Hosea 12

12:1 Ilioti Efraim do Ahu marhitei ladung anjaha ginompar ni Israel marhitei pangoto-otoion. Anjaha Juda pe marbalik do humbani Naibata ampa humbani Na mapansing in, hatengeran ni uhur in. 12:1 Dengan kebohongan Aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel; sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Mahakudus yang setia.
12:2 Logou do iparmahan Efraim, anjaha logou hapoltakan do iayak-ayak ari-ari; ipabuei sidea do ladung ampa odoh-odoh. Mambahen parpadanan do sidea pakon Assur, anjaha iboan do minak hu Masir. (bd. 5:13; 7:11.) 12:2 Efraim menjaga angin, dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan; mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur, dan membawa minyak kepada Mesir.
12:3 Anjaha adong do paringoran ni Jahowa pakon Juda; marlulu do Ia dompak Jakob romban hubani dalanni, anjaha balaskononni do bani domu hubani pambahenanni. 12:3 TUHAN mempunyai perbantahan dengan Yehuda, Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya.
12:4 Bani partapaan ope domma ioto-otoi abangni, anjaha sanggah bani hagogohonni margulgul do ia pakon Naibata. (1 Mus. 25:22, 26; 32:25-29.) 12:4 Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah.
12:5 Margumpul do ia pakon malekat anjaha monang do, tangis do ia mangelek-elek idop ni uhurni. I Betel marjumpah do Naibata pakonsi, anjaha ijai iparsahapkon do ia. (1 Mus. 28:19; 35:15.) 12:5 Ia bergumul dengan Malaikat dan menang; ia menangis dan memohon belas kasihan kepada-Nya. Di Betel ia bertemu dengan Dia, dan di sanalah Dia berfirman kepadanya:
12:6 Jahowa, Naibata Zebaot, Jahowa do goranni. (2 Mus. 3:15; Ps. 83:19.) 12:6 — yakni TUHAN, Allah semesta alam, TUHAN nama-Nya —
12:7 Ai pe, mulak ma ho bani Naibatamu, dalankon ma idop ni uhur ampa uhum, anjaha tongtong martenger ni uhur bani Naibatamu. 12:7 “Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa.”
12:8 Songon partiga-tiga halak Kanaan ijolom Efraim do kilo palsu ibagas tanganni, marosuh do ia manipu. 12:8 Sama seperti Kanaan, dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras,
12:9 Nini: Tongon, bayak do ahu, dapotan pansarian do ahu. Bani haganup pansariankai seng dong jumpah bangku salah, ai ma dousa. (Pangk. 3:17.) 12:9 berkatalah Efraim: “Bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku! Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku.”
12:10 Ahu do Jahowa Niabatamu hun tanoh Masir nari, bahenonku do use ho marianan bani lampo-lampo, songon sanggah panorang na i halimisan. (bd. 3:14; Jes. 43:11.) 12:10 Tetapi Aku adalah TUHAN, Allahmu sejak di tanah Mesir; Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya.
12:11 Marsahap do ahu bani nabi, Ahu do pabuei pangungkabon, anjaha marhitei nabi-nabi marsahap do Ahu marhasoman limbaga. 12:11 Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi.
12:12 Masa do hajahaton i Gilead, gabe bois do sidea; manggalang do sidea bani lombu jonggi i Gilgal, gabe songon timbunan batu ma homa anjap-anjap ni sidea i juma na tininggalaan. (bd. 4:15; 6:8.) 12:12 Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka; di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang.
12:13 Hu tanoh Aram do maporus si Jakob, marhorja do si Israel ijai halani boru, marmahan biri-biri do ia laho mambuat parinangon bani. (1 Mus. 28:5; 29:20.) 12:13 Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat isteri, ya, untuk mendapat isteri ia menjadi gembala.
12:14 Marhitei sada nabi iboan Jahowa do Israel mandarat hun Masir, anjaha iparmahan do sidea marhitei sada nabi. (2 Mus. 3:10.) 12:14 Israel dituntun oleh TUHAN keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi, ya, ia dijaga oleh seorang nabi.
12:15 Sipuhoi ringis do pambahenan ni Efraim, halani ai marsapata hubani do bahenon ni Jahowa utang darohni ai, anjaha balaskononni bani hasamboron na hinorjahonni ai. 12:15 Efraim telah menimbulkan sakit hati-Nya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia, dan akan membalas celanya kepadanya.
<< Hosea 11 Hosea 13 >>