Hakim-hakim 19

19:1 Bani panorang ai, sanggah lang dong raja i Israel, adong ma sada halak Levi na mardagang-dagang i bona ni dolog Efraim; ibuat ma sada naboru na legan bahen inang ni anakni hun Betlehem-Juda. (bd. 17:6.) 19:1 Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem-Yehuda.
19:2 Tapi marbangkisma naboru ai, lanjar laho hun lambungni mulak hu rumah ni bapani, hu Betlehem-Juda, anjaha ijai ma ia hira-hira ompat bulan. 19:2 Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi dari padanya ke rumah ayahnya di Betlehem-Yehuda, lalu tinggal di sana empat bulan lamanya.
19:3 Dob ai bingkat ma paramangonni ai mangirikkonsi, laho mangelek-eleksi, ase iboan mulak; juak-juakni pakon saparangguan halode do iboan rap pakonsi. Iarahkon naboru ai ma ia hu rumah ni bapani, anjaha dob iidah bapa ni naboru ai ia, malas ma uhurni manjumpahkonsi. 19:3 Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali; bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya.
19:4 Jadi ijolomi tulangni ai, bapa ni naboru ai ma ia, gabe tading ma ia tolu ari ilambungni, rap mangan, minum pakon marborngin ijai. 19:4 Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal tiga hari lamanya pada ayah itu; mereka makan, minum dan bermalam di sana.
19:5 Jadi paompatarihon, ipagirah sidea ma sogod ni ai puho, sihol bingkat namin, tapi nini bapa ni naboru ai ma dompak helani ai: Paulak lobei gogohmu marhitei ruti sansayat, dob ai pe ase bingkat nasiam. (1 Mus. 18:5.) 19:5 Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya: “Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi.”
19:6 Dob ai hundul ma sidea, rap mangan minum ma sidea haduasi. Dob ai nini bapa ni naboru ai ma dompak dalahi ai: Mahua balosi ma marborngin anjaha pamalas ma uhurmu. (Rut 3:7.) 19:6 Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu: “Baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira.”
19:7 Tapi jongjong ma dalahi ai laho bingkat namin, jadi ielek-elek tulangni ai ma ia, gabe marborngin ma ia use ijai. 19:7 Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam.
19:8 Jadi palimaarihon ipagirah ma puho sogod laho bingkat namin, gabe ihatahon bapa ni naboru ai ma use: Pasonang ma lobei uhurmu, anjaha tading ma lobei tongkin nari, paima guling ari. Lanjar mangan ma sidea haduasi. 19:8 Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu: “Mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari surut.” Lalu makanlah mereka keduanya.
19:9 Dob ai puho ma dalahi ai sihol bingkat namin, ia pakon parinangonni ampa juak-juakni ai; tapi nini tulangni, bapa ni naboru ai ma: Tonggor ma domma guling ari, laho bod ma ari, marborngin ma ho ijon anjaha pasonang uhurmu, patar girah ma nasiam puho, laho mandalani dalan nasiam, laho mulak hu rumahmu. (Jer. 6:4; Luk. 24:29.) 19:9 Ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu, kepadanya: “Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang; baiklah tinggal bermalam, lihat, matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira; maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu.”
19:10 Tapi seng ra dalahi ai marborngin, marugas ma ia lanjar bingkat, gabe das ma ia tontang ni Jebus, ai ma Jerusalem; odor pakonsi do halode, na marpalana na sapasang ai sonai homa inang ni anakni ai. (bd. 1:21; 1 Kron. 11:4.) 19:10 Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam; ia berkemas, lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus — itulah Yerusalem –; bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga.
19:11 Sanggah dohor sidea hu Jebus anjaha sanggah laho sundut nari mando mata ni ari, jadi nini juak-juakni ai ma dompak tuanni ai: Mahua tuluy ma hita hu huta ni halak Jebus an, anjaha marborngin ijai? 19:11 Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya: “Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ.”
19:12 Tapi nini tuanni ai ma mambalosi: Seng dear hita tuluy hu huta na legan, na so huta ni halak Israel, tapi mardalan ma hita torus das hu Gibea. 19:12 Tetapi tuannya menjawabnya: “Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea.”
19:13 Ambah ni ai nini ope dompak juak-juakni ai: Laita mardalan, das bani sada humbani huta ai, ase marborngin i Gibea ma hita barang i Rama. 19:13 Lagi katanya kepada bujangnya: “Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama.”
19:14 Lanjar mardalan ma sidea manoruskon pardalanan ni sidea, anjaha sundut ma mata ni ari, dohorhonsi sidea hu Gibea, ai ma huta ni halak Benjamin. 19:14 Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam, ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin.
19:15 Dob ai manirpang ma sidea hu Gibea, lanjar masuk ma sidea sihol marborngin ijai. Daskonsi sidea hu huta ai, hundul-hundul ma sidea i alaman ni huta ai, tapi seng dong na mangarahkon sidea marborngin hu rumahni. (1 Mus. 19:2; Heb. 13:2.) 19:15 Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ, dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam.
19:16 Tapi tonggor ma, roh ma sada halak na matua hun parhorjaanni, hun juma bodarini ai. Hun dolog Efraim do asalni, anjaha na manginsolat do ia i Gibea; halak Benjamin do anggo parhuta ai. 19:16 Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua, yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang, tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin.
19:17 Mangkawah ma ia, gabe iidah ma halak na mardalan ai i alaman ni huta ai, lanjar nini halak na matua ai ma: Laho huja do ham? Anjaha roh hunja do ham? 19:17 Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu: “Ke manakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang?”
19:18 Nini ma mambalosi: Na bani pardalanan do hanami hun Betlehem Juda laho hudipar ni dolog Efraim, hunjai do asalhu. Na laho do ahu baru hu Betlehem Juda, anjaha sonari na mardalan do ahu mulak hu rumah, tapi seng dong na mangarahkon ahu hu rumahni. 19:18 Jawabnya kepadanya: “Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem-Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal; aku tadinya pergi ke Betlehem-Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya,
19:19 Adong do namin anggala pakon gagatan bani halodenami, sonai homa ruti pakon anggur bangku pakon bani jabolonmu naboru ampa bani juak-juak na rapkon ahu, jabolonmu on; aha pe seng dong hahurangannami. (1 Mus. 24:25.) 19:19 walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini; kami tidak kekurangan sesuatu.”
19:20 Dob ai nini halak na matua ai ma: Damei ma bamu! Sagala hahuranganmu ahu pe na manarihon, asal ulang i alaman on ham marborngin. 19:20 Lalu berkatalah orang tua itu: “Jangan kuatir! Segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini.”
19:21 Jadi iarahkon ma ia masuk hu rumahni, ibere ma gagaton bani halodeni, iburihi sidea ma naheini, dob ai mangan anjaha minum ma sidea. (Jes. 58:7; Mat. 25:35.) 19:21 Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan; maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum.
19:22 Tapi sanggah na marmalas ni uhur ai sidea, roh ma parhuta ai, halak parjahat, manginggoti rumah ai. Sanggah na ihartuki sidea labah ai nini sidea ma hubani partua simada rumah ai: Boan ma hudarat halak na roh hu rumahmu in, ase itandai hanami ia. (1 Mus. 1:4, 5.) 19:22 Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu: “Bawalah ke luar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia.”
19:23 Jadi luar ma marayak sidea dalahi simada rumah ai, anjaha nini ma dompak sidea: Ulang, saninangku, ulang ma bahen nasiam na jahat, halani domma masuk halak on hu rumahku, ulang ma bahen nasiam hasamboron. (1 Mus. 19:7; 5 Mus. 22:21.) 19:23 Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka: “Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat; karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda.
19:24 Tonggor ma, borungku anak boru ai pakon parinangon ni halak ai ma huarahkon luar; sidea ma parguro-gurohon nasiam, bahen nasiam ma bani sidea aha na dear nini uhurnasiam, tapi ulang ma bahen nasiam pambahenan hasamboron hubani halak on. 19:24 Tetapi ada anakku perempuan, yang masih perawan, dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya ke luar; perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda.”
19:25 Tapi seng ra halak ai manangihon hatani ai. Itangkap dalahi ai ma parinangonni ai, iarahkon ma ia hudarat hubani sidea, gabe iparseda sidea ma naboru ai, anjaha ibangkisi layur sabornginni ai das ronsi patarni; dobkonsi siang pe ari, ase ipaluah sidea naboru ai. 19:25 Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu.
19:26 Marayak siang ari mulak ma naboru ai, tapi dabuh ma ia ilobei ni labah ni rumah ni halak ai tondokan ni tuanni ai; lanjar tibal do ia ijai paima siang ari. 19:26 Menjelang pagi perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar.
19:27 Girah do puho tuanni ai, ibuka ma labah sihol hudarat laho manoruskon pardalananni, tapi tonggor ma, tibal do parinangonni ai ilambung labah ni rumah ai, anjaha tampei do tanganni haduasi bani molmolan. 19:27 Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi ke luar untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu.
19:28 Nini ma dompak naboru ai: Jongjong ho, laho ma hita! Tapi seng marbalos ia. Iangkat ma ia huatas ni halode ai, bingkat ma ia mulak marayak iananni. 19:28 Berkatalah ia kepada perempuan itu: “Bangunlah, marilah kita pergi.” Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya.
19:29 Daskonsi i rumah, ibuat ma pisou, itangkap ma parinangonni ai, itoktok ma holi-holini gabe sapuluh dua ponggol, lanjar ipantongoskon ma ai bani ganup tanoh ni halak Israel. (1 Sam. 11:7.) 19:29 Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi dua belas potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel.
19:30 Jadi nini sagala na mangidah ai ma: Seng ongga masa anjaha seng ongga naidah na masa sonon, dob bingkat halak Israel hun Masir ronsi sadari on. Parimbagaskon ma in, timbang ma, anjaha sahapkon ma. (Hos. 4:9; 10:9.) 19:30 Dan setiap orang yang melihatnya, berkata: “Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat, sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah!”
<< Hakim-hakim 18 Hakim-hakim 20 >>