Imamat 2

2:1 Barang ise manggalangkon galangan sipanganon bani Jahowa, maningon itak na lumat do galanganni ai; usei hononni ma hujai minak anjaha nahkononni hu atasni hamonan; 2:1 “Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada TUHAN, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya.
2:2 dob ai boanonni ma ai hubani anak ni si Aron, malim ai. Buatonni ma hunjai sampohul itak na lumat pakon minak ai ampa ganup hamonan ai; tutungon ni malim ai ma ai bahen galangan pardingatan iatas ni anjap-anjap ai, gabe galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa. 2:2 Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.
2:3 Tapi na teba humbani galangan sipanganon ai, rupei ni si Aron pakon sagala anakni ai ma ai; ai ma parbagianan na pansing sahalian humbani galangan apuy bani Jahowa. 2:3 Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian TUHAN.
2:4 Anggo sihol galangkononmu galangan sipanganon na dob ipatongka i tataring, maningon humbani itak na lumat do ai, pakon humbani kue na so niigaran marhasoman minak pakon humbani ruti na so niigaran na marlapu minak ma ai. 2:4 Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak.
2:5 Anggo galangan sipanganon na ginoreng i balanga do galanganmai, maningon humbani itak na lumat, na so niigaran do ai anjaha marlapu bani minak. 2:5 Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi.
2:6 Maningon topikanmu do ai etek-etek, anjaha useihononmu hujai minak; galangan sipanganon ma ai. 2:6 Korban itu harus dipotong-potong, lalu kautuangkanlah minyak ke atasnya; itulah korban sajian.
2:7 Anggo galangan sipanganon na ilompa ibagas hudon do galanganmai, maningon humbani itak na lumat, marsaor minak da bahenonmu ai. 2:7 Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak.
2:8 Maningon boanonmu do galangan sipanganon na pinaturei humbani pulungan on hubani Jahowa; maningon boanon do ai bani malim ase ia use mamboan hu anjap-anjap. 2:8 Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kaupersembahkan kepada TUHAN, yakni harus disampaikan kepada imam, yang membawanya ke mezbah.
2:9 Maningon buaton ni malim ai do galangan pardingatan humbani galangan sipanganon ai, anjaha maningon tutungonni do ai iatas anjap-anjap ai; ai ma galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa. 2:9 Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.
2:10 Tapi na teba humbani galangan sipanganon ai, rupei ni si Aron pakon anakni ma ai, ai ma parbagianan na pansing sahalian humbani galangan apuy bani Jahowa. 2:10 Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian TUHAN!
2:11 Sagala galangan sipanganon na sihol galangkononmu bani Jahowa, seng bulih marnamigar bahenonmu; ai sagala na migar barang manisan seng bulih tutungonmu bahen galangan apuy bani Jahowa. (bd. 6:8.) 2:11 Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada TUHAN janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi TUHAN.
2:12 Bahen galangan limbuah boi do boanonmu ai bani Jahowa, tapi seng bulih galangkonon ai bani anjap-anjap bahen uap na misbou. (4 Mus. 18:12.) 2:12 Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada TUHAN, hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan.
2:13 Maningon garamonmu do ganup galangan sipanganonmu, seng bulih tartading bahenonmu garam parpadanan ni Naibatamu bani galangan sipanganonmu; maningon marhasoman garam do ganup galangkononmu galanganmu. (Mrk. 9:49.) 2:13 Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kaububuhi garam, janganlah kaulalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu; beserta segala persembahanmu haruslah kaupersembahkan garam.
2:14 Anggo igalangkon ho galangan sipanganon humbani limbuah hubani Jahowa, maningon boanonmu do buyur ni omei na nirondang ibagas apuy anjaha na niduda bahen galangan sipanganon humbani limbuah. (5 Mus. 6:2, 3.) 2:14 Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada TUHAN, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu.
2:15 Maningon bahenonmu minak hu atasni, anjaha maningon nahkononmu homa hamonan hu atasni; galangan sipanganon ma ai. 2:15 Haruslah kaububuh minyak dan kautaruh kemenyan ke atasnya; itulah korban sajian.
2:16 Dob ai maningon tutungon ni malim ai ma galangan pardingatan humbani omei na niduda pakon humbani minak ampa haganup hamonan ai bahen galangan apuy bani Jahowa. 2:16 Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi TUHAN.”
<< Imamat 1 Imamat 3 >>