1 Raja-raja 3

Minggu 21 Juli 2019, V Dob Trinitas: Sibasaon, 1 Raja-raja 3:5-15; Ambilan, Jakobus 1: 2-12
Sibasaon 31 Desember 2016, 1 Raja-raja 3: 5-14; Ambilan Johannes 8: 12-19
3:1 Dob ai martondong ma si Salomo hubani Parao, raja ni Masir, ai ibuat do boru ni Parao bahen parinangonni, anjaha iboan hu huta ni si Daud, paima idobkon pajongjong rumahni, rumah ni Jahowa pakon tembok ni huta Jerusalem inggot. (5 Mus. 23:8.) 3:1 Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir; ia mengambil anak Firaun, dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah TUHAN dan tembok sekeliling Yerusalem.
3:2 Manggalang bani buntu-buntu ope halak na mabuei ai, halani seng dong ope ipajongjong rumah bani goran ni Jahowa das bani panorang ai. (5 Mus. 12:13, 14; 1 Sam. 9:12; 2 Raj. 18:22; 2 Kron. 33:17.) 3:2 Hanya, bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama TUHAN sampai pada waktu itu.
3:3 Holong do uhur ni si Salomo mangidah Jahowa, anjaha marparlahou do ia bani aturan ni bapani si Daud; tapi i buntu-buntu ope ia manggalang pakon manutung dahupa. (1 Kron. 21:29.) 3:3 Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada TUHAN dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya; hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan.
3:4 Sahali laho ma raja ai hu Gibeon laho manggalang ijai, ai buntu-buntu bolon do ijai. Saribu galangan situtungon igalangkon si Salomo bani anjap-anjap ai. 3:4 Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab di situlah bukit pengorbanan yang paling besar; seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu.
3:5 I Gibeon ma talar Jahowa hubani si Salomo ibagas nipi borngin-borngin. Nini Naibata ma: Pangindo ma, barang aha do sihol bereonku bam. (bd. 9:2; Luk. 18:41.) 3:5 Di Gibeon itu TUHAN menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah: “Mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu.”
3:6 Dob ai nini si Salomo ma: Domma ipatidak Ham idop ni uhur banggal hubani juak-juakmu, bapa, si Daud, halani marparlahou ia i lobeimu ibagas hasintongan, hapintoron pakon bonar ni paruhuran dompak Ham; anjaha domma ipatotap Ham bani idop ni uhur na banggal on, anjaha ibere Ham do bani sada anak na hundul bani paratasni sadari on. (bd. 1:48; 15:3, 4.) 3:6 Lalu Salomo berkata: “Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau; dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini.
3:7 On pe, Ham Jahowa, Naibatangku, domma ipabangkit Ham jabolonmu on gabe raja gantih ni bapa, raja Daud, tapi danak ope ahu, seng hubotoh ope ruhut ni na idarat barang na ibagas huta pe. (bd. 2:2; 4 Mus. 27:16, 17.) 3:7 Maka sekarang, ya TUHAN, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman.
3:8 Itongah-tongah ni bangsamu do jabolonmu on, ai ma na pinilihmu, sada bangsa na bolon, na so tarhira barang tarbilangi halani bueini. (bd. 4:20; 1 Mus. 13:16; 32:12.) 3:8 Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kaupilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
3:9 Halani ai, bere ham ma hubani jabolonmu on uhur na pantas laho manggomgom bangsamu in, ase hubotoh manirang na madear humbani na masambor; ai mintor ise ma mangasup manggomgom bangsamu na banggal on? 3:9 Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?”
3:10 Jadi rosuh ma uhur ni Jahowa, halani sonai pangindoan ni si Salomo. 3:10 Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
3:11 Jadi nini Naibata ma hubani: Halani on do ipangindo ho, seng ipangindo ho ganjang ni umur, barang habayakon, barang hosah ni munsuhmu, tapi uhur do ipangindo ho laho mangarusi uhum, 3:11 Jadi berfirmanlah Allah kepadanya: “Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum,
3:12 tonggor ma, bahenonku ma romban hubani hatamai. Bereonku ma bam uhur na pentar anjaha na pantas, ase ulang adong na songon ho i lobeimu barang na sihol tubuh ope i pudimu. (bd. 5:7, 12; 4:31; Pod. 2:3-6; Par. 1:16.) 3:12 maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau.
3:13 Ambah ni ai, na so pinangindomai pe, bereonku do bam, ai ma habayakon pakon hasangapon, ase ulang adong be na songon ho raja, sadokah ho manggoluh. (Pod. 3:13-16; Par. 2:7-10; Mat. 6:33.) 3:13 Dan juga apa yang tidak kauminta Aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja.
3:14 Anjaha anggo sai tong do ho marparlahou bani dalanku, iramotkon ho titahku pakon parentahku, songon parlahou ni bapamu si Daud, jadi tumpakonku ma ho sayur matua. (bd. 9:4; 11:42; Pod. 3:16.) 3:14 Dan jika engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku, sama seperti ayahmu Daud, maka Aku akan memperpanjang umurmu.”
3:15 Dob ai puho ma si Salamo, tonggor ma, nipi do hape. Jadi dob das ia hu Jerusalem, jongjong ma ia ilobei ni poti parpadanan ni Jahowa, igalangkon ma galangan situtungon pakon galangan pardameian, anjaha ibere mangan ganup juak-juakni. (2 Kron. 1:4.) 3:15 Lalu terjagalah Salomo; ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya.
3:16 Ijai roh ma dua halak boru jalang hulobei ni raja ai, jongjong ma sidea i lobeini. 3:16 Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya.
3:17 Nini sahalak humbani naboru ai ma: Santabi tuannami! Ia ahu pakon naboru on marianan do ibagas sada rumah; jadi tubuhan tuah ma ahu i lambungni i rumah ai. 3:17 Kata perempuan yang satu: “Ya tuanku! aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak, pada waktu dia ada di rumah itu.
3:18 Dob ai patoluarihon dob tubuhan tuah ahu, tubuhan tuah ma homa naboru on; hanami na dua hansa, seng dong halak na legan i rumah ai, sobali hanami na dua. 3:18 Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak; kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah.
3:19 Matei ma anak ni naboru on borngin, halani tardondonisi. 3:19 Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya.
3:20 Jadi puho ma ia tongah borngin, iangkat ma anakku hun lambungku, sanggah modom jabolonmu naboru on, anjaha iabing ma ai, anakni na matei ai inahkon ma hu abinganku. 3:20 Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku; sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku.
3:21 Jadi sanggah puho ahu sogod-sogod laho painumkon anakkai, gabe tonggor ma, domma matei ia. Tapi dob hupapangkei sogod, tonggor ma, seng anakku na hutubuhkon ai hape ai. 3:21 Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati, tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan.”
3:22 Tapi nini naboru na legan ai ma: Lang, anakku do na manggoluh in, tapi anakmu do na matei in. Nini na parlobei ai ma: Lang, anakmu do na matei in, tapi anakku do na manggoluh in. Sonai ma sidea marsurai ilobei ni raja ai. 3:22 Kata perempuan yang lain itu: “Bukan! anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati.” Tetapi perempuan yang pertama berkata pula: “Bukan! anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup.” Begitulah mereka bertengkar di depan raja.
3:23 Dob ai nini raja ai ma: Na sada on mangkatahon: On do anakku na manggoluh on, anakmu do na matei in. Tapi na sada on mangkatahon: Lang, anakmu do na matei in, anakku do na manggoluh on. 3:23 Lalu berkatalah raja: “Yang seorang berkata: Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata: Bukan! Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup.”
3:24 Nini raja ai ma: Buat nasiam bangku sada podang! Jadi ibuat sidea ma sada podang bani raja ai. 3:24 Sesudah itu raja berkata: “Ambilkan aku pedang,” lalu dibawalah pedang ke depan raja.
3:25 Dob ai nini raja ai ma: Ponggol dua nasiam ma dakdanak na manggoluh in, anjaha bere nasiam ma, samponggol hubani na sada on, anjaha na samponggol nari hubani na sada an. 3:25 Kata raja: “Penggallah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain.”
3:26 Jadi nini naboru paranak na manggoluh ai ma hubani raja ai, ai holong tumang do uhurni ibagas mangidah anakni ai: Sombahku bamu, tuannami, bere ma bani dakdanak na manggoluh in, sabonar ulang ma ibunuh ham ia. Tapi nini naboru na sadanari ai ma: Ulang bam, ulang bangku, iponggol ma in! (Jes. 49:15.) 3:26 Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya: “Ya tuanku! Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia.” Tetapi yang lain itu berkata: “Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah!”
3:27 Dob ai nini raja ai ma mambalosi: Bere nasiam ma dakdanak na manggoluh in bani naboru on, ulang bunuh nasiam ai, on do inangni. 3:27 Tetapi raja menjawab, katanya: “Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia; dia itulah ibunya.”
3:28 Sar ma panguhumion ni raja ai hu sab Israel, gabe mabiar ma sidea mangidah raja ai, ai iidah sidea hapentaran ni Naibata do ibagas panguhumion na dong bani ai. (Dan. 5:11.) 3:28 Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat, bahwa hikmat dari pada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.
<< 1 Raja-raja 2 1 Raja-raja 4 >>