Imamat 14

14:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 14:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
14:2 On do titah pasal halak na gadamon bani ari pangurasionni: Maningon boanon do ia bani malim ai; (Mat. 8:4; Luk. 17:14.) 14:2 “Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya: ia harus dibawa kepada imam,
14:3 ia malim ai maningon luar do ia hu darat ni parsaranan ai. Jadi dob iidah malim ai, na dob malum do gadam ai humbani na gadamon ai, 14:3 dan imam harus pergi ke luar perkemahan; kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh dari padanya,
14:4 jadi hatahon ni malim ai ma halak siurason ai mambuat bani dua manuk-manuk na manggoluh anjaha na borsih, ampa hayu ares, bonang sigerger ampa isop. 14:4 maka imam harus memerintahkan, supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil dua ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi dan hisop.
14:5 Ihatahon malim ai ma na manayat sada humbani manuk-manuk ai iatas ni sada hudon tanoh, iatas ni bah mardalan. 14:5 Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir.
14:6 Dob ai ibuat ma manuk-manuk na manggoluh ai rap pakon hayu ares, bonang sigerger ampa isop ai, isornobkon ma ai rap pakon manuk-manuk na manggoluh ai hubagas daroh ni manuk-manuk, na sinayat iatas ni bah mardalan ai, 14:6 Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu.
14:7 ipispiskon ma ai pitu hali bani jolma siurason ai humbani gadam ai, sonai ma pangurasion bani; dob ai ipaluah ma manuk-manuk na manggoluh ai habang hu talun. (bd. 16:22.) 14:7 Kemudian ia harus memercik tujuh kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu dan dengan demikian mentahirkan dia, lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang.
14:8 Tapi halak siurason ai, maningon susionni do pakeianni, suhuronni ganup jambulanni anjaha maridi ai ibagas bah, ai pe ase borsih ia. Dob ai boi ma ia masuk hu parsaranan ai; tapi maningon tading ope ia pitu ari nari dokahni idarat ni lampo-lamponi. (4 Mus. 8:7; 4 Mus. 5:3.) 14:8 Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri tujuh hari lamanya.
14:9 Bani ari papituhon maningon suhuronni do ganup jambulanni, jambulan na bani uluni, gumisni, ampa salibonni, haganup jambulan na adong bani maningon suhuronni do. Dob ai maningon susionni do pakeianni anjaha maridi ia ibagas bah; jadi pansing ma ia. 14:9 Maka pada hari yang ketujuh ia harus mencukur seluruh rambutnya: rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air; maka ia menjadi tahir.
14:10 Bani ari paualuhkon buatonni ma dua anak ni biri-biri tunggal na so marsining, sada biri-biri sisatahun na so marsining ambahni ai tolu parsapuluh epa itak lumat, niagu pakon minak bahen galangan sipanganon ampa satangkar minak. 14:10 Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela dan tiga persepuluh efa tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta satu log minyak.
14:11 Anjaha malim, sidalankon pangurasion ai, boanoni ma jolma siurason ai rap pakon galangan ai hulobei ni Jahowa, hulobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 14:11 Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan.
14:12 Ibuat malim ai ma sada humbani anak ni biri-biri tunggal ai, igalangkon ma ai, igalangkon ma ai bahen galangan parsalahan, rap pakon minak na satangkar ai, anjaha itatang ma ai haduasi bahen galangan sitatangon bani Jahowa. 14:12 Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang satu log itu, dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN.
14:13 Ia anak ni biri-biri ai maningon sayaton do ai bani panayatan ni galangan pardousaon, ampa galangan situtungon ai, bani ianan na mapansing ai; ai songon galangan pardousaon ai, malim do homa simada galangan parsalahan ai; pansing do ai. (bd. 7:7.) 14:13 Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa, adalah bagian imam; itulah bagian maha kudus.
14:14 Ibuat malim ai ma humbani daroh ni galangan parsalahan ai, inahkon malim ai ma ai bani bulung ni pinggol parsiamun ni halak siurason ai, ampa bani ompu-ompu ni tanganni siamun, ampa bani ompu-ompu ni naheini siamun. (bd. 8:23.) 14:14 Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya.
14:15 Ibuat malim ai ma deba humbani minak na satangkar ai, anjaha iuseihon ma ai hubagas tangan sambilouni sandiri; 14:15 Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang satu log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri;
14:16 isornobkon malim ai ma jari-jari ni tanganni siamun hubagas minak na ibagas tangan sambilouni ai, anjaha ipispiskon ma deba minak ai marhitei jari-jarini pitu hali ilobei ni Jahowa. (bd. 4:6, 17.) 14:16 ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya tujuh kali di hadapan TUHAN.
14:17 Anjaha deba humbani minak na tading ibagas tanganni ai, inahkon malim ai ma ai bani bulung ni pinggol parsiamun ni halak siurason ai, ampa hubani ompu-ompu ni tanganni siamun ampa hubani ompu-ompu ni naheini siamun, iatas ni daroh parsalahan ai. 14:17 Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan.
14:18 Ia minak na tading ai ope ibagas tangan ni malim ai, inahkaon ma ai bani ulu ni halak siurason ai; ase sonai ma malim ai mambahen pardearan bani ilobei ni Jahowa. 14:18 Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN.
14:19 Dob ai boanon ni malim ai ma use galangan pardousaon, laho mambahen pardearan bani halak na pauraskon dirini ai humbani habutakonni, anjaha dob salpu ai sayatonni ma galangan situtungon ai. 14:19 Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran.
14:20 Galangkonon ni malim ai ma galangan situtungon ai ampa galangan sipanganon ai iatas anjap-anjap ai, laho mambahen pardearan bani; jadi borsih ma ia. 14:20 Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir.
14:21 Anggo miskin do ia, gabe seng sungkup sibahenonni, ibuat ma anak ni biri-biri tunggal sada gabe galangan parsalahan bahen sitatangon laho mambahen pardearan bani; ambahni ai saparsapuluh epa itak lumat na niagu ampa minak bahen galangan sipanganon ampa satangkar minak; 14:21 Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu, juga sepersepuluh efa tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan satu log minyak.
14:22 sonai homa dua anduhur ginti ampa dua anak ni asas, domu hubani na tarbahensi, sada gabe galangan pardousaon anjaha na sada nari gabe galangan situtungon. (bd. 5:7.) 14:22 Dan lagi dua ekor burung tekukur atau dua ekor burung merpati sekadar kemampuannya, yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran.
14:23 Boanonni ma ai paualuh arihon bahen pangurasionni hubani malim ai, hulobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai, hulobei ni Jahowa; 14:23 Pada hari yang kedelapan ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam, ke depan pintu Kemah Pertemuan di hadapan TUHAN.
14:24 ibuat malim ai ma anak ni biri-biri galangan parsalahan ai, ampa minak na satangkar ai, anjaha itatang malim ai ma ai gabe galangan sitatangon ilobei ni Jahowa; 14:24 Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang satu log itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN.
14:25 dob ai isayat ma anak ni biri-biri galangan pardousaon ai; ibuat malim ai ma deba humbani daroh ni galangan parsalahan ai, anjaha inahkon ma ai bani bulung ni pinggolni parsiamun, ampa hubani ompu-ompu ni tanganni siamun ampa hubani ompu-ompu ni nahei siamun ni halak siurason ai. (bd. 8:23.) 14:25 Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya.
14:26 Anjaha iuseihon malim ai ma deba humbani minak ai hubagas tangan sambilouni sandiri, 14:26 Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri,
14:27 anjaha ipispiskon ma deba humbani minak ai, na bani tanganni sambilou ai, pitu hali ilobei ni Jahowa. 14:27 lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya tujuh kali di hadapan TUHAN.
14:28 Inahkon malim ai ma deba humbani minak na bani tangan siamun ai humbani bulung ni pinggol parsiamun ni halak siurason ai, ampa hubani ompu-ompu ni tanganni siamun, ampa hubani ompu-ompu ni naheini siamun, iatas ni pardarohan ni galangan parsalahan ai; 14:28 Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu.
14:29 anjaha teba-teba ni minak ai, na bani tangan ni malim ai, inahkon ma ai huatas ulu ni halak siurason ai, laho mambahen pardearan bani ilobei ni Jahowa. 14:29 Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN.
14:30 Dob ai galangkononni ma anduhur ginti ai ampa anak ni asas ai, ansa na boi pinasirsirni ai, 14:30 Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati, yang dibawa orang itu sekadar kemampuannya,
14:31 sada gabe galangan pardousaon anjaha na sada nari gabe galangan situtungon, rap pakon galangan sipanganon; sonai ma pajongjongon ni malim ai pardearan ilobei ni Jahowa bani halak siurason ai. 14:31 yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran, di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan TUHAN.
14:32 In ma titah bani halak na marnaborit gadam, na so tuk pasirsirhon galangan pangurasionni. 14:32 Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu.”
14:33 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa ampa si Aron: 14:33 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
14:34 Anggo das ma hanima hu tanoh Kanaan, sibereonkai bennima gabe parbagianan, anjaha hupalopas tubuh naborit gadam bani sada rumah i tanoh parbagianannima ai, 14:34 “Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan Kuberikan kepadamu menjadi milikmu dan Aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu,
14:35 jadi maningon roh do halak simada rumah ai laho patuduhkon ai bani malim anjaha hatahononni ma: Adong do tanda-tanda ni gadam taridah bani rumahku. (bd. 13:2.) 14:35 maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam: Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku.
14:36 Paima roh malim ai hujai laho mamareksa rumah ai, ihatahon ma lobei na palumeihon rumah ai, ase ulang gabe butak haganup na adong ibagas rumah ai; dob ai pe ase masuk malim ai, laho mamareksa rumah ai. 14:36 Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan, sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya.
14:37 Anjaha sanggah na mamareksa ai, anggo jumpahsi tanda-tanda na maratah atap na magerger bani dingding ni rumah ai, na holnohan idahon ase dingding na legan ai, (bd. 13:3.) 14:37 Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya, yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu,
14:38 jadi luar ma malim ai humbagas rumah ai hulabah ni rumah ai, anjaha itutup ma rumah ai pitu ari dokahni. 14:38 imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah, dan menutup rumah itu tujuh hari lamanya.
14:39 Papitu-arihon roh ma use malim ai laho mamareksa, anjaha anggo lambin manrarat do naborit ai bani dingding ni rumah ai, 14:39 Pada hari yang ketujuh imam harus datang kembali; kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah,
14:40 jadi hatahonon ni malim ai ma na padaratkon batu ai, ianan ni naborit ai, anjaha igijigkon ma ai hudarat ni huta ai bani sada ianan na butak. 14:40 maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya ke luar kota ke suatu tempat yang najis.
14:41 Anjaha rumah ai kiskison ma ai hampit bagas inggot, anjaha orbuk pangkiskisan ai ambukkononkon ma ai hudarat ni huta ai, bani ianan na butak. 14:41 Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan ke luar kota ke suatu tempat yang najis.
14:42 Ibuat ma batu na legan panggantih ni batu na dob binuat ai, ampa hapur na legan laho mangkapuri rumah ai use. 14:42 Dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu.
14:43 Tapi anggo mangulaki do roh naborit ai hu rumah ai, dob ipadarat batu ai hunjai, dob ikiskis rumah ai anjaha ikapur use ai, 14:43 Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi,
14:44 maningon laho do malim ai use laho mamareksa ai; anjaha anggo lambin manrarat do naborit ai i rumah ai, naborit gadam na bajan ma ai bani rumah ai; butak ma ai. 14:44 dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis.
14:45 Jadi parsedaon ma rumah ai, batuni ai, parhayuni ampa hapur na bani rumah ai, anjaha maningon padaraton do ai hudarat ni huta ai bani sada ianan na butak. 14:45 Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya ke luar kota ke suatu tempat yang najis.
14:46 Anjaha barang ise halak na masuk hu rumah ai, sadokah na hona tutup ai, maningon butak do ia ronsi bodari. (bd. 11:24.) 14:46 Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup, menjadi najis sampai matahari terbenam.
14:47 Barang ise na modom i rumah ai, maningon burihanni do pakeianni; anjaha barang ise na mangan i rumah ai maningon burihanni do pakeianni. 14:47 Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya; demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya.
14:48 Tapi anggo roh malim ai laho mamareksa rumah ai, tapi seng be lambin manrarat naborit ai i rumah ai, dob ihapuri ai, jadi patugahon ni malim ai ma na borsih do rumah ai; tongon domma malum naborit ai. 14:48 Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu, sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir, karena tanda itu telah hilang.
14:49 Anjaha laho mangurus rumah ai, ibuat malim ai ma dua manuk-manuk, hayu ares, bonang sigerger ampa isop. 14:49 Kemudian, untuk menyucikan rumah itu, haruslah ia mengambil dua ekor burung, kayu aras, kain kirmizi dan hisop.
14:50 Sada humbani manuk-manuk ai isayat ma ai iatas ni sada ni sada hudon tanoh, ibabou ni bah mardalan. (ay. 5, 6.) 14:50 Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir.
14:51 Dob ai ibuat ma hayu ares, isop, bonang sigerger ampa manuk-manuk na manggoluh ai, isornopkon ma ai hubagas daroh ni manuk-manuk na dob sinayat ai, ampa hubagas bah na mardalan ai; ipispiskon ma ai pitu hali hubani rumah ai. 14:51 Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmizi dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu, kemudian ia harus memercik kepada rumah itu tujuh kali.
14:52 Sonai ma pangurasionni bani rumah ai, marhitei daroh ni manuk-manuk ai, marhitei bah mardalan ai, marhitei manuk-manuk na manggoluh ai, marhitei hayu ares ai, isop ampa bonang sigerger ai. 14:52 Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmizi.
14:53 Dob ai ipaluah ma manuk-manuk na manggoluh ai hudarat ni huta ai, hu tongah talun, laho mambahen pardearan bani rumah; jadi borsih ma ai. (ay. 7.) 14:53 Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke luar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir.
14:54 In ma titah pasal naborit-naborit gadam, pasal na marutu-rutu, 14:54 Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala,
14:55 pasal gadam na bani pakeian ampa rumah, 14:55 tentang kusta pada pakaian dan rumah,
14:56 pasal bayoh, puru ampa hurap, 14:56 tentang bengkak, bintil-bintil dan panau,
14:57 laho patorangkon sadihari butak atap borsih ai. In ma titah pasal naborit gadam. 14:57 untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir; itulah hukum tentang kusta.”
<< Imamat 13 Imamat 15 >>