Yesaya 18

18:1 Bursik ma tanoh, na gok parngongos na habang, na i dipar ni bah Kus, (bd. 37:9; Nah. 3:8.) 18:1 Wahai! Negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Etiopia,
18:2 na paingkat suruhanni hun bah Nil, bani solu hotang mamontas bah! Bingkat ma hanima, ale suruhan na hinsah, bani bangsa parangkula na bolon anjaha na lemes, bani bangsa na hinabiaran ni halak na dohor ampa na daoh, bani sada bangsa na gogoh anjaha sipartaban, partanoh na binontas ni bah banggal. 18:2 yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air! Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai!
18:3 Hanima haganup pangisi ni dunia on, hanima na marianan i tanoh on, anggo ipajongjong mandera partanda iatas dolog, kawahkon hanima ma ai, anjaha anggo isompul tarompet tangihon hanima ai! 18:3 Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi! Apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah; apabila sangkakala ditiup, dengarlah!
18:4 Ai sonon do hata ni Jahowa hubangku: Sipsip do Ahu manorih-norih humbani iananku, songon milas ni ari bani pardeteng ni mata ni ari, songon hombun na borat musim pariama. 18:4 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: “Aku akan menjenguk dari tempat kediaman-Ku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai.”
18:5 Tongon, paima pariama, dob salpu panorang marbunga, lape matoras buahni, rotaponni ma dangkahni marhitei pisou pamotong anjaha tagilonni ma ranting-rantingni. 18:5 Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka TUHAN akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya.
18:6 Tadingkonon ni sidea ma ai ganup bani manuk-manuk panoroh na i dolog ampa bani binatang na i tanoh in. Manuk-manuk panoroh do marianan ijai musim milas, anjaha binatang na i tanoh in do marianan ijai musim borgoh. 18:6 Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin.
18:7 Bani panorang ai marrohan ma sibere-bere bani Jahowa Zebaot, humbani bangsa parangkula na bolon anjaha na lemes, bangsa na hinabiaran ni halak na dohor ampa na daoh, bangsa na gogoh anjaha sipartaban, partanoh na binontas ni bah banggal, hu dolog Sion, ianan ni goran ni Jahowa Zebaot. (Ps. 68:30, 32; Lah. 8:27.) 18:7 Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada TUHAN semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama TUHAN semesta alam, yaitu gunung Sion.
<< Yesaya 17 Yesaya 19 >>