Hosea 2

2:1 Gilai ma inangnima, gilai ma! ai seng be parinangonku ia, anjaha Ahu pe seng be paramangonni, ase ipadaoh hun lobeini parriah-riahonni ai ampa parbangkisonni ai humbani bagod-bagodni. (Jer. 3:1; Hes. 16:23.) 2:1 “Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan isteri-Ku, dan Aku ini bukan suaminya; biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya,
2:2 Anggo lang hupasalang ma ia, hubahen ma ia songon sanggah tubuh ia, hubahen ma ia songon tanoh halimisan, songon tanoh dorging-dorging, anjaha hubahen ma ia matei horahan. 2:2 supaya jangan Aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan.
2:3 Bani anakni pe seng holong uhurmu, ai anak salong-salongan do ai. 2:3 Tentang anak-anaknya, Aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal.
2:4 Ai boru jalang do inang ni sidea, situbuhkon sidea ai butak do parlahouni. Nini do: Huihut-ihut ma na mangkaholongi ahu, na mambere bangku sipanganonku pakon si-inumonku, wol ampa bonang, minak ampa siinum-inumon. (Jer. 44:7.) 2:4 Sebab ibu mereka telah menjadi sundal; dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku.
2:5 Halani ai runggaonku do dalanni bani duri-duri, anjaha pajongjongonku tembok mangolatsi, ase ulang be ibotoh dalanni. 2:5 Sebab itu, sesungguhnya, Aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya.
2:6 Iparayak do na mangkaholongisi, tapi seng dapotsi, Pindah-pindah do ia bani sidea, tapi seng jumpahsi. Jadi nini ma: Laho ma ahu, mulak hubani paramangonku hinan, ai sonangan do ahu ijia ase sonari. 2:6 Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka; dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata: Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia dari pada sekarang.
2:7 Seng dong ibotoh, paboa Ahu do ai, na mambere bani gandum, anggur ampa minak, anjaha na manlayak-layakkon bani buei pirak ampa omas, ai ma na pinakei ni sidea paulihon Baal. (Hes. 16:16.) 2:7 Tetapi dia tidak insaf bahwa Akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal.
2:8 Halani ai buatonku ma mulak gandumhu bani panorangni ampa anggurhu bani musimni; anjaha wolhu ampa hiou pe sontaphononku do, ai ma na manrungkub hatalanjangonni hinan. 2:8 Sebab itu Aku akan mengambil kembali gandum-Ku pada masanya dan anggur-Ku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenan-Ku yang harus menutupi auratnya.
2:9 Anjaha patalagonku do hailaonni ilobei ni na mangkaholongisi, anjaha seng dong na boi paluahkonsi humbani tanganku. (bd. 5:14; Jer. 13:22, 26.) 2:9 Dan sekarang, Aku akan menyingkapkan kemaluannya, di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tangan-Ku.
2:10 Parontihononku do haganup malas ni uhurni, pesta-pestani, poltak ni bulanni, ari Sabatni ampa haganup ari rayani. (Ams. 8:10.) 2:10 Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya dan hari Sabatnya dan segala perayaannya.
2:11 Parsedaonku do hayu anggurni ampa hayu, arani, ai ma na hinatahonni ai: On do upah bangku, na binere ni na mangkaholongi ahu bangku. Gabe harangan do ai bahenonku, anjaha binatang na i talun ai do manggagati ai. (Ps. 80:13; Jes. 5:5.) 2:11 Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya: Ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku! Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis.
2:12 Marlulu do Ahu bani halani pesta-pesta bani Baal, ai ma na manutung dahupa ai ia bani Baal ai, ipajagar dirini marhitei tintinni ampa omas-omasni, iirik-irik na mangkaholongisi, tapi Ahu ihalupahon do, nini Jahowa. 2:12 Dan Aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan Aku,” demikianlah firman TUHAN.
2:13 Tapi huajar-ajari ma ia anjaha huboan ma ia hu halimisan, anjaha lamlam do parsahapku bani. (Jes. 40:2; Hes. 20:35.) 2:13 “Sebab itu, sesungguhnya, Aku ini akan membujuk dia, dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya.
2:14 Ijai berehononku ma bani pohon anggurni, anjaha bahenonku do habungan Ahor gabe horbangan pangarapan. Anjaha ijai tangihononni ma Ahu, songon bani panorang haposoonni, songon sanggah na tangkog ai ia hun Masir. (2 Mus. 15:1; Jos. 7:24-26.) 2:14 Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir.
2:15 Bani ari ai, nini Jahowa, goranonmu ma Ahu: Paramangonku, lang be: Baalhu. Padaohonku do goran Baal humbani pamanganmu, ase ulang be isobut-sobut halak goranni ai. 2:15 Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, engkau akan memanggil Aku: Suamiku, dan tidak lagi memanggil Aku: Baalku!
2:16 Bahenonku do bannima bani ari ai padan pakon binatang harangan ampa manuk-manuk na i awang-awang ampa sagala na manjulur i tanoh in; masabkononku do sior, podang ampa porang hun tanoh in, anjaha bahenonku do hanima sonang marianan. 2:16 Lalu Aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut.
2:17 Riridonku do ho gabe tunangan bangku sadokah ni dokahni; riridonku do ho marhitei hapintoran, uhum, idop ampa holong ni uhur.(Job 5:23; Jes. 11:6; Hes. 34:25.) 2:17 Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram.
2:18 Riridonku do ho bangku ibagas habujuron, gabe tandaonmu ma Jahowa.(Hes. 16:8; Pangk. 19:7.) 2:18 Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang.
2:19 Bani panorang ai, nini Jahowa, tangihononku ma langit, tangihonon ni langit ma tanoh on, (Ps. 146:6; Jer. 31:34.) 2:19 Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal TUHAN.
2:20 anjaha tangihonon ni tanoh on ma gandum, anggur ampa minak, anjaha ganup ai manangihon Jesreel, (Sak. 8:12.) 2:20 Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi.
2:21 anjaha tidahkononku ma ia bangku i tanoh in. Marholong ni uhur ma Ahu bani si Lo-Ruhama (Na so hinaholongan) anjaha hatahononku ma hubani si Lo-Ammi (Seng bangsangku): Bangsangku do ho, anjaha ia mangkatahon: Ham do Naibatangku. (bd. 1:6; 2:1; 1 Ptr. 2:10; Rom 9:25.) 2:21 Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yizreel.
2:22 Aku akan menaburkan dia bagi-Ku di bumi, dan akan menyayangi Lo-Ruhama, dan Aku berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku engkau! dan ia akan berkata: Allahku!”
<< Hosea 1 Hosea 3 >>