Yesaya 22

22:1 Pangungkabon pasal pamah panonggoran. Mangaha ho, ase naik ho ganup hu atas tayub, (bd. 15:3.) 22:1 Ucapan ilahi terhadap “lembah penglihatan”. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah,
22:2 ho ale huta na gok surak-surak, na ramei anjaha na marmegah-megah? Na matei ma in, sedo niraseihon ni podang ai, anjaha seng matei i parporangan. 22:2 hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria? Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan.
22:3 Haganup pambobaimu rap do maporus, haganup sidea itangkapi seng pala marsior, ganup do dapot humbam rap-rap do isangkuti, age pe domma daoh sidea maporus. 22:3 Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah; semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh.
22:4 Halani ai ningku do: Padaoh hanima pangkawahnima humbangku. Ulang sai inunut hanima mangapohi ahu pasal hasedaon ni boru ni bangsangku. (bd. 15:5; Tangis 2:11.) 22:4 Sebab itu aku berkata: “Buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan; janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan puteri bangsaku.”
22:5 Ai ari hageoron, hasedaon ampa hasonggoton do ipamasa Tuhan Jahowa Zebaot i pamah panonggoran; tembok na mangkaseda ampa doruh-doruh na maraloling das hu dolog. 22:5 Sebab Tuhan, TUHAN semesta alam telah menentukan suatu hari: Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang: di “lembah penglihatan” tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung!
22:6 Ibuha Elam do parpanahan, ipasirsir gareta pakon huda; ipataridahkon Kir do gantarni. (2 Raj. 16:9; Jes. 11:11; Ams. 1:5.) 22:6 Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai.
22:7 Habungan pilihanmu igoki gareta porang, anjaha siajak huda mangurup horbanganmu. 22:7 Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang,
22:8 Jadi ibuka halak ma onding-onding ni Juda, anjaha bani ari ai mangkawah ma ho bani sinjata na i rumah tombak, (1 Raj. 7:2; 10:17.) 22:8 dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di “Gedung Hutan”;
22:9 ampa bani rigat ni huta ni si Daud, anjaha iidah hanima ma sonaha bueini; ipatumpu hanima ma bah humbani anjaha ibilangi hanima rumah (bd. 7:3; 2 Sam. 5:9; 2 Kron. 32:5.) 22:9 kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud dan kamu mengumpulkan air kolam bawah;
22:10 anjaha ibilangi hanima rumah na i Jerusalem, iparseda hanima rumah laho patoguhkon tembok. (Jer. 33:4.) 22:10 kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok;
22:11 Ipauli hanima do bongbongan iholang-kolang ni tembok na dua in, partumpuan ni bah humbani bongbongan hinan. Tapi seng mangkawah hanima dompak na mambahensi, anjaha seng ipardiateihon hanima Ia na mangadongkon in humbani sapari. (2 Raj. 25:4; Neh. 3:15.) 22:11 kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama; tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya.
22:12 Bani ari ai idilohon Tuhan Jahowa Zebaot do, ase tangis anjaha doruh-doruh, ase ipalpali uluni anjaha marhiou guni namin, 22:12 Pada waktu itu Tuhan, TUHAN semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung;
22:13 tapi tonggor ma, malas ni uhur ampa olob-olob, manayati horbou ampa manambolih biri-biri, mangan gulei ampa minum anggur, nini sidea: Mangan minum ma hita, ai patar matei ma hita. (bd. 56:12; 1 Kor. 15:32.) 22:13 tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru: “Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati!”
22:14 Domma ipatalar Jahowa Zebaot bangku: Seng sasapon be hajahatonnima on, paima matei hanima, nini Tuhan Jahowa Zebaot. (bd. 36:3.) 22:14 Tetapi TUHAN semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku: “Sungguh, kesalahanmu ini tidak akan diampuni, sampai kamu mati,” firman Tuhan, TUHAN semesta alam.
22:15 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa Zebaot: Laho ma ho mangayaki sijaga arta ai, ai ma si Sebna, kopala ni rumah bolon, anjaha hatahon ma hubani: 22:15 Beginilah firman Tuhan, TUHAN semesta alam: “Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan:
22:16 Mangaha ho ijon anjaha ise sitanomonmu ijon, ase ihurak ho tanoman bam ijon, ale na mangkurak tanoman bani ianan na gijang anjaha na manuhil ianan ibagas dolog batu? 22:16 Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu?
22:17 Tonggor ma, sampakkonon ni Jahowa ma ho gogoh-gogoh, ale halak na bisang. Jorotonni ma ho poltik-poltik, 22:17 Sesungguhnya, TUHAN akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang! Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat
22:18 parpunukonni ma ho, anjaha gijigkononni ma ho songon bola hu tanoh na madaoh, daoh tumang. Ijai ma ho matei, anjaha ijai ma gareta hasangaponmu, ho ale sibahen habadoron bani rumah ni tuanmu. 22:18 dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas; di situlah engkau akan mati, dan di situlah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu!
22:19 Jullakkononni ma ho humbani hajongjonganmu anjaha humbani hundulanmu dabuhkononni do ho. 22:19 Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan.
22:20 Bani ari ai diloonku ma juak-juakku si Elyakim, anak ni si Hilkia. (bd. 36:3; 2 Raj. 18:18.) 22:20 Maka pada waktu itu Aku akan memanggil hamba-Ku, Elyakim bin Hilkia:
22:21 Jadi pakeihononku ma pakeianmu hubani, anjaha gonditmu gonditkononku hubani; anjaha kuasamu ondoskononku hubagas tanganni, anjaha ia ma gabe bapa bani par-Jerusalem pakon bani ginompar ni Juda. 22:21 Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan Kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan Kuberikan ke tangannya; maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda.
22:22 Tampeihononku do anakkunsi ni rumah ni si Daud bani abarani; anjaha ia ma mangungkab, seng dong na mangkunsi, anjaha ia mangkunsi, seng dong na mangungkab. (Pangk. 3:7.) 22:22 Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya: apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup; apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
22:23 Patotaponku ma ia songon paku bani ianan na toguh, jadi gabe hotak hamuliaon ma ia bani ginompar ni bapani. (1 Sam. 2:8.) 22:23 Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh; maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya.
22:24 Jadi margantung hubani ma hajojor ganup ginompar ni bapani, ai ma dangkah pakon tunas, ganup parugas na etek-etek, pinggan ampa bongkor. 22:24 Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga.
22:25 Bani ari ai, nini Tuhan Jahowa Zebaot, mullus ma paku, na dob pinatotap ai bani ianan na toguh, ponggol anjaha madabuh lanjar puntar ma boban na bani ai, tongon, sonai do ihatahon Jahowa. 22:25 Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab TUHAN telah mengatakannya.”
<< Yesaya 21 Yesaya 23 >>