Hosea 5

5:1 Tanggar ma on, ale malim! Parimbagaskon ma, ale halak Israel! Tangihon ma, ale sipanrajai! Ai mangonai bannima do uhum in, ai gabe siding do hanima i Mispa, gabe puhot na tinaon i Tabor, 5:1 Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja! Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mizpa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor,
5:2 anjaha ipabagas hanima do godung hamagouan na i Sittim, halani ai uhumonku do hanima. 5:2 dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim, maka Aku ini akan menghajar mereka sekalian.
5:3 Hutanda do Efraim, anjaha Israel seng ponop humbangku; tongon, sonari manriah-riah do Efraim anjaha hona butakan Israel. (bd. 1:2.) 5:3 Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagi-Ku, sebab engkau telah berzinah, hai Efraim; dan Israel telah menajiskan diri.
5:4 Pambahenan ni sidea do mambahen lang boi be sidea mulak bani Naibata ni sidea. Ai tonduy panriah-riahon do ibagas uhur ni sidea, anjaha seng itandai sidea Jahowa. (bd. 4:12.) 5:4 Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal TUHAN.
5:5 Gijang ni uhur ni Israel do saksi na mangimbangsi; maningon tompas do Efraim halani hajahatonni. Juda pe tompas do rap pakonsi. (bd. 7:10.) 5:5 Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri; Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda.
5:6 Roh do sidea mamboan biri-biri ampa lombu ni sidea mangindahi Jahowa, tapi seng jumpah sidea Ia; domma surut Ia humbani sidea. (Jes. 1:11-15; Jer. 11:11; Joh. 7:34.) 5:6 Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari TUHAN, tetapi tidak akan menjumpai Dia; Ia telah menarik diri dari mereka.
5:7 Mangosei do sidea dompak Jahowa, tongon anak salong-salongan do tinubuhkon ni sidea; halani ai boiskonon ni pesta poltak ni bulan do sidea ampa juma ni sidea. 5:7 Mereka telah berkhianat terhadap TUHAN, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah; sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka.
5:8 Sompul ma tanduk i Gibea, tarompet ai i Rama. Pahata ma tingting i Bet-Awen, hirjati ma Benjamin! (bd. 4:15.) 5:8 Tiuplah sangkakala di Gibea, dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet-Awen, gemetarlah, hai Benyamin!
5:9 Gabe halimisan do Efraim bani panorang uhum ai; na sintong do na hupabotohkon ai bani marga ni Israel. 5:9 Efraim akan menjadi tandus, pada hari penghukuman; mengenai suku-suku Israel Aku memberitahu apa yang pasti.
5:10 Gabe songon halak siosor parbalogan do kopala-kopala ni Juda; duruskononku do ringisku bani sidea songon bah. (5 Mus. 19:14; 27:17.) 5:10 Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas; ke atas mereka akan Kucurahkan gemas-Ku seperti air.
5:11 Hona odoh-odoh do Efraim, maropuk bani paruhuman, halani marosuh ia mangihutkon gana-gana na lang ai. (1 Raj. 12:28; Jes. 29:13.) 5:11 Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan.
5:12 Halani ai gabe doskon ngitngit do Ahu bani Efraim, anjaha songon burbur na parsedahon bani ginompar ni Juda. 5:12 Sebab itu Aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda.
5:13 Dob iidah Efraim naboritni anjaha Juda ugahni, laho do Efraim hu Assur, isuruh do suruhanni bani raja bolon ai. Tapi seng tarbahensi pamalum hanima atap tartambarisi ugahnima. (bd. 7:11; 10:6.) 5:13 Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja ‘Agung’. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu dari padamu.
5:14 Ai gabe songon singa do Ahu bani Efraim janah songon anak ni singa bani ginompar ni Juda. Ahu, Ahu tongon manoroh, dob ai lintun hunjai. Ahu do na manaluhon, seng dong na boi paluahkon. (bd. 6:1; 13:7.) 5:14 Sebab Aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku, Aku ini akan menerkam, lalu pergi, Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan.
5:15 Mulak ma ahu use bani iananku, paima itanda sidea salahni gabe ipindahi sidea bohingku, anjaha ibagas hasosakan ni sidea ai pindahan ni sidea ma Ahu. (Jes. 26:16.) 5:15 Aku akan pergi pulang ke tempat-Ku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajah-Ku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan Aku:
<< Hosea 4 Hosea 6 >>