Imamat 1

1:1 Dob ai idilo Jahowa ma si Musa anjaha nini ma dompaksi humbani lampo-lampo partumpuan ai: 1:1 TUHAN memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam Kemah Pertemuan:
1:2 Patugah ma hubani halak Israel anjaha hatahon ma hubani sidea: Anggo adong atap ise humbennima na sihol manggalangkon galangan hubani Jahowa, maningon humbani pinahan do, humbani lombu barang humbani biri-biri do galangkononnima galangannima ai. 1:2 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada TUHAN, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba.
1:3 Anggo humbani lombu do galangan situtungon na sihol galangkononni ai, maningon jonggi na lang martikas do galangkononni, maningon boanonni do ai bani labah ni lampo-lampo partumpuan ai, ase jumpahan idop ni uhur ia ilobei ni Jahowa. (bd. 17:4, 8, 9.) 1:3 Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu Kemah Pertemuan, supaya TUHAN berkenan akan dia.
1:4 Dob ai tampeihononni ma tanganni hu ulu ni galangan situtungon ai, jadi jaloon ma ai halani ia, bahen pardearan bani. (2 Mus. 29:10.) 1:4 Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya.
1:5 Dob ai maningon sayatonni ma jonggi ai ilobei ni Jahowa; anjaha maningon bobanon ni anak ni si Aron, malim-malim ai ma daroh ai anjaha pispishononni ma daroh ai hu anjap-anjap ai inggot, ai ma na ilobei ni labah ni lampo-lampo ai. 1:5 Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan TUHAN, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu Kemah Pertemuan.
1:6 Dob ai maningon bobakonni ma galangan situtungon ai anjaha toktokanni ma ai martoktok-toktok. 1:6 Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu.
1:7 Anjaha pagaraon ni anak ni si Aron, malim-malim ai ma apuy iatas ni anjap-anjap ai, anjaha nahkononni ma soban hu atas ni apuy ai. 1:7 Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu.
1:8 Baturon ni anak ni si Aron, malim-malim ai ma sagala tinoktokni, uluni pakon taboh-tabohni ai hu atas ni soban pakon apuy na iatas ni anjap-anjap ai. 1:8 Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah.
1:9 Tapi anggo bituha-bituhani pakon hae-haeni maningon burihanni do ai bani bah, dob ai itutung malim ai ma ganupan ai iatas ni anjap-anjap ai; galangan situtungon ma ai, galangan apuy, gabe uap na misbou bani Jahowa. (1 Mus. 8:21.) 1:9 Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.
1:10 Anggo humbani pinahan etek do galangan situtungon na sihol galangkononni ai, humbani biri-biri atap hambing, maningon tunggal na so martikas do galangkononni. 1:10 Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba, maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela.
1:11 Maningon sayatonni do ai ilobei ni Jahowa, ilambung ni anjap-anjap ai hampit utara, anjaha maningon pispishonon ni anak ni si Aron, malim-malim ai ma darohni ai hubani anjap-anjap ai inggot. 1:11 Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan TUHAN, lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
1:12 Dob ai toktokanni ma ai martoktok-toktok, pakon uluni ampa tabohni, anjaha maningon baturonni ma ai hu atas ni soban pakon apuy na iatas ni anjap-anjap ai. 1:12 Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah.
1:13 Anggo bituha-bituhani pakon hae-haeni maningon burihanni ai bani bah, dob ai maningon galangkonon ni malim ai ma haganup ai anjaha tutungonni iatas ni anjap-anjap ai; galangan situtungon ma ai, galangan apuy, gabe uap na misbou bani Jahowa. 1:13 Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah: itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.
1:14 Anggo humbani manuk-manuk do galangan situtungon sigalangkononni ai hubani Jahowa, maningon galangkononni do ai humbani kuhuy barang humbani anak ni asas. 1:14 Jikalau persembahannya kepada TUHAN merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati.
1:15 Maningon bobanon ni malim ai ma ai hu anjap-anjap ai, puloskononni ma uluni anjaha tutungonni ma ai iatas ni anjap-anjap ai, anjaha darohni ai patirisonni ma hu lambung ni anjap-anjap ai. 1:15 Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan ke luar pada dinding mezbah.
1:16 Maningon padaohonni do buluranni pakon imputni anjaha sampakkonnonni ma ai hu lambung ni anjap-anjap ai hampit hapoltakan hubani ianan ni abuan. 1:16 Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu.
1:17 Dob ai bolahanni ma ai bani parhabonganni, tapi seng bulih sirangonni; jadi tutungon ni malim ai ma ai iatas ni anjap-anjap ai bani soban na bani apuy ai; galangan situtungon ma ai, galangan apuy, uap na misbou bani Jahowa. 1:17 Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah; lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar; itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.”
<< Keluaran 40 Imamat 2 >>