Imamat 21

21:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Hatahon ma hubani malim-malim, anak ni si Aron, anjaha patugah ma hubani sidea: Seng bulih butakan ni malim dirini bani halak na dob matei itongah-tongah ni bangsani, (Hes. 44:20-25.) 21:1 TUHAN berfirman kepada Musa: “Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka: Seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya,
21:2 sobali bani diha-dihani na sangkan: bani inangni, bapani, anakni, boruni, saninani, 21:2 kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni: ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki,
21:3 bani botouni na so laho ope, halani sangkan do bani; bani on boi do butakonni dirini. 21:3 saudaranya perempuan, yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri.
21:4 Bani botou na dob marhajabuan seng bulih pabutakonni dirini, gabe butak holi ia marhitei ai. 21:4 Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya.
21:5 Seng bulih lepongon ni malim uluni, atap iritip ujung ni gumisni, atap irariki angkulani. (bd. 19:27, 28.) 21:5 Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya.
21:6 Maningon pansing do sidea bani Naibatani, anjaha seng bulih butak bahenon ni sidea goran ni Naibata ni sidea; ai sidea do sigalangkon galangan marhitei apuy bani Jahowa, sipanganon ni Naibata ni sidea; halani ai maningon pansing do sidea. 21:6 Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian TUHAN, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus.
21:7 Seng bulih sidea marjolmahon boru jalang atap naboru na dob binutakan, sonai homa naboru na dob pinaulak ni dalahini seng bulih buaton ni sidea, ai pansing do malim bani Naibatani. 21:7 Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya.
21:8 Halani ai maningon papansingonnima do ia, ai ia do sigalangkon sipanganon bani Naibatanima; maningon pansing do ia bennima, ai na pansing do Ahu Jahowa, na papansingkon hanima. 21:8 Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab Aku, TUHAN, yang menguduskan kamu adalah kudus.
21:9 Anggo ipabutak sada boru ni malim dirini marhitei parriah-riahon, na pabador bapani do ia ai; maningon matei do ia tutungon ibagas apuy. 21:9 Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api.
21:10 Tapi anggo sintua ni malim, ai ma kopala itongah-tongah ni saninani, na dob iuseihon minak pamminakion ai bani uluni, na dob niuras laho mamakei pakeian na mapansing ai, seng bulih jangga-jangga bahenonni uluni atap rigatanni pakeianni. (2 Mus. 29:7; bd. 10:6.) 21:10 Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya.
21:11 Seng bulih dohoranni bangkei ni atap ise pe, age bani bapani atap inangni pe seng bulih pabutakonni dirini. 21:11 Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya.
21:12 Seng bulih luar ia humbani ianan na mapansing in, ase ulang gabe butak ibahen ianan na mapansing ni Naibatani, ai domma bani minak pamminakion ni Naibatani; Ahu do Jahowa. (2 Mus. 29:6, 7.) 21:12 Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya, yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan, ada di atas kepalanya; Akulah TUHAN.
21:13 Maningon anakboru do sibuatonni gabe jolmani. 21:13 Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan.
21:14 Naboru na mabalu, atap na dob sinirangkon, atap na dob binutakan atap boru jalang, seng bulih buatonni ai, tapi anakboru, na humbani bangsani do boi buatonni bahen jolmani, 21:14 Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya,
21:15 ase ulang gabe butak ginomparni ibahen itongah-tongah ni bangsani, ai Ahu do Jahowa, na papansingkonsi. 21:15 supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab Akulah TUHAN, yang menguduskan dia.”
21:16 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 21:16 TUHAN berfirman kepada Musa:
21:17 Hatahon ma hubani si Aron: Ise pe lang humbani ginomparmu na martikas, torus marsundut-sundut, na boi roh hun dohor laho manggalangkon sipanganon bani Naibata. 21:17 “Katakanlah kepada Harun, begini: Setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya,
21:18 Ise pe lang na martikas na boi roh hun dohor; dalahi na pitung atap na repat, parbohi na penek atap parnahei na marsiganjangi; 21:18 karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat: orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya,
21:19 dalahi na maponggol naheini atap tanganni pe; 21:19 orang yang patah kakinya atau tangannya,
21:20 dalahi na gundung atap na pengpeng, na palouon matani, na huluson, na hurapon atap na hona kasih. 21:20 orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya.
21:21 Sagala dalahi na martikas humbani ginompar ni si Aron, malim ai, seng bulih roh hun dohor laho manggalangkon galangan marhitei apuy bani Jahowa. Martikas do ia, halani ai seng bulih roh ia hun dohor, laho manggalangkon sipanganon bani Naibatani. 21:21 Setiap orang dari keturunan imam Harun, yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian TUHAN; karena badannya bercacat janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya.
21:22 Bulih do ia mangan humbani sipanganon ni Naibatani, humbani na tang mapansing ai ampa na pansing ai, 21:22 Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya.
21:23 tapi seng bulih ia masuk hubagas hirei-hirei ai atap dohoranni anjap-anjap ai, ai martikas do ia, ase ulang gabe mabutak ibahen iananku na pansing in; ai Ahu do Jahowa na papansingkon sidea. 21:23 Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudus-Ku, sebab Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka.”
21:24 Sonai ma ihatahon si Musa hubani si Aron, hubani anakni ai ampa hubani haganup bangsa Israel. 21:24 Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel.
<< Imamat 20 Imamat 22 >>