Hakim-hakim 17

17:1 Adong ma sada dalahi hun dolog Efraim, na margoran si Mika. 17:1 Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mikha namanya.
17:2 Nini ma hubani inangni: Sisaribu saratus pirak ai, na binuat ni halak humbamu pala mamurai ham halani ai, anjaha hubogei do homa ai ihatahon ham, tonggor ma, bangku do duit ai, ai ahu do mambuatsi. Jadi nini inangni ai ma: Sai ipasu-pasu Jahowa ma ho anakku. (3 Mus. 5:1.) 17:2 Berkatalah ia kepada ibunya: “Uang perak yang seribu seratus itu, yang diambil orang dari padamu dan yang karena itu kauucapkan kutuk — aku sendiri mendengar ucapanmu itu — memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya.” Lalu kata ibunya: “Diberkatilah kiranya anakku oleh TUHAN.”
17:3 Dob ai ipaulak ma duit pirak sisaribu saratus ai hubani inangni. Tapi nini inangni ai ma: Domma hupapansing hinan duit on bani Jahowa marhitei tanganku bani anakku, ase ipauli hunjin sada gana-gana na niuhir pakon sada gana-gana na tinuang; on pe hupaulak ma in bam. (ay. 13; bd. 8:27.) 17:3 Sesudah itu dikembalikannyalah uang perak yang seribu seratus itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata: “Aku mau menguduskan uang itu bagi TUHAN, aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan dari pada uang itu. Maka sekarang, uang itu kukembalikan kepadamu.”
17:4 Dob ai ipaulak ma duit ai hubani inangni; ibuat naboru ai ma dua ratus duit pirak anjaha ibere ma ai hubani tukang pirak, gabe ipauli ma hunjai sada gana-gana na niuhir pakon sada gana-gana na tinuang; lanjar i rumah ni si Mika do ai inahkon. (Jes. 40:19.) 17:4 Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya, lalu perempuan itu mengambil dua ratus uang perak dan memberikannya kepada tukang perak, yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari pada uang itu; lalu patung itu ditaruh di rumah Mikha.
17:5 Adong do rumah panumbahan ni naibata na legan bani si Mika; ipauli ma sada baju efod pakon terafim anjaha ipabangkit ma sada humbani anakni gabe malimni. (bd. 8:27.) 17:5 Mikha ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki, yang menjadi imamnya.
17:6 Bani panorang ia seng dong raja bani halak Israel, ganup do marsisombah rosuh ni uhurni bei. (bd. 18:1; 19:1; 21:25.) 17:6 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel; setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
17:7 Adong ma sada parana hun Betlehem na i Juda, humbani marga Juda; sada halak Levi do ia anjaha na manginsolat do ia ijai. (bd. 18:3, 30.) 17:7 Maka ada seorang muda dari Betlehem-Yehuda, dari kaum Yehuda; ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang.
17:8 Jadi laho ma halak ai hun huta Betlehem na i Juda, laho manginsolat atap ijai ia holi boi sangkot; bani pardalananni ai das ma ia hu dolog Efraim hu rumah ni si Mika. (2 Raj. 8:1.) 17:8 Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem-Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat; dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mikha.
17:9 Isungkun si Mika ma ia: Roh hunja do ham? Nini ma mambalosi: Halak Levi do ahu hun Betlehem na i Juda, anjaha na laho manginsolat do ahu, atap ija holi ahu boi sangkot. 17:9 Bertanyalah Mikha kepadanya: “Engkau dari mana?” Jawabnya kepadanya: “Aku orang Lewi dari Betlehem-Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat.”
17:10 Dob ai nini si Mika ma hubani: Tading ilambungku ma ham, gabe bapa pakon malim bangku; hubere pe bamu sapuluh duit pirak satahun, sapasang pakeian pakon bohalmu. Jadi ibalosi halak Levi ai ma rap pakonsi. (1 Mus. 45:8; 2 Raj. 6:21; 13:14.) 17:10 Lalu kata Mikha kepadanya: “Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku; maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu sepuluh uang perak, sepasang pakaian serta makananmu.”
17:11 Rosuh do uhur ni halak Levi ai marianan ilambung ni dalahi ai, anjaha usih hubani anakni sandiri do ibahen hubani anak parana ai. 17:11 Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri.
17:12 Ipabangkit si Mika ma halak Levi ai; gabe malimni ma anak parana ai anjaha marianan i rumah ni si Mika. (ay. 5.) 17:12 Mikha mentahbiskan orang Lewi itu; orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mikha.
17:13 Jadi nini si Mika ma: Sonari hubotoh ma, sai tumpakon ni Jahowa do ahu, halani na dob dong halak Levi gabe malim bangku. 17:13 Lalu kata Mikha: “Sekarang tahulah aku, bahwa TUHAN akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku.”
<< Hakim-hakim 16 Hakim-hakim 18 >>