hape dob puho, loja ia anjaha horahni seng miloh: Sinai do bala ni bangsa ai, na marporang dompak dolog Sion. (bd. 37:33-37.) 29:8 seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga, perutnya masih kosong, atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga, demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan gunung Sion.
29:9 Jonong ma hanima anjaha longang, ulang ma hanima marpangidah, pitung ma! Mabuk ma hanima, tapi sedo binahen ni anggur, rebad-rebad ma hanima, tapi sedo halani siinumon na koras! 29:9 Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata! Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak!
29:10 Ai domma iuseihon Jahowa bannima tonduy na pasinok modom, anjaha itutup matanima, ai ma nabi-nabi ai, anjaha irungkub do ulunima, ai ma halak na marpanonggoran ai. (bd. 6:10; 19:14; Rom 11:8.) 29:10 Sebab TUHAN telah membuat kamu tidur nyenyak; matamu — yakni para nabi — telah dipejamkan-Nya dan mukamu — yaitu para pelihat — telah ditudungi-Nya.
29:11 Anjaha ganup pangungkabon ai, gabe songon hata ni buku na nilak do ai bannima, na binere bani sada halak na mambotoh mambasa, nini: Basa on! jadi ibalosi: Seng tarbahen ahu, ai ilak do in. 29:11 Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai”;
29:12 Atap anggo ibere buku ai bani halak na so mambotoh mambasa, nini: Basa on! jadi ibalosi: Seng hubotoh mambasa surat. 29:12 dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat membaca.”
29:13 Jadi ihatahon Tuhan ma: Halani ipadohor bangsa on dirini marhitei pamanganni anjaha ipasangap sidea ahu marhitei bibirni, hape uhurni ganggang do humbangku, anjaha biar ni sidea bangku, domu bani titah-titah ni jolma, na ginuruhon do hansa, (bd. 1:15; 58:2, 3; Mat. 15:8, 9; Hes. 33:31.) 29:13 Dan Tuhan telah berfirman: “Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan,
29:14 halani ai, tonggor ma, halongangan do use bahenonku dompak bangsa on, halongangan botul-botul; jadi magou ma hapentaran ni na pentar-pentarni, anjaha masab hauhuron ni paruhur ni sidea. (bd. 44:25; Mat. 11:25; 1 Kor. 1:19.) 29:14 maka sebab itu, sesungguhnya, Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan; hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi.”
29:15 Bursik ma halak, na mamonopkon sura-surani bagas ilobei ni Jahowa, anjaha na mangkorjahon horjani ibagas hagolapan, na mangkatahon: Ise mangidah hanami? Ise mananda hanami? (Ps. 10:11; 94:7; Hes. 8:12.) 29:15 Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap TUHAN, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata: “Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita?”
29:16 Ee hanima sipasuhar haganup! Ai doskon sitopa hudon do tanoh liat ai? Atap hatahonon ni jadi-jadian ma dompak na manjadihonsi: Seng ia manjadihon ahu; atap hatahonon ni na ginana ma dompak na mangganasi: Seng dong hapandeianni? (bd. 45:9; Rom 9:20.) 29:16 Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu! Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya: “Bukan dia yang membuat aku”; dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya: “Ia tidak tahu apa-apa”?
29:17 Ai lang tongkin nari mando ase mubah Libanon gabe juma na lambutan, anjaha juma na lambutan hiraon gabe harangan? (bd. 32:15.) 29:17 Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan?
29:18 Bani ari ai, bogeion ni halak na nengel ma hata na tarsurat, anjaha marpangidah ma mata ni halak na mapitung humbani na golap anjaha na lotir. (bd. 35:5.) 29:18 Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat.
29:19 Anjaha martambah ma malas ni uhur ni halak na martoruh uhur ibagas Jahowa, anjaha halak na masombuh itongah-tongah ni jolma marolob-olob do marhitei Na pansing ni Israel. 29:19 Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam TUHAN, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Mahakudus, Allah Israel!
29:20 Ai bois ma halak sipangodoh-odoh, magou halak sipanrehei ampa haganup na pasura-sura hajahaton, 29:20 Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan,
29:21 ai ma na papeol uhum i paruhuman, ampa na manidingi halak sidabuh uhum i horbangan, anjaha na mandabuhkon halak parpintor marhitei hasaksian ladung. (Ams. 5:10; 1 Raj. 22:8.) 29:21 yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegor mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak.
29:22 Halani ai sonon do hata ni Jahowa, na paluahkon si Abraham, pasal ginompar ni Jakob: Seng anjai tarbador be Jakob, seng anjai marposi be bohini. 29:22 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham: “Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat.
29:23 Ai anggo iidah sidea jadi-jadian ni tanganku itongah-tongah ni sidea, papansingon ni sidea ma goranku, papansingon ni sidea ma pakon Na pansing ni Jakob anjaha habiaran ni sidea Naibata ni Israel. 29:23 Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tangan-Ku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan nama-Ku; mereka akan menguduskan Yang Kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel;
29:24 Anjaha halak na kahou ibagas partonduyon dapotan uhur pangarusion anjaha siparungut-ungut ra manjalo podah. 29:24 orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran.”
<< Yesaya 28 Yesaya 30 >>