Hosea 8

8:1 Bahen ma tarompet in hu pamanganmu! Ai adong do songon manuk-manuk sipanoroh ibabou ni rumah ni Jahowa; ai iosei sidea do padanku, anjaha ilaosi titahku. (bd. 5:8; 6:7; 5 Mus. 18:49; Jes. 58:1.) 8:1 Tiuplah sangkakala! Serangan laksana rajawali atas rumah TUHAN! Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjian-Ku dan telah mendurhaka terhadap pengajaran-Ku.
8:2 Dilo-dilo sidea hubangku: Ham Naibatangku, hanami halak Israel, itanda hanami do Ham! 8:2 Kepada-Ku mereka berseru-seru: “Ya Allahku, kami, Israel mengenal Engkau!”
8:3 Itulak Israel do na madear, halani ai pardakdakon ni munsuh do sidea. 8:3 Israel telah menolak yang baik — biarlah musuh mengejar dia!
8:4 Ipabangkit sidea do raja, tapi seng marhitei Ahu. Iangkat kopala-kopala, tapi seng ibagas botohku. Humbani pirak pakon omas ni sidea ipauli do gana-gana bahen hamagouan ni sidea sandiri. (bd. 2:10; 1 Raj. 12:20; 2 Raj. 15:14; 25:30.) 8:4 Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuan-Ku; mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahu-Ku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan.
8:5 Sogam do uhurhu bani anak ni lombumu, ale Samaria. Gara do ringisku dompak sidea. Piga dokah nari nani, ase pitah sidea i Israel? (1 Raj. 12:28.) 8:5 Aku menolak anak lembumu, hai Samaria; murka-Ku menyala terhadap mereka! Sampai berapa lama tidak dapat disucikan,
8:6 Tukang omas do mambahen anak ni lombu ai, sedo Naibata ai. Tongon, anak ni lombu ni Samaria ai, maningon ropukon do ai. (2 Mus. 32:20.) 8:6 orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah! Sungguh, akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu!
8:7 Logou do itidahkon sidea, jadi haba-haba ma sabionni. Gandum na i juma seng marbuyur, seng dong dapot topung hunjai. Anggo mambere gogoh ai, halak na legan do mamangani ai. (Jer. 12:14.) 8:7 Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung; gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka; tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung; dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya.
8:8 Hona bondut do Israel, domma songon hudon na so marguna sidea bani bangsa-bangsa. (Jer. 22:28; Jes. 30:14.) 8:8 Israel sudah ditelan; sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang.
8:9 Ai laho do sidea hu Assur, sasadasi songon halode liar, igaji-gaji do na mangkaholongisi. (bd. 5:13; 7:11; Hes. 16:33.) 8:9 Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri; Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta.
8:10 Age pe iboli hasoman sariah itongah-tongah ni bangsa-bangsa, podas ma eraponku sidea. Maronti ma sidea lobei pabangkit raja ampa kopala-kopala. 8:10 Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini Aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka.
8:11 Tongon ipabuei Efraim do anjap-anjap bani, gabe mambahen mardousai ai bani sidea. 8:11 Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah; mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa.
8:12 Marlaksa-laksa pe titahku husuratkon bani, ihira sidea do ai songon podah na ganjil. 8:12 Sekalipun Kutuliskan baginya banyak pengajaran-Ku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing.
8:13 Marosuh do sidea manggalang; igalangkon sidea do gulei, anjaha ipangan do ai, tapi seng marosuh Jahowa mangidah ai. Idingat do sonari hajahaton ni sidea, anjaha ibalaskon do dousa ni sidea; sai mulak do sidea hu Masir. (bd. 6:6; 9:3; 5 Mus. 28:68; Jes. 1:11; 66:3.) 8:13 Mereka mencintai korban sembelihan; mereka mempersembahkan daging dan memakannya; tetapi TUHAN tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka; mereka harus kembali ke Mesir!
8:14 Lupa do Israel bani na manompasi, anjaha ipauli do panumbahan-panumbahan; ipabuei Juda huta na pinatoguh, Tapi tongosonku do apuy bani huta-hutani, jadi bois ma panganonni benteng-bentengni. (Jes. 17:27; Ams. 2:5.) 8:14 Israel telah melupakan Pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana; Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu; tetapi Aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis.
<< Hosea 7 Hosea 9 >>