Hosea 4

4:1 Tangihon ma hata ni Jahowa, ale ginompar ni Israel, ai adong do paringoran ni Jahowa ampa pangisi ni tanoh in; ai seng dong hasintongan, seng dong haholongan, anjaha seng dong habotohon pasal Naibata i tanoh in, 4:1 Dengarlah firman TUHAN, hai orang Israel, sebab TUHAN mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini.
4:2 tapi bija do, ladung, pambunuhon, panangkoon ampa parbangkison; masa do odoh-odoh anjaha marompot mardurusan daroh. 4:2 Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah.
4:3 Halani ai marhoru do tanoh in, anjaha sagala pangisini hurleh, sonai homa binatang na i talun ampa manuk-manuk na i awang-awang; anjaha dengke na ibagas laut ai pe rasei do. 4:3 Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana; juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap.
4:4 Tapi ulang ma pala adong atap ise na maminsang, anjaha ulang ma pala adong na mangaduhon, ai ho do imbangku martinggil, ale malim! (5 Mus. 17:12.) 4:4 Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegor, sebab terhadap engkaulah pengaduan-Ku itu, hai imam!
4:5 Maningon tartolsu do ho arian, nabi pe tompas do rap pakon ho borngin; anjaha inangmu pe bois do bahenonku. 4:5 Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari; dan Aku akan membinasakan ibumu.
4:6 Seda do bangsangku halani hurang ni habotohon; halani itulakkon ho habotohon, tulakkononku do ho, ase ulang be ho malim bangku. Halani lupa ho bani titah ni Naibatamu, lupa ma homa Ahu bani anakmu. (Jes. 5:13.) 4:6 Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Allah; karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu.
4:7 Lambin martambah-tambah sidea, lambin mardousai do sidea dompak Ahu. Ubahonku do hasangapon ni sidea ai gabe habadoron. (Pil. 3:19.) 4:7 Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepada-Ku, kemuliaan mereka akan Kutukar dengan kehinaan.
4:8 Manggoluh do sidea humbani dousa ni bangsangku, anjaha marosuh do sidea bani hajahatonni. (3 Mus. 6:19.) 4:8 Mereka mendapat rezeki dari dosa umat-Ku dan mengharapkan umat-Ku itu berbuat salah.
4:9 Dos do na sihol masa bani malim ampa bani halak simbuei; Marlulu ma Ahu bani sidea romban hubani parlahou ni sidea; anjaha mambalas do Ahu bani sidea halani pambahenan ni sidea. (Jes. 24:2.) 4:9 Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam: Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan Aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya.
4:10 Mangan pe sidea tapi seng bosur, marbangkis pe sidea, tapi seng manggargar, halani itadingkon sidea Jahowa laho mandalankon parbangkison. (3 Mus. 26:26; Hag. 1:6.) 4:10 Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan TUHAN untuk berpegang kepada sundal.
4:11 Anggur ampa minumon koras, ai do na parseda uhur. 4:11 Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir.
4:12 Marpanungkun bani hayu-hayu do bangsangku, anjaha tungkot ni sidea mambere bani sidea pangungkabon. Tongon, tonduy parbangkison do na pakahou sidea, marbalik do sidea humbani Naibata ni sidea, laho mangkorjahon parbangkison. (bd. 5:4; Jer. 2:27.) 4:12 Umat-Ku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka.
4:13 Bani pakpak ni dolog do sidea manggalang, anjaha bani buntu-buntu manutung dahupa, sonai homa itoruh ni buah, jabi-jabi pakon baringin halani dear ni linggomni ai. Halani ai manriah-riahi do borunima anjaha marbangkisi parumaennima. (2 Raj. 17:29; Jes. 57:7; Hes. 6:13; 20:28.) 4:13 Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal.
4:14 Tapi seng uhumonku borunima halani na manriah-riahi atap parumaennima halani na marbangkisi ai, ai dalahi-dalahi pe mardomu-domu do rap pakon boru jalang, anjaha rap manggalang ampa boru jalang na i rumah panumbahan-panumbahan; anjaha bangsa na so maruhur ai maningon seda do. 4:14 Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal; sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh.
4:15 Age pe manriah-riah ho ale Israel, ulang namin dihut Juda marsalah! Ulang ma laho hanima hu Gilgal, ulang ma tangkog hu Bet-Awen, anjaha ulang ma marbija, mangkatahon: Songon sintongni manggoluh Jahowa! (bd. 9:15; 10:5; 1 Raj. 12:29; Ams. 5:5; 8:14.) 4:15 Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet-Awen, dan janganlah bersumpah: “Demi TUHAN yang hidup!”
4:16 Tongon, songon lombu jalang na hengkeng, sonai do hengkeng ni Israel; mintor tarparmahan Jahowa ma sidea songon biri-biri bani sampalan na bolag? 4:16 Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang TUHAN menggembalakan mereka, seperti domba di tanah lapang?
4:17 Marpardomuan bani gana-gana do Efraim, paturut ma ia hujin. 4:17 Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia!
4:18 Siparmabuk-mabuk do sidea, sidalankon parriah-riahon, holongan do uhur ni sidea bani habadoron, ase humbani na boi gabe hasangapon bani sidea. (Mik. 7:3.) 4:18 Persepakatan para pemabuk! mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan; mereka lebih mencintai kehinaan dari pada kemasyhuran mereka.
4:19 Logou do na manaluhon sidea marhitei habongni, anjaha gabe bador do sidea halani panggalangon ni sidea. 4:19 Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka.
<< Hosea 3 Hosea 5 >>