Hosea 1

1:1 On ma hata ni Jahowa na roh hubani si Hosea, anak ni si Beri, bani panorang ni si Usia, si Jotam, si Ahas pakon si Hiskia, ai ma raja-raja ni Juda, ampa bani panorang ni si Jerobeam, anak ni si Joas, raja ni Israel. (Jes. 1:1; 2 Raj. 14:23; Ams. 1:1.) 1:1 Firman TUHAN yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel.
1:2 Sanggah na ipungkah Jahowa marsahap marhitei si Hosea, nini ma hubani si Hosea: Laho ma ho, buat ma bam sada boru jalang, ase tubuh bam anak humbani boru jalang ai, ai sai inunut nagori in do marbangkisi, marbalik humbani Jahowa. (bd. 3:1; Jer. 3:1; Hes. 23:3.) 1:2 Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: “Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi TUHAN.”
1:3 Jadi laho ma ia anjaha ibuat ma si Gomer, boru ni si Diblaim; boratan rumah ma ia anjaha itubuhkon ma sada anak. 1:3 Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki.
1:4 Jadi nini Jahowa ma hubani: Bahen ma goranni si Jesriel; ai tongkin nari mando luluhononku ma daroh ni Jesreel hubani ginompar ni si Jehu, anjaha parontihononku ma harajaon Israel. (2 Raj. 10:30; 15:12.) 1:4 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: “Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel.
1:5 Anjaha bani panorang ai, ponggolhononku ma sior ni Israel i pamah Jesreel. 1:5 Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel.”
1:6 Boratan rumah ma use ia anjaha itubuhkon ma sada boru. Dob ai ihatahon Jahowa ma hubani: Bahen ma goranni si Lo-Ruhama (Na so hinaholongan); ai seng holong be uhurhu bani ginompar ni Israel, anjaha seng be marulak-ulakan uhurhu mangidah sidea. (bd. 2:3, 25.) 1:6 Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: “Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka.
1:7 Tapi marulak-ulakan do uhurhu anggo bani ginompar ni Juda, anjaha paluahonku do sidea marhitei Jahowa, Naibata ni sidea; seng paluahonku sidea marhitei sior atap podang atap porang atap huda atap jolma siajak huda pe. 1:7 Tetapi Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi TUHAN, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda.”
1:8 Jadi dob sirang minum si Lo-Ruhama, boratan rumh ma use parinangon ai, anjaha itubuhkon ma sada anak. 1:8 Sesudah menyapih Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki.
1:9 Dob ai nini Jahowa ma: Bahen ma goranni si Lo-Ammi (Seng bangsangku), ai seng be bangsangku hanima, anjaha Ahu pe seng be Naibatanima. (bd. 2:3, 25.) 1:9 Lalu berfirmanlah Ia: “Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umat-Ku dan Aku ini bukanlah Allahmu.”
1:10 Tapi ia bilangan ni bangsa Israel magira, maningon songon buei ni horsik na i topi ni laut do, seng tarsuhati atap tarbilangi. Anjaha gantih ni hata na dompak sidea ai: “Sedo bangsangku hanima”, hatahononkon ma bani sidea: “Anak ni Naibata na manggoluh in!” (1 Mus. 22:17; 32:12; Rom 9:26; 1 Ptr. 2:10.) 1:10 Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: “Kamu ini bukanlah umat-Ku,” akan dikatakan kepada mereka: “Anak-anak Allah yang hidup.”
1:11 Jadi mardomu ma magira halak Juda rap pakon halak Israel, pabangkiton ni sidea ma bani sidea sada kopala, anjaha tangkog ma sidea hun nagori in, ai banggal do ari Jesreel ai. (Jes. 11:11-13; Jer. 3:18; 30:9; Hes. 27:22.) 1:11 Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yizreel itu.
1:12 Hatahon ma hubani saninamu: Ammi (Bangsangku), ampa hubani botoumu: Ruhama (Na hihaholongan). (bd. 1:6, 9.) 1:12 Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki: “Ami!” dan kepada saudara-saudaramu perempuan: “Ruhama!”
<< Daniel 12 Hosea 2 >>