Imamat 16

16:1 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani si Musa, dob matei anak ni si Aron na dua ai, sanggah na roh ai sidea hundohor hulobei ni Jahowa gabe matei, (bd. 10:1-2.) 16:1 Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan TUHAN, berfirmanlah TUHAN kepada Musa.
16:2 nini Jahowa ma hubani si Musa: Hatahon ma hubani si Aron, abangmai, ase ulang tongtong ia masuk hubagas ianan na mapansing in, hubagas hirei-hirei ni langkop pardearan in, na iatas ni poti in, ase ulang matei ia; ai ibagas hombun in do Ahu talar iatas ni langkop pardearan in. (2 Mus. 26:33-34; Heb. 9:7.) 16:2 Firman TUHAN kepadanya: “Katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia mati; karena Aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian.
16:3 Tapi sonon ma parmasuk ni si Aron hubagas ianan na mapansing in: Marhitei sada anak ni lombu bahen galangan pardearan ampa marhitei sada anak ni biri-biri tunggal bahen galangan situtungon. (bd. 4:3; bd. 1:10.) 16:3 Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran.
16:4 Maningon pakeionni do baju-baju linnen parbagas na mapansing ai, anjaha saluar linnen ai ma na manrungkub hatalanjangonni ai; ma gotong linnen ai; pakeian na mapansing do ai, maningon parlobei maridi do ia ase boi pakeionni ai. (2 Mus. 28:39, 42, 43.) 16:4 Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan; itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya, sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air.
16:5 Dob ai maningon buatonni do humbani tumpuan ni halak Israel dua hambing tunggal bahen galangan pardousaon ampa sada biri-biri tunggal bahen galangan situtungon. 16:5 Dari umat Israel ia harus mengambil dua ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran.
16:6 Igalangkon si Aron ma lombu ai bahen galangan halani dousani sandiri, laho mambahen pardearan bani dirini sandiri ampa bani parrumahni. (Heb. 7:27.) 16:6 Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya.
16:7 Dob ai ibuat ma hambing tunggal na dua ai, anjaha ipajongjong ma ai ilobei ni Jahowa, bani labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 16:7 Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan,
16:8 Idabuh si Aron ma ruji-ruji pasal hambing tunggal na dua ai, sada ruji-ruji bani Jahowa anjaha ruji-ruji na sada nari bani Asasel (tonduy na jahat i halimisan). (ay. 20-22; Mat. 12:43.) 16:8 dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi TUHAN dan sebuah bagi Azazel.
16:9 Igalangkon si Aron ma hambing tunggal na hona ruji-ruji ai bani Jahowa, bahen galangan pardousaon, 16:9 Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi TUHAN itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa.
16:10 tapi anggo hambing tunggal na hona ruji-ruji ni Asasel ai, maningon manggoluh do pajongjongon ai ilobei ni Jahowa laho mambahen pardearan marhitei ai, dob ai paluahon ma ai hubani Asasel, na i halimisan. 16:10 Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan TUHAN untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun.
16:11 Igalangkon si Aron ma galangan lombu pardousaon na bani ai, laho mambahen pardearan bani sandiri ampa bani parrumahni; maningon sayatonni do galangan lombu pardousaon na bani ai. 16:11 Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya; ia harus menyembelih lembu jantan itu.
16:12 Dob ai ibuat ma sada batil pardahupaan gok narnar na gara humbani anjap-anjap ai na ilobei ni Jahowa, ampa dua nangging dahupa na misbou, na lumat niduda, anjaha iboan ma ai hubagas, hupudi ni hirei-hirei ai; 16:12 Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan TUHAN, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir.
16:13 inahkon ma dahupa ai bani apuy ai ilobei ni Jahowa, ase irungkub timus ni dahupa ai langkob pardearan ai, na iatas ni hasaksian ai, ase ulang matei ia. 16:13 Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan TUHAN, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati.
16:14 Ibuat ma deba daroh ni lombu ai anjaha ipispiskon ma ai marhitei jari-jarini bani lobei-lobei ni langkob pardearan ai, anjaha pitu hali do pispishononni daroh ai marhitei jari-jarini, bani lobei-lobei ni langkob pardearan ai. (Heb. 9:13.) 16:14 Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya tujuh kali.
16:15 Dob ai isayat ma galangan hambing pardousaon ai, na bani bangsa ai, anjaha iboan ma darohni ai hubagas hirei-hirei ai, anjaha ibahen ma bani darohni ai, songon na binahenni ai bani daroh ni lombu ai; ipispiskon ma ai hubani langkob pardearan ai ampa ilobei ni langkob pardearan ai. (Rom 3:25.) 16:15 Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir, kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu.
16:16 Sonai ma bahenonni pardearan bani ianan na mapansing ai, halani habutakon ni halak Israel, halani panlanggaron ni sidea ampa haganup dousa ni sidea; anjaha sonai ma homa bahenonni hubani lampo-lampo partumpuan ai, na marianan rap pakon sidea, itongah-tongah ni habutakon ni sidea ai. (bd. 17:11.) 16:16 Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apa pun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan Kemah Pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka.
16:17 Sahalak pe seng bulih adong ibagas lampo-lampo partumpuan ai, sanggah na masuk ai ia laho mambahen pardearan ibagas ianan na mapansing ai ronsi na luar ia use. Sonai ma pajongjongonni pardearan bani dirini ampa bani parrumahni ampa bani haganup tumpuan ni halak Israel. 16:17 Seorang pun tidak boleh hadir di dalam Kemah Pertemuan, bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar, setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel.
16:18 Anjaha maningon luar do ia hu anjap-anjap ai, na ilobei ni Jahowa, maningon bahenonni do homa pardearan pasal ai; ibuat ma deba humbani daroh ni lombu ai ampa humbani daroh ni hambing tunggal ai, anjaha ilapuhon ma ai hu tanduk ni anjap-anjap ai inggot. (2 Mus. 30:10.) 16:18 Kemudian haruslah ia pergi ke luar ke mezbah yang ada di hadapan TUHAN, dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya.
16:19 Ipispiskon ma deba hujai humbani daroh ai marhitei jari-jarini pitu hali, laho manguras ampa papansingkon ai humbani habutakon ni halak Israel. 16:19 Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya tujuh kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel.
16:20 Anjaha anggo domma salosei ibahen pardearan bani ianan na mapansing ai ampa bani lampo-lampo partumpuan ai ampa bani anjap-anjap ai, ihatahon ma na mamboan hambing tunggal ai hu lobeini, 16:20 Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan Kemah Pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu,
16:21 anjaha itampeihon si Aron ma tanganni haduasi bani ulu ni hambing tunggal na manggoluh ai, laho paporsankon hubani haganup hajahaton ni halak Israel, ampa haganup panlanggaron ni sidea, haganup tene dousa ni sidea, maningon nahkononi do ai bani ulu ni hambing tunggal ai, anjaha isuruh ma sada halak na dob sirsir hinan manogu hambing tunggal ai hu halimisan. 16:21 dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apa pun juga dosa mereka; ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu.
16:22 Hambing tunggal ai ma na mamorsan hajahaton ni sidea hu tanoh na malungun; dob ai ipaluah ma hambing tunggal ai i halimisan. 16:22 Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun.
16:23 Dob ai masuk ma si Aron hu lampo-lampo partumpuan ai, itanggali ma pakeian linnen ai, na pinakeini sanggah masuk ia bani ianan na mapansing ai, lanjar itadingkon ma ijai; 16:23 Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan, yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana.
16:24 dob ai paridionni ma dirini ibagas bah bani ianan na mapansing, anjaha ipakei ma pakeianni ari-ari, anjaha dob luar ia, igalangkon ma galangan situtungon bani dirini sandiri ampa galangan situtungon bani bangsa ai, laho mambahen pardearan bani sandiri ampa bani bangsa ai. 16:24 Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri, lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu; dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu.
16:25 Ia taboh-taboh ni galangan pardousaon ai maningon tutungonni do ai iatas ni anjap-anjap ai. 16:25 Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah.
16:26 Halak sitogu hambing tunggal ai hu Asasel, maningon susionni do pakeianni anjaha iparidi dirini ibagas bah, anjaha dob ai pe ase bulih masuk ia hubagas parsaranan ai. 16:26 Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan.
16:27 Ia lombu galangan pardousaon ai ampa hambing galangan pardousaon ai, na dob binoan ai darohni ai hubagas, laho mambahen pardearan ibagas ianan na mapansing ai, maningon boanon do ai hudarat ni parsaranan ai, anjaha huling-kuling ampa juhutni ampa kotoranni ai maningon bois do ai tutungon ibagas apuy. (bd. 4:12; 6:23; Hes. 43:21; Heb. 13:11.) 16:27 Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya dan kotorannya harus dibakar habis.
16:28 Anjaha halak na manutung ai, maningon susionni do pakeianni anjaha paridionni dirini ibagas bah, anjaha dob ai boi ma ia masuk hubagas parsaranan ai. 16:28 Siapa yang membakar semuanya itu, harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan.
16:29 Anjaha gabe paraturan ma on bennima ronsi sadokah ni dokahni. Bulan pitu ari sapuluh maningon do marpuasa hanima, anjaha seng bulih horjahononnima atap horja aha pe, age pangisi ni tanoh in hinan, atap halak dagang pe na manginsolat itongah-tongahnima; 16:29 Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal sepuluh bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu.
16:30 ai bani ari ai do ibahen pardearan bennima laho manguras hanima; maningon taruras do hanima humbani haganup dousanima ilobei ni Jahowa. (Heb. 10:3.) 16:30 Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan TUHAN.
16:31 Gabe ari Sabat na mapansing tumang ma in bennima, anjaha maningon marpuasa do hanima; gabe paraturan ma in sadokah ni dokahni. 16:31 Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh, bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya.
16:32 Ia sidalankon pardearan na sonai ai, ai ma malim na dob niminakan anjaha na dob pinabangkit gabe malim manggantih bapani, anjaha maningon pakeionni do pakeian linnen na mapansing ai. 16:32 Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya; ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus.
16:33 Ia do mambahen pardearan bani ianan na mapansing ai; maningon bahenonni do homa pardearan bani lampo-lampo na mapansing ai ampa bani anjap-anjap ai, anjaha sonai homa bani malim-malim ai ampa haganup bangsa na i kuria ai. 16:33 Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi Kemah Pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu.
16:34 On ma gabe paraturan bennima ronsi sadokah dokahni, ai ma mambahen pardearan bani bangsa Israel sahali ibagas satahun. Jadi ibahen si Aron ma, songon na pinarentahkon ni Jahowa hubani si Musa. 16:34 Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka.” Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
<< Imamat 15 Imamat 17 >>