Yesaya 20

20:1 Bani tahun parroh ni Tartan hu Asdod, na sinuruh ni si Sargon, raja ni Assur, na mamorang huta Asdod anjaha na patundukkon ai, (2 Raj. 18:17.) 20:1 Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, raja Asyur, tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya,
20:2 bani panorang ai ma marsahap Jahowa marhitei si Jesaya, anak ni si Amos nini ma: Laho ma ho, tanggali ma baju guni in humbani binongeimu ampa sipatumin humbani naheimu! Jadi ibahen ma sonai, mardalan ma ia talanjang anjaha seng marsipatu. (Hes. 24:24.) 20:2 pada waktu itu berfirmanlah TUHAN melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya: “Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu,” lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut.
20:3 Nini Jahowa ma: Songon juak-juakku si Jesaya, mardalan talanjang anjaha seng marsipatu tolu tahun dokahni gabe tanda ampa tuduh-tuduh dompak Masir ampa Etiopia, 20:3 Berfirmanlah TUHAN: “Seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia,
20:4 sonai ma boanon ni raja Assur halak na tartaban hun Masir ampa halak na tarbuang hun Etiopia, na maposo ampa na matua, talanjang anjaha seng marsipatu, sae-sae hundulanni, gabe habadoron bani halak Masir. 20:4 demikianlah raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Etiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir.
20:5 Jadi tarsonggot ma sidea anjaha maila halani Etiopia hatengeran ni uhurni, ampa halani Masir na pinangunsagahkon ni sidea. 20:5 Maka orang akan terkejut dan malu karena Etiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka.
20:6 Anjaha halak na marianan i topi laut, hatahononni ma bani ari ai: Tonggor ma, sonon do hape na masa bani jolma hatengeran ni uhurta ampa haporusanta, andohar iurupi anjaha ipaluah hita humbani raja ni Assur! Sonaha ma tarbahen hita maluah? 20:6 Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu: Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan, kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput?”
<< Yesaya 19 Yesaya 21 >>