Imamat 3

3:1 Anggo galangan pardameian galangan ni sada halak, anjaha sihol galangkononni ai humbani lombu tunggal atap boru-boru, seng bulih martikas galangkononni ai hulobei ni Jahowa. 3:1 “Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan TUHAN.
3:2 Maningon tampeihononni do tanganni hu ulu ni galanganni ai anjaha sayatonni ma ai ilobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai; anjaha maningon pispishonon ni anak ni si Aron, malim-malim ai ma darohni ai hu anjap-anjap ai inggot. 3:2 Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, dan menyembelihnya di depan pintu Kemah Pertemuan, lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
3:3 Anjaha humbani galangan pardameian ai, maningon galangkononni do bahen galangan apuy bani Jahowa: taboh-taboh na manrongkob bituhani ronsi ganup taboh-taboh na iatas ni bituha ai; 3:3 Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi TUHAN,
3:4 sonai homa na dua piah-piah ampa taboh-taboh na longkot hujai, na bani binongei ai, sonai homa bongbong daroh na dalngop bani atei-atei, rap pakon piah-piah ma buatonni ai. 3:4 dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu.
3:5 Anjaha maningon tutungon ni anak ni si Aron ma ai iatas ni anjap-anjap, iatas ni soban pakon apuy, bahen galangan situtungon; galangan apuy ma ai, uap na misbou bani Jahowa. 3:5 Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.
3:6 Anggo humbani pinahan etek do galanganni ai bahen galangan pardameian bani Jahowa, tunggal atap boru-boru, maningon na so martikas do galangkononni ai. 3:6 Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi TUHAN adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela.
3:7 Anggo anak ni biri-biri do na sihol galangkonnonni ai, maningon boanonni do ai hulobei ni Jahowa. 3:7 Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan TUHAN.
3:8 Tampeihononni ma tangannni hu ulu ni galanganni ai, anjaha sayatonni ma ai ilobei ni lampo-lampo partumpuan ai; tapi anggo daroh ni ai maningon pispiskonon ni anak ni si Aron ma ai hu anjap-anjap ai inggot. 3:8 Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan Kemah Pertemuan, lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
3:9 Humbani galangan pardameian ai maningon galangkononni do bahen galangan apuy bani Jahowa: Taboh-taboh, ihurni ganup sirotapon dohor bani hayu tanggurungni, taboh-taboh na manrongkob bituhani ronsi haganup taboh-taboh na iatas ni bituhani ai: 3:9 Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi TUHAN, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu,
3:10 sonai homa dua piah-piah ampa taboh-taboh na longkot hujai na bani binongei ai, sonai homa bongbong daroh na dalngop bani atei-atei ai, rap pakon piah-piah ma buatonni ai. 3:10 dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu.
3:11 Maningon tutungon ni malim ma ai iatas ni anjap-anjap bahen sipanganon ni galangan apuy bani Jahowa. 3:11 Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi TUHAN.
3:12 Anggo hambing galanganni, maningon boanonmi do ai hulobei ni Jahowa. 3:12 Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan TUHAN.
3:13 Tampeihononni ma tanganni hu uluni anjaha sayatonni ma ai ilobei ni lampo-lampo partumpuan ai; tapi anggo darohni ai maningon pispishonon ni anak ni si Aron ma ai hu anjap-anjap ai inggot. 3:13 Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan Kemah Pertemuan, lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
3:14 Maningon buatonni do deba hunjai galanganni bahen galangan apuy bani Jahowa, ai ma taboh-taboh na manrongkob bituhani ronsi haganup taboh-taboh na iatas ni bituha ai; 3:14 Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi TUHAN,
3:15 sonai homa na dua piah-piah ampa taboh-taboh na longkot hujai na bani binongei ai, sonai homa bongbong daroh na dalngop bani atei-atei ai, rap pakon piah-piah ma buatonni ai. 3:15 dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu.
3:16 Maningon tutungon ni malim ma ai iatas ni anjap-anjap bahen sipanganon ni galangan apuy gabe uap na misbou bani Jahowa; sagala taboh-taboh Jahowa do simadasi. 3:16 Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan TUHAN.
3:17 Aturan na totap ma on sadokah ni dokahni ronsi ginomparnima bani ganup ianannima, sabonar seng boi do panganonnima taboh-taboh barang daroh. r (bd. 7:23, 26; 17:10-14; 1 Mus. 9:4; 5 Mus. 12:16, 23; Lah. 15:20, 29; 21:25.) 3:17 Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu: janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah.”
<< Imamat 2 Imamat 4 >>